powyżej 14 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
21/12/2018
"Świąteczne zda(e)rzenie" - konkurs literacki
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Świąteczne zda(e)rzenie. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli, przy czym niepełnoletni uczestnicy muszą dostarczyć zgodę rodziców / opiekunów na udział w konkursie. Zadanie konkursowe: napisanie opowiadania dotyczącego świąt Bożego Narodzenia o objętości minimalnie 1 strony A4, a nie więcej niż 3 stron A4, znormalizowanego maszynopisu (czcionka: Times New Roman…

31/01/2019
Regionalny konkurs plastyczny „Z Wigrami w tytule”
Suwalszczyzna, od klasy 6 SP

Wigierski Park Narodowy zaprasza uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz uczniów klas ponadpodstawowych z Suwalszczyzny do udziału w konkursie plastycznym z okazji 30 lecia Wigierskiego Parku Narodowego. Tematem  prac  mają  być  wyróżniające  się  walory  przyrodnicze  i  krajobrazowe  WPN, utrwalone  w  malarstwie,  grafice  lub  rysunku.  Prace  mogą  być  wykonane  dowolną techniką  (niedopuszczalne  są  fotografie,  makiety, rzeźby,  płaskorzeźby  i  inne  formy przestrzenne). Każda praca powinn…

11/01/2019
VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA LAURKĘ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA
ogólnopolski, 3-15 lat

Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym „Laurka dla babci i dziadka”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka składanej o wymiarach 15 x 21 (złożona kartka A4). Technika wykonania pracy dowolna plastyczna. Każdy uczestnik  może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace. Z jednej placówki może zostać nadesłane max. 20 prac. Na odwrocie pracy powinny znajdować  …

01/04/2019
XI edycja ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. "Póki nie jest za późno" 2018/2019
ogólnopolski, 7-19 lat

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku i może odnosić się zarówno do miejsc upamiętnionych w trwa…

22/03/2019
XXII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2019
międzynarodowy, bez ograniczeń wiekowych

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w XXII edycji Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2019. Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania, jest dostępny dla wszystkich fotografujących. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową. Prace /min. format 21×30, A-4/ w postaci wydruku lub odbitki fotogra…

31/12/2018
XXXII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Dziecko i i jego świat"
ogólnopolski, do 21 roku życia

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży fotografującej. Obowiązują dwie kategorie wiekowe: – do 16 roku życia – do 24 roku życia Osobną kategorią są fotografie wykonane urządzeniami mobilnymi, prace zgłaszane na konkurs muszą zawierać plik EXIF pozwalający na identyfikację urządzenia. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs od 2 do 3 fotografii pojedynczych oraz jeden zestaw składający się z 3-5 fotografii. Format zdjęć: 21 x 30 cm (w kategorii fotografii komórkowej 21 x 15 cm), maksymalny…

21/12/2018
Konkurs plastyczny „Świąteczne Karteczki 2018"
bez ograniczeń, 5-15 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w trzech grupach wiekowych. Technika wykonania prac dowolna, podłoże papierowe, format prac nie większy niż 21 x 15 cm. Forma literacka, graficzna i estetyczna – nieograniczona. Każdą pracę należy podpisać (imię, nazwisko, wiek autora, tytuł pracy, nazwa, numer telefonu, adres placówki). Placówki dostarczają zbiorczą listę uczestników konkursu. Na konkurs można zgłosić dowolną ilość prac. Pra…

31/12/2018
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla młodzieży IV edycja
ogólnopolski, 15-18 lat

Wydział Sztuki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego. Technika prac: malarstwo, rysunek, fotografia, grafika warsztatowa, grafika komputerowa Tematyka prac: dowolna Konkurs jest dwuetapowy, w pierwszym etapie uczestnicy zgłaszają do końca grudnia 2018 roku maksymalnie dwie prace w formie elektronicznej. Kwalifikacja prac (I etap) odbędzie się na podstawie nadesłanych f…

14/12/2018
XIV Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek "Hej kolęda, kolęda"
ogólnopolski, 7-16 lat

11 stycznia 2019 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury będzie się odbywał, pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim, XIV Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 grudnia 2018 roku na adres organizatora konkursu: Oświęcimskie Centrum Kultury, 32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24, e-mail: arleta.uroda@ock.org.pl Nadesłanie podpisanej karty zgłoszenia (wersja papierowa lub skan) jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego re…

15/02/2019
Biennale Fotografii Kochać człowieka 2019
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

ZASADY UCZESTNICTWA 1. Biennale ma charakter otwarty i jest dostępne dla wszystkich fotografujących. 2. Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 4 prace. Zestawy wielozdjęciowe nieprzekraczające 10 fotografii będą traktowane jako jedna praca. 3. Technika prac jest dowolna. 4. Zalecany format zdjęć 30×40 cm ze zwyczajowo dopuszczonymi odchyłkami uzasadnionymi koncepcją autorską. W zestawach dopuszcza się formaty mniejsze, minimalna wielkość 18x24cm. Prace nie mogą być podklejone lub oprawione. 5….

1 2 3 4 5 6