powyżej 14 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
31/10/2018
49. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
międzynarodowy, 3-15 lat

Firma Pentel zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 15 lat do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę. Organizatorzy przyjmują zarówno zgłoszenia indywidualne, jak i zgłoszenia za pośrednictwem szkół, domów kultury i innych ośrodków edukacji pozaszkolnej. Tematyka prac konkursowych jest dowolna. Technika wykonania- dowolna technika malowania lub rysowania. Praca musi być płaska, wymagane jest zakomponowanie całej kartki, włącznie z tł…

24/10/2018
XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Jesteśmy dumni z Polski"
ogólnopolski, 4 - 21

MDK w Tychach zaprasza do udziału w konkursach przygotowanych dla uczczenia 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z konkursów jest konkurs plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski”. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 4-21 lat. Tematyka prac: 1. 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 2. Prace inspirowane patriotyczną twórczością artystów rodu Kossaków: Juliusza, Wojciecha, Jerzego i Karola, Zofii, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskie…

26/10/2018
III WOJEWÓDZKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I HISTORYCZNEJ "NAD NAMI ORZEŁ BIAŁY"
województwo śląskie, 6 - 21

Zakres tematyczny konkursu: pieśń, piosenka o charakterze patriotycznym, nawiązująca do wydarzeń historycznych i polskich tradycji narodowych, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Warunki uczestnictwa: a) przesłanie do 26.10.2018 r. wypełnionego zgłoszenia na adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 , ul. Kardynała Hlonda 1, 43-100 Tychy, tel. 32 227-30-59, 513 032 824, e-mail: mdk1@oswiata.tychy.pl lub wydarzenia.mdk1@oswiata.tychy.pl, b) warunkiem przyjęcia zespołu do udziału w konkursie …

26/10/2018
Miejski Konkurs Plastyczny "Moja Polska - 100 lat Niepodległej"
miasto Sopot, szkoły podstawowe

W setną rocznicę odzyskania przez Polską niepodległości, Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie ogłasza konkurs plastyczny „Moja Polska – 100 lat Niepodległej”. Do udziału zaproszone są wszystkie szkoły podstawowe z Sopotu. Praca konkursowa powinna: – przedstawiać polskie krajobrazy, piękno polskiej natury, polskie tradycje i obyczaje, miasta i dziedzictwo kulturowe naszej ojczyzny, – uwrażliwiać na piękno i oryginalność środowiska lokalnego, – ocalać od zapomnienia miejsca charakterystyczne dla regionu, …

31/10/2018
Moja Polska niepodległa - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 8-20 lat

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży „Moja Polska… Niepodległa” Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek specjalnych. 1.    Grupa wiekowa: 8 – 10 lat 2.    Grupa wiekowa: 11 – 13 lat 3.    Grupa wiekowa: 14 – 16 lat 4.    Grupa wiekowa: 17 – 20 lat 5.    Uczniowie placówek specjalnych Format prac: A3 Technika: dowolna plastyczna. Dozwolone są kolaże, wy…

30/11/2018
"Pasieka Kraków" ogólnopolski konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 7-18 lat

Celem konkursu jest ukazanie roli pszczół w miejskim ekosystemie, podkreślenie znaczenia roślin (zwłaszcza tych miododajnych), utrzymania miejskiej roślinności i stref zielonych, przedstawienie wzajemnej zależności między roślinami a owadami oraz promocja idei pasiek miejskich na przykładzie Pasieki Kraków. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 10 prac wykonanych a…

23/11/2018
Anioły są takie... - ogólnopolski konkurs plastyczny
ogólnopolski, 5-21 lat

Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie zaprasza dzieci i młodzież  w wieku 5-21 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Anioły są takie…” Tematem pracy konkursowej ma być własna wizja anioła. Technika i forma wykonania dowolna, na konkurs można składać prace płaskie i przestrzenne. Prace płaskie – techniki graficzne, malarskie, rysunkowe, format pracy min. A3 Prace przestrzenne – z wykorzystaniem różnych materiałów W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół wszystkich typów, uczestnicy …

09/11/2018
IX ogólnopolski konkurs na miniaturę literacką w języku angielskim "Mini – saga competition"
ogólnopolski, 9-19 lat

Regulamin 1. Konkurs na miniaturę literacką w języku angielskim – „MINI-SAGA COMPETITION” – organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach. 2. MINI-SAGA jest bardzo krótkim opowiadaniem. Musi mieć tytuł, fabułę i opowiadać o jakimś wydarzeniu, przy zachowaniu formy (w miniaturowym wymiarze): wstęp, rozwinięcie, zakończenie. W bieżącym roku OBOWIĄZUJĄCYM tematem mini-sagi jest RADOŚĆ (JOY). 3. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich. 4. Prace oceni…

15/12/2018
Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny pn. Zofia Kossak na nowo – komiksowo
ogólnopolski, uczniowie szkół podstawowych i średnich

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz średnich do udziału w Ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym pn. Zofia Kossak na nowo – komiksowo, poświęconym twórczości Zofii Kossak. Głównym założeniem konkursu jest promocja twórczości literackiej Zofii Kossak wśród dzieci i młodzieży, ponadto również pobudzenie kreatywności i zachęcenie do nowatorskiego podejścia do dzieł polskiej pisarki oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej, zdolności lit…

04/11/2018
XXVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży "Młodzi Twórcy Literatury"
ogólnopolski, 8-16

„…I cóż, że dziewczyna?” to temat tegorocznej edycji konkursu. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę kobiet, dziewczyn, koleżanek w życiu młodych ludzi, na przełamywanie stereotypów, że bycie dziewczyną niesie ze sobą wiele ograniczeń. W dowolnej formie literackiej uczestnicy mogą wypowiedzieć się na temat tego, czy wiek XXI jest przyjazny zdobywaniu świata bez względu na płeć, czy nie ma dziś „spraw nie dla dziewczyn” i że niezależnie od tego, czy chodzisz w spodniach, czy w spódnicy, możesz dog…

1 2 3 4 5 6