powyżej 14 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
15/05/2018
Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Moja opowieść o Polsce”
międzynarodowy, 5-16 lat

Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” zaprasza dzieci i młodzież z całej Polski i Polonii na różnych kontynentach do udziału w konkursie plastycznym pn. „Moja opowieść o Polsce”. W 2018 r. przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, w związku z tym organizator chce podjąć próbę rozwinięcia w uczestnikach poczucia tożsamości narodowej i dumy z bycia Polakiem. Wiek uczestników: od 5 do 16 lat. Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych 5-7 lat, 8-10 lat, …

07/05/2018
Ogólnopolski konkurs plastyczny "JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIKIEM DUCHA ŚWIĘTEGO"
ogólnopolski, gimnazjaliści

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borownie zaprasza gimnazjalistów z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym. Tematyka prac ma być związana życiem i nauką św. Jana Pawła II. Technika: dowolna; format- A3 (297 mm x420 mm). Organizatorzy proszą, by prac nie oprawiać w passe-partout. Prace płasko zapakowane (nie zrolowane) prosimy przesłać na adres : Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borownie, Borowno Kolonia, ul. Klonowa 6/8 42-233 Mykanów Termin składania prac upływa 07.05.2018r. Regulamin…

25/05/2018
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"
ogólnopolski, 6-25 lat

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim oraz „Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia. Inspiracją dla uczestników konkursu są słowa Świętego Jana Pawła II : „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.” Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Księdza Tadeusza Pikusa Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej, Starosty Powiatu Bielskiego oraz Reg…

25/05/2018
X Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne - OZODANCE 2018
ogólnopolski, 7-11,12-15, 16+

Zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne do udziału w X OGÓLNOPOLSKICH KONFRONTACJACH TANECZNYCH – OZODANCE 2018. Tegoroczna edycja będzie miała nieco inną formę organizacyjną. Zmiana zaś polega na tym, że od tego roku OZODANCE do dwa konkursy w jednym. Wyodrębniliśmy dwie kategorie taneczne czyli taniec współczesny i taniec nowoczesny, a w nich trzy kategorie wiekowe. Turniej odbędzie się 12 maja 2018 r,. zgłoszenia do 25 kwietnia. Obowiązuje wpisowe w wysokości 12 zł od członka zespołu, wpła…

27/04/2018
„KALIGRAM – BAJKI LA FONTAINE”A” - ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 6-16 lat

Konkurs „Kaligram” dzieli się na dwa etapy: szkolny i międzyszkolny. Tematem konkursu jest KALIGRAM. Praca plastyczna polegająca na wykaligrafowaniu jednej z bajek, której autorem jest Jean de la Fontaine, a której wersy tworzyłyby sylwetkę zwierzęcia, przedmiotu, osoby, rośliny i miałyby związek z tematem utworu. Konkurs skierowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Polski. Celem konkursu jest propagowanie twórczości La Fontaine’a, krzewien…

11/05/2018
„Moja babcia, mój dziadek i ja” - miejski konkurs plastyczny
miasto Kraków, 4-19 lat

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych (wraz z oddziałami gimnazjalnymi), ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach w krakowskich domach kultury, świetlicach, klubach młodzieżowych i placówkach wsparcia dziennego. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie wykonaną, wcześniej niepublikowaną pracę. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A3 lub A4 dowolną techniką plastyczną (np. rysun…

25/06/2018
KOKOFY 2018 - Konkurs Krótkich Filmów o Wsi
ogólnopolski, konkurs otwarty

Konkurs ma charakter międzynarodowy i jest skierowany do amatorów, jak również do profesjonalistów i miłośników filmu, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców/opiekunów). Warunkiem uczestnictwa w konkursie krótkich filmów o wsi „Kokofy” jest wykonanie filmu o tematyce wiejskiej. Nadesłany film powinien dotyczyć jednej z poniższych kategorii: – fabuła, – forma – mini dokument Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace w podanych wyżej kategoriach. Czas trwania…

11/05/2018
Ogólnopolski "SPORTOWY" Konkurs Plastyczny w ramach XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych
ogólnopolski, 6-18 lat

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w wieku  6-18 lat oraz do osób powyżej 18 roku życia będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, będących uczniami Szkół Specjalnych (szkół podstawowych, gimnazjów, zawodowych, klas przysposabiających do pracy, OREW-ów, SOSW). Prace dzieci i młodzieży będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych 6 – 9 lat,  10 – 14 lat, 15 – 18 lat. Osobną kategori…

11/05/2018
II edycja konkursu „KSIĄŻKA DOTYKOWA DLA KAŻDEGO”
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Przedszkole „Trzynastka” oraz projekt doskonalenia nauczycieli – Kreatywna Pedagogika, przy współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką w Gdańsku oraz Polskim Związkiem Niewidomych zaprasza wszystkich chętnych – dzieci, młodzież i dorosłych – do udziału w drugiej edycji konkursu na książkę dotykową. Najmłodsi (dzieci do 9 roku życia) wykonują pracę wspólnie z opiekunem. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie kilkustronicowej książki dotykowej. Książka powinna mieć wypukłe ilustracje wykonane z ma…

11/05/2018
Konkurs plastyczny "Słowacja - bliska i ciekawa"
woj. małopolskie, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie zaprasza klasy ze szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych z woj. małopolskiego do udziału w konkursie plastycznym poświęconym Słowacji. Nagrodą główną jest klasowa wycieczka do Tatralandii. W konkursie mogą brać udział tylko całe klasy (maksymalnie 35-osobowe), które wspólnie przygotują i prześlą do 11 maja 2018 roku plakat promujący Słowację i zachęcający do zwiedzania tego kraju. Praca może być wykonana w dowolnej technice, także z wykorzystaniem kompu…

1 2 3 4 5 6 7 8