przedział wiekowy 7-10 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
10/03/2018
"Kwiaty i ogrody" wojewódzki konkurs plastyczny i fotograficzny
Wielkopolska, 11-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu ogłasza konkurs plastyczny i fotograficzny dla młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek kulturalno-oświatowych Poznania i województwa wielkopolskiego. ŚWIATŁO I CIEŃ EDYCJA VIII KWIATY I OGRODY Konkurs organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu . Jego celem jest: • aktywizacja i zachęcenie dzieci i młodzieży do wypowiadania się za pomocą technik plastycznych i fotografii, • poszukiwanie inspiracji w otaczającym nas św…

23/04/2018
IV Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Parki narodowe w Polsce oraz gatunki zwierząt i roślin chronionych"
ogólnopolski, 6-21 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-21 lat. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych. Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska, za wyjątkiem materiałów nietrwałych jak ryż, cukier, kasze, plastelina. Format prac dowolny, ale nie większy niż 100×70 cm. Prac nie należy oprawiać, ale format i technika prac muszą umożliwiać oprawę. Z jednej placówki można zgłosić do konkursu maksymalnie 15 prac. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Termin n…

31/03/2018
Ogólnopolski konkurs plastyczny "Świat wartości w oczach dziecka"
ogólnopolski, 3-6 lat

Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie zaprasza dzieci w wieku 3-6 lat do udziału w konkursie plastycznym „Świat wartości w oczach dziecka”. Technika wykonania prac dowolna plastyczna. Format pracy A4 Z jednego przedszkola można zgłosić do 3 indywidualnych prac dzieci. Prace należy opisać wg wytycznych z regulaminu i dostarczyć do organizatora do dnia 31 marca 2018 r. Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie ul. Mireckiego 25A 42-200 Częstochowa   …

10/04/2018
"Baśniowy świat" ogólnopolski konkurs graficzno-fotograficzny
ogólnopolski, 12-19 lat

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera oraz Wejherowskie Centrum Kultury zapraszają uczniów do udziału w Ogólnopolskim konkursie fotograficzno- graficznym „Baśniowy Świat”. Konkurs „Baśniowy Świat” adresowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich w wieku od 12 lat. Zasadniczym jego celem  jest zachęcenie społeczności szkolnych do upowszechniania fotografii i grafiki, uczulenie młodzieży na otaczający nas świat oraz pobudzenie w nich wyobraźni. Tematem konkursu jest fotografia…

19/03/2018
Dzieje Lublina i Lubelszczyzny na fotografii - wojewódzki konkurs historyczno-fotograficzno-językowy
woj. lubelskie, klasy 6-7 Szkoły Podstawowe, 2-3 Gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego oraz Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego Instytutu Historii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej zapraszają młodzież do udziału w wojewódzkim konkursie historyczno – fotograficzno – językowym: „Dzieje Lublina i Lubelszczyzny na fotografii”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z Lublina i województwa lubelskiego. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie prezentacji w programie Powerpoint zawierającej samodzielnie wykon…

30/03/2018
IX Mazowiecki Konkurs Plastyczny "Tęczowy Świat Krzysia"
Województwo Mazowieckie, 6-11, 12-15, 16-20

Regulamin IX Mazowieckiego Konkursu Plastycznego: „Tęczowy Świat Krzysia – DRZEWA” pamięci tragicznie zmarłego w dniu 20 kwietnia 2009 r. artyście i wychowankowi Domu Dziecka w Równem – Krzysztofowi Karolkowskiemu. Organizator: Dom Dziecka w Równem Współorganizator: Powiat Wołomiński Patron konkursu: Stowarzyszenie „Pomóż dzieciom” Cele konkursu: Upamiętnienie i popularyzacja sylwetki tragicznie zmarłego artysty Krzysztofa Karolkowskiego Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na piękno…

30/04/2018
„123 lata…” – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
-, 6-15 lat

Z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski – pracownia plastyczna Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze – Sobieszowie zaprasza dzieci i młodzież z  przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym „123 lata…”. Celem konkursu jest wznowienie więzi pomiędzy pokoleniami i utrwalanie historii rodzinnych. Tematyką konkursu jest plastyczna opowieść inspirowana rodzinnymi historiami dotyczącymi walki o niepodległość. Konkurs przeznaczony jest dla dzie…

19/03/2018
I live by the Sea - konkurs fotograficzno-filmowy
międzynarodowy, 5-21 lat

KONKURS I LIVE BY THE SEA (pol. Mieszkam nad Morzem) Organizatorem konkursu jest firma Today we have. Podstawowym celem konkursu I Live by the Sea jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży z całego świata, dotyczącej spraw morza, problemów związanych ze zmianami klimatu oraz nadmierną eksploatacją akwenów morskich przez człowieka. Uczestnicy rywalizują w czterech kategoriach wiekowych: 5 – 12 lat 13 – 15 lat 16 – 18 lat 19 – 21 lat W tym roku organizatorzy spodziewają się od ucze…

30/03/2018
III Ogólnopolski Konkurs na Prezentację Multimedialną
ogólnopolski, Szkoła Podstawowa klasy 4-7

Konkurs „Matmomania z Polskim w Tle” to indywidualny konkurs matematyczno-polonistyczno-informatyczno-artystyczny. Adresowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z całej Polski. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji w programie Microsoft PowerPoint (wewnętrzna organizacja, ilustracja i ilość slajdów dowolna), w której będzie zawarta tylko jedna z poniższych prac: – Namaluj słowem dowolny stroficzny obraz poetycki, którego liryczną bohaterką będzie ludolfina ( liczba PI) – Stwórz w…

10 11