przedział wiekowy 11-14 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
25/04/2018
MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY "BŁ. BOLESŁAWA-WYCHOWAWCZYNI NA NASZE CZASY" (IX EDYCJA 2018r.)
MIĘDZYNARODOWY, od 8 roku życia

Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli oraz zainteresowane Osoby z różnych zakątków całego świata do udziału  w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Bł. Bolesława – wychowawczyni na nasze czasy (edycja IX – 2018r.). Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny           w Nidzicy przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Wydziału Nauki Katolickiej w Olsztynie, a także przy współudziale licznych podmiotów i fundatorów nagród organizuje już po raz dzi…

30/04/2018
Międzynarodowy konkurs plastyczny „Światowe Dziedzictwo – Młodzieńcza Wizja 2018"
międzynarodowy, 7-15 lat

Warunki udziału w konkursie: Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym. Prace konkursowe powinny być zgłoszone w jednej z trzech kategorii wiekowych: do 9 lat; 10 -12 lat; 13 – 15 lat Oczekiwane są prace w formacie 10 x 14 cm (rysunki, prace malarskie, akwarele, linoryty, monotypy, intarsje, zdjęcia, kolaże), na temat własnego miasta lub innych miast, wpisanych na listę UNESCO. Prace uczniów jednej szkoły powinny zostać wysłane wspólnie w oznaczonej kopercie: „Vision 2018″ Obrazek powinien…

20/04/2018
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "AUTOPORTRET, CZYLI PORTRET WŁASNY" IV EDYCJA
ogólnopolski, od klasy 4 SP do liceum

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu zaprasza dzieci i młodzież (od 4 klasy szkoły podstawowej) do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Autoportret, czyli portret własny”. UCZESTNICY Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a także uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego. I KATEGORIA uczniowie szkół podstawowych, klasy 4 – 7, II KATEGORIA uczniowie szkół gimnazjalnych, III KATEGORIA  uczniowie szkół średnich. CEL KONKURSU Mając na …

23/04/2018
IV Ogólnopolskie Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej
ogólnopolski, od 4 klasy SP do 25 lat

MDK Wrocław Fabryczna zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej Wrocław 2018! Uczestnikiem Biennale może być uczeń od IV klasy szkoły podstawowej do 25 lat Szkoły Podstawowe (max. do 15prac z placówki oświatowej) Szkoły Ponadpodstawowe (max. do 10 prac z placówki oświatowej) Licea Plastyczne (max. do 20 prac z placówki oświatowej) Młodzieżowe Domy Kultury (max. do 20 prac z placówki oświatowo-wychowawczej) ZASADY DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH: – Praca zgłoszona na…

15/05/2018
IV PRZEGLĄD AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH „MŁODE ALBATROSY 2018″
ogólnopolski, 7-16 lat

Regulamin IV PRZEGLĄDU AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH „MŁODE ALBATROSY 2018″ 1. Organizatorem przeglądu jest Szkoła Podstawowa nr 51, 81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53 oraz Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, 81-372 Gdynia, Plac Grunwaldzki 2. 2. Celem przeglądu jest zainteresowanie uczniów tworzeniem filmów. 3. Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z całej Polski. 4. Filmy zgłoszone do przeglądu powinny spełniać następujące warunki: gatune…

10/05/2018
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku" II Edycja
Ogólnopolski, 7-19 lat

Nowodworski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Historyczne im.Szembeków mają przyjemność zaprosić dzieci i młodzież do udziału w 2 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „DZIEŁA ALEKSANDRA FREDRY W MALARSTWIE I RYSUNKU” Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu, wypełnienia Karty Zgłoszeniowej. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2018r. Decyduje data wpłynięcia pracy. Nowodworski Ośrodek Kultury ul. I.Pa…

23/04/2018
IV Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Parki narodowe w Polsce oraz gatunki zwierząt i roślin chronionych"
ogólnopolski, 6-21 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-21 lat. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych. Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska, za wyjątkiem materiałów nietrwałych jak ryż, cukier, kasze, plastelina. Format prac dowolny, ale nie większy niż 100×70 cm. Prac nie należy oprawiać, ale format i technika prac muszą umożliwiać oprawę. Z jednej placówki można zgłosić do konkursu maksymalnie 15 prac. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Termin n…

30/04/2018
„123 lata…” – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
-, 6-15 lat

Z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski – pracownia plastyczna Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze – Sobieszowie zaprasza dzieci i młodzież z  przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym „123 lata…”. Celem konkursu jest wznowienie więzi pomiędzy pokoleniami i utrwalanie historii rodzinnych. Tematyką konkursu jest plastyczna opowieść inspirowana rodzinnymi historiami dotyczącymi walki o niepodległość. Konkurs przeznaczony jest dla dzie…

01/05/2018
Ogólnopolskie Biennale Plastyczno-Fotograficzne Dzieci i Młodzieży "Przyroda"
ogólnopolski, do 21 roku życia

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do 21 roku życia. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: I – do 6 lat, II – szkoły podstawowe, III – gimnazja, IV – szkoły średnie i wyższe. Technika wykonania prac: PLASTYKA: malarstwo, rysunek (format min. A-3), grafika warsztatowa (bez limitu formatu), grafika projektowa (znaczek pocztowy, znak graficzny – format A-4, plakat wyłącznie na formacie B-2), mono- i politypia (bez limitu formatu), zrealizowane technikami trwałymi. F…

10/05/2018
VI Ogólnopolski Festiwal Tańca "Taki Taniec" Oświęcim 2018
ogólnopolski, 6-25 lat

Regulamin ORGANIZATOR: Oświęcimskie Centrum Kultury TERMIN i MIEJSCE: 26 maja 2018 r. Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim CELE IMPREZY: – popularyzacja tańca jako atrakcyjnej formy aktywnego spędzania wolnego czasu, – integracja artystycznych grup dzieci i młodzieży, – rywalizacja Fair Play, – konfrontacja umiejętności tanecznych zawodników, – promocja miasta Oświęcim. UCZESTNICY: Uczestnicy prezentować się będą w trzech kategoriach wiekowych: – dziec…

1 2 3 4 5 6 7 8 9