przedział wiekowy 7-10 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
11/05/2018
„Moja babcia, mój dziadek i ja” - miejski konkurs plastyczny
miasto Kraków, 4-19 lat

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych (wraz z oddziałami gimnazjalnymi), ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach w krakowskich domach kultury, świetlicach, klubach młodzieżowych i placówkach wsparcia dziennego. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie wykonaną, wcześniej niepublikowaną pracę. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A3 lub A4 dowolną techniką plastyczną (np. rysun…

11/05/2018
Ogólnopolski "SPORTOWY" Konkurs Plastyczny w ramach XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych
ogólnopolski, 6-18 lat

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w wieku  6-18 lat oraz do osób powyżej 18 roku życia będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, będących uczniami Szkół Specjalnych (szkół podstawowych, gimnazjów, zawodowych, klas przysposabiających do pracy, OREW-ów, SOSW). Prace dzieci i młodzieży będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych 6 – 9 lat,  10 – 14 lat, 15 – 18 lat. Osobną kategori…

22/05/2018
„Podróże po Polsce” - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci ze świetlic szkolnych
ogólnopolski, kl. I - III

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Podróże po Polsce” Świetlica Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku zaprasza dzieci z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym ph. „Podróże po Polsce” Cele konkursu: – rozbudzanie wrażliwości na piękno regionów Polski; – rozpoznawanie wybranych zabytków, sztuk plastycznych i muzyki należących do polskiego dziedzictwa kultury; – zainteresowanie uczniów kulturą i tradycją wybranych regionów; – rozwi…

11/05/2018
II edycja konkursu „KSIĄŻKA DOTYKOWA DLA KAŻDEGO”
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Przedszkole „Trzynastka” oraz projekt doskonalenia nauczycieli – Kreatywna Pedagogika, przy współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką w Gdańsku oraz Polskim Związkiem Niewidomych zaprasza wszystkich chętnych – dzieci, młodzież i dorosłych – do udziału w drugiej edycji konkursu na książkę dotykową. Najmłodsi (dzieci do 9 roku życia) wykonują pracę wspólnie z opiekunem. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie kilkustronicowej książki dotykowej. Książka powinna mieć wypukłe ilustracje wykonane z ma…

11/05/2018
II Regionalny Konkurs Plastyczny "KOLOROWA MUZYKA"
regionalny - Zielona Góra i okolice, 5-9 lat

II Regionalny Konkurs Plastyczny „KOLOROWA MUZYKA”   Organizatorzy: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zielonej Górze Patron: Filharmonia Zielonogórska   REGULAMIN Główne założenia konkursu: promocja muzyki klasycznej wśród dzieci i młodzieży, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych, upowszechnianie inicjatyw twórczych. Adresaci konkursu: Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w kategoriach: przedszkola 5 – 6 lat, szkoła…

15/05/2018
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „120 LAT KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ŁODZI”
Łódź, 8-15 lat

MPK Łódź zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 8 do 15 lat do udziału w konkursie plastycznym, którego celem jest ukazanie rozwoju komunikacji w Łodzi w związku z obchodzonymi w 2018 roku rocznicami: – 120. rocznicą uruchomienia w Łodzi komunikacji tramwajowej, – 70. rocznicą uruchomienia w Łodzi komunikacji autobusowej, – 25. rocznicą powstania MPK-Łódź Sp. z o.o., – 15. rocznicą uruchomienia Turystycznej Linii Tramwajowej, – 5. rocznicą uruchomienia Zajezdni Muzealnej Brus. Technika i format pr…

10/05/2018
X edycja regionalnego konkursu plastycznego dla dzieci niepełnoprawnych "Podróż Moich Marzeń"
woj. śląskie, 7-18 lat

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach zaprasza serdecznie do udziału w X edycji konkursu plastycznego pn. „Podróż moich marzeń”, który skierowany jest dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo w wieku 7-18 l., pozostających pod opieką śląskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i rehabilitacyjnych. Konkurs składa się z dwóch części – indywidualnej i grupowej. Uczestnicy muszą wziąć udział w obu częściach konkursu, organizator nie przewiduje możliwości stworzenia wyłącznie pracy indy…

1 2 3 4 5 6 7 8