przedział wiekowy 7-10 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
31/03/2019
IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY PODWÓRKO "Podwórko emocji"
ogólnopolski, 4-19 lat

CEL KONKURSU Jest kilka uczuć, które pojawiają się w naszym życiu najczęściej. Należą do nich miłość, nienawiść, wstyd, zazdrość i współczucie. Miłość jest chyba najbardziej złożonym uczuciem, jakim możemy obdarzyć drugiego człowieka. Najczęściej łączy się z chęcią nieustannego przebywania z  wybraną osobą, szczerym zainteresowaniem jej życiem i problemami, chęcią  niesienia pomocy. Współczucie wynika z pragnienia niesienia pomocy osobie znajdującej się w trudnej sytuacji, to też życzliwość, jaką okazuj…

30/03/2019
Wojewódzki Konkurs Plastyczny "ŚWIAT MOICH MARZEŃ"
województwo lubelskie, kl. I- VIII szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W LUBLINIE ORAZ SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W SZÓSTEJ EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „ ŚWIAT MOICH MARZEŃ”   REGULAMIN KONKURSU   ORGANIZATOR Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne 20-707 Lublin, ul. B. Paśnikowskiego 6 tel. 815272356 Honorowy patronat: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie mgr  Jadwiga Czerkas ZAŁOŻENIA KONKURSU Konkurs adresowany jest do uczniów s…

26/03/2019
X WOJEWÓDZKIE SPOTKANIA TANECZNE „MARCE DANCE” 2019
woj. lubelskie, dzieci i młodzież

Młodzieżowy Dom Kultury im.Marii Konopnickiej w Krasnymstawie zaprasza do  udziału w  X Wojewódzkich Spotkaniach Tanecznych ,,MARCE DANCE”. Omówienie projektu: W przeglądzie biorą udział zespoły, grupy taneczne, prezentujące różne style taneczne ( z wyłączeniem zespołów tańca ludowego, towarzyskiego oraz Cheerleaders) Ilość członków zespołu od 6 osób. Grupa prezentuje się raz na scenie w programie nie przekraczającym czasu 6 min. W wyjątkowych przypadkach czas prezentacji przekraczający maksyma…

02/04/2019
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci „Ortograficzne ilustracje”
ogólnopolski, 7-10 lat/ klasa I-III SP

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Ortograficzne ilustracje” 1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku 2. Koordynatorzy: Renata Prusik,  p. Agnieszka Trętowska 3. Cele: kształtowanie wyobraźni plastycznej; popularyzowanie wiedzy ortograficznej; rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach. 4. Uczestnicy: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej 5. Tematyka konkursu: należy przedstawić w ciekaw…

06/05/2019
Promocja Talentów – konkurs plastyczny
miasto Warszawa, do 19 roku życia

Konkurs plastyczny organizowany w maju w ramach Wiosennych Konfrontacji Dzieci i Młodzieży ma na celu wyłonienie utalentowanych młodych artystów i ich promocję. Podstawą do oceny, dokonywanej przez profesjonalne jury, są minimum trzy prace plastyczne uczestnika wykonane w danym roku szkolnym. Promocja Talentów ma formułę otwartą. Tematyka zgłaszanych prac nie jest określona. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest złożenie prac w siedzibie SCEK z poprawnie wypełnionymi dokumentami konkursowymi (do po…

30/03/2019
III Międzynarodowy V Ogólnopolski Konkurs Literacki "Hubal"
międzynarodowy, 7-14 lat

III Międzynarodowy V Ogólnopolski  Konkurs Literacki „Hubal” Zadaniem uczestników jest napisanie pracy literackiej. Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej inspirowana  biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” (np. wiersz, opowiadanie, pamiętnik, list…).   I. Cele konkursu: •Rozwijanie  uzdolnień  literackich  i  rozbudzanie  wyobraźni  twórczej  dzieci i młodzieży. •Zapoznanie dzieci i młodzież z postacią majora  H. Dobrzańskiego pseud. „…

31/03/2019
Konkurs plastyczny "Najpierw była książka – literaccy bohaterowie popularnych animacji"
ogólnopolski, 3-15 lat

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie we współpracy z Fundacją „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” ogłasza Konkurs plastyczny „Najpierw była książka – literaccy bohaterowie popularnych animacji/dobranocek”. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w całym kraju i ma na celu popularyzację regularnego czytania dzieciom w placówkach oświatowych, a także szerzenie wiedzy o literaturze dziecięcej i sztuce animacji oraz inspirowanie działa…

24/03/2019
Konkurs plastyczny na najciekawszą kukłę Marzanny lub gaik wiosenny
otwarty - Miasteczko Śląskie i okolice, bez ograniczeń wiekowych

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim ogłasza XX Edycję Konkursu Plastycznego na najciekawszą kukłę Marzanny lub gaik wiosenny. Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest wykonanie kukły Marzanny lub gaika wiosennego Cel konkursu: Kultywowanie tradycji związanych z przyjściem wiosny. Poszerzanie wiedzy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat zwyczajów i obyczajów wiosennych. Propagowanie idei samodzielnego wykonania rekwizytów obrzędowych wymienionych w tytule konkursu. Adresa…

15/04/2019
Wojewódzki konkurs grafiki komputerowej na plakat reklamujący walory przyrodnicze województwa łódzkiego pn.: „Czyste powietrze wokół nas”.
województwo łódzkie, 7-19 lat

Organizator Konkursu: Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi Cele konkursu: zwrócenie uwagi na globalne znaczenie ochrony czystości powietrza, promocja bioróżnorodność i walorów turystycznych naszego regionu, rozwijanie  kreatywności, zainteresowań, wrażliwości i wyobraźni artystycznej młodzieży w dziedzinach objętych tematyką konkursu kształcenie umiejętności tworzenia plakatu reklamowego jako środka komunikacji masowej Uczestnicy Konkursu: Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodst…

31/03/2019
„ZWIERZYNIECKIE DEBIUTY” 2019 / KONKURS WOKALNO-TANECZNY
lokalny, 3-16

CELE KONKURSU: Odkrywanie talentów oraz wyłonienie i uhonorowanie najlepszych wykonawców. Możliwość zaprezentowania posiadanych umiejętności wokalnych oraz tanecznych i ocenienia ich przez profesjonalistów. Propagowanie kultury muzycznej oraz tanecznej. Integracja środowiska wokalno-tanecznego z dzielnicy Zwierzyniec i pobliskich miejscowości. UCZESTNICY: Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży zainteresowanych różnymi formami muzycznymi, mieszkających w Dzielnicy Zwierzyniec i w pobl…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10