przedział wiekowy 11-14 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
10/04/2019
IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Techniczny EKO ZABAWKA
ogólnopolski, 6-16 lat

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci w tym samym wieku uczestniczących w dodatkowych zajęciach plastyczno – technicznych i artystycznych w domach kultury, ogniskach i ośrodkach pracy twórczej na terenie kraju.Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika oraz dołączenie, jeśli to konieczne, instrukcji obsługi tej zabawki. Warunkiem uczestnictwa w…

29/03/2019
IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci z terenów wiejskich „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”
ogólnopolski, klasa 0-VIII szkoły podstawowej

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych z terenów wiejskich. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: – klasy 0-III – klasy IV-VIII Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn…

30/03/2019
Mój ulubiony polski piłkarz - ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
ogólnopolski, 10-15 lat

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Mój ulubiony polski piłkarz”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych w Polsce. Konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: -10-12 lat – 13-15 lat Każdy uczestnik Konkursu nadsyła jedną pracę wykonaną dowolną techniką z zakresu: malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, itp. Prace biorące udział w Konkursie muszą stanowić własność autora. Warunki technicz…

31/03/2019
IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY PODWÓRKO "Podwórko emocji"
ogólnopolski, 4-19 lat

CEL KONKURSU Jest kilka uczuć, które pojawiają się w naszym życiu najczęściej. Należą do nich miłość, nienawiść, wstyd, zazdrość i współczucie. Miłość jest chyba najbardziej złożonym uczuciem, jakim możemy obdarzyć drugiego człowieka. Najczęściej łączy się z chęcią nieustannego przebywania z  wybraną osobą, szczerym zainteresowaniem jej życiem i problemami, chęcią  niesienia pomocy. Współczucie wynika z pragnienia niesienia pomocy osobie znajdującej się w trudnej sytuacji, to też życzliwość, jaką okazuj…

30/03/2019
Wojewódzki Konkurs Plastyczny "ŚWIAT MOICH MARZEŃ"
województwo lubelskie, kl. I- VIII szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W LUBLINIE ORAZ SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W SZÓSTEJ EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „ ŚWIAT MOICH MARZEŃ”   REGULAMIN KONKURSU   ORGANIZATOR Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne 20-707 Lublin, ul. B. Paśnikowskiego 6 tel. 815272356 Honorowy patronat: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie mgr  Jadwiga Czerkas ZAŁOŻENIA KONKURSU Konkurs adresowany jest do uczniów s…

26/03/2019
X WOJEWÓDZKIE SPOTKANIA TANECZNE „MARCE DANCE” 2019
woj. lubelskie, dzieci i młodzież

Młodzieżowy Dom Kultury im.Marii Konopnickiej w Krasnymstawie zaprasza do  udziału w  X Wojewódzkich Spotkaniach Tanecznych ,,MARCE DANCE”. Omówienie projektu: W przeglądzie biorą udział zespoły, grupy taneczne, prezentujące różne style taneczne ( z wyłączeniem zespołów tańca ludowego, towarzyskiego oraz Cheerleaders) Ilość członków zespołu od 6 osób. Grupa prezentuje się raz na scenie w programie nie przekraczającym czasu 6 min. W wyjątkowych przypadkach czas prezentacji przekraczający maksyma…

26/04/2019
Ogólnopolski Konkurs Literacki "Nowa prząśniczka" w ramach Projektu "Stanisław Moniuszko dziękujemy"
ogólnopolski, od 13 roku życia

Wawerskie Centrum Kultury Filia Zastów zaprasza młodzież od 13 lat i dorosłych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Nowa prząśniczka” w ramach Projektu „Stanisław Moniuszko dziękujemy”. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Stanisława Moniuszki, uczczenie dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, rozbudzanie uczuć patriotycznych, pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej oraz promowanie talentów. Warunkiem udziału jest napisanie nowych, współczesnych słów do melodii pieśni   …

08/05/2019
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Autoportret, czyli portret własny" V edycja
ogólnopolski, 10 - 21 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a także uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego w wieku od 10 do 21 lat. Celem konkursu jest stworzenie swojego autoportretu i opowiedzenie o sobie. Autoportret ma przedstawiać zarówno cechy fizyczne, jak i pokazywać osobowość osoby sportretowanej. Jakim się jest w środku i na zewnątrz. Zastanawiając się nad istotą autoportretu, trudno nie dojść do wniosku, że jest to jeden z najtrudniejszych tematów zarówno do namalowania, jak i do …

06/05/2019
Promocja Talentów – konkurs plastyczny
miasto Warszawa, do 19 roku życia

Konkurs plastyczny organizowany w maju w ramach Wiosennych Konfrontacji Dzieci i Młodzieży ma na celu wyłonienie utalentowanych młodych artystów i ich promocję. Podstawą do oceny, dokonywanej przez profesjonalne jury, są minimum trzy prace plastyczne uczestnika wykonane w danym roku szkolnym. Promocja Talentów ma formułę otwartą. Tematyka zgłaszanych prac nie jest określona. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest złożenie prac w siedzibie SCEK z poprawnie wypełnionymi dokumentami konkursowymi (do po…

30/03/2019
III Międzynarodowy V Ogólnopolski Konkurs Literacki "Hubal"
międzynarodowy, 7-14 lat

III Międzynarodowy V Ogólnopolski  Konkurs Literacki „Hubal” Zadaniem uczestników jest napisanie pracy literackiej. Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej inspirowana  biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” (np. wiersz, opowiadanie, pamiętnik, list…).   I. Cele konkursu: •Rozwijanie  uzdolnień  literackich  i  rozbudzanie  wyobraźni  twórczej  dzieci i młodzieży. •Zapoznanie dzieci i młodzież z postacią majora  H. Dobrzańskiego pseud. „…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10