konkursy dla przedszkolaków

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
25/05/2018
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci "Kocham Las"
ogólnopolski, 5-10 lat

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kocham las” Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie –  Oddział Przedszkolny zaprasza dzieci z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym „Kocham las” Patronat honorowy nad konkursem objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 – 10 lat. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych : 5-6 lat oraz 7-10 lat. Cele konkursu: – rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci; …

20/04/2018
Miejski konkurs plastyczny - Ilustracje do baśni Charles’a Perrault
miasto Stalowa Wola, przedszkola

MBP w Stalowej Woli, Filia nr 1, ogłasza konkurs plastyczny dla przedszkolaków ze Stalowej Woli. Konkurs przebiga pod hasłem: Ilustracje do baśni Charles’a Perrault i jest organizowany jest z okazji 390 rocznicy urodzin francuskiego baśniopisarza – autora wielu cenionych utworów dla dorosłych i dzieci. Technika wykonania prac dowolna plastyczna, format A4. Prace muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie. Zgłoszenia do 20 kwietnia.   Filia 1 – Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Pub…

08/06/2018
Stołeczny konkurs plastyczny „Kapsuła czasu. Co przekażę przyszłym pokoleniom?”
miasto Warszawa, klasy 0-3 oraz 4-7

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy zaprasza uczniów szkół podstawowych z Warszawy do udziału w konkursie plastycznym „Kapsuła czasu. Co przekażę przyszłym pokoleniom?”   Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Unia Europejska ogłosiła 2018 rok Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Jego główne hasło to: „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyk…

25/05/2018
Łódzki Konkurs Choreograficzny "Nakręć swój taniec 2018"
miejski (Łódź), 7-16 lat

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Każdy uczestnik wybiera jeden z podanych przez organizatora konkursu utworów i układa do niego własną choreografię. Występy będą oceniane w trzech grupach wiekowych: 7-10 lat 11-15 lat powyżej 15 lat Zgłoszenia – w postaci jednej pełnej prezentacji solowej, w dowolnej technice tańca, nagranej w dobrej jakości technicznej kamerą lub telefonem, bez montażu i projekcji – można przesyłać do organizatorów konkursu do  25 maja 2018 r….

25/05/2018
Gdybym był malarzem - wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci
woj. kujawsko- pomorskie, 6-15 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego. Wiek uczestników: 6-15 lat. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych 6-9 lat, 10-12 lat i 13-15 lat. Technika wykonania prac: malarstwo (plakatówka, gwasz, akwarela, pastel). Format prac dowolny. Temat prac konkursowych: „Z lotu ptaka” Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap- do 25 maja osoby chcące wziąć udział w konkursie przesyłają swoje prace do organizatora konkursu. Drugi etap – autorzy najciekawszych pr…

18/05/2018
"Wiatr i Ja"- ogólnopolski konkurs plastyczny dla przedszkolaków
Ogólnoposki, przedszkola

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-6 lat uczęszczających do przedszkoli. Temat prac konkursowych: Wiatr i ja Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska, format prac A4. Każdy przedszkolak może zgłosić do konkursu jedną pracę, z jednej placówki można nadesłać max. 2 prace. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy. Zgłoszenia do dnia 18 maja 2018 r. Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałe…

15/05/2018
Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Moja opowieść o Polsce”
międzynarodowy, 5-16 lat

Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” zaprasza dzieci i młodzież z całej Polski i Polonii na różnych kontynentach do udziału w konkursie plastycznym pn. „Moja opowieść o Polsce”. W 2018 r. przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, w związku z tym organizator chce podjąć próbę rozwinięcia w uczestnikach poczucia tożsamości narodowej i dumy z bycia Polakiem. Wiek uczestników: od 5 do 16 lat. Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych 5-7 lat, 8-10 lat, …

11/05/2018
„Moja babcia, mój dziadek i ja” - miejski konkurs plastyczny
miasto Kraków, 4-19 lat

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych (wraz z oddziałami gimnazjalnymi), ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach w krakowskich domach kultury, świetlicach, klubach młodzieżowych i placówkach wsparcia dziennego. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie wykonaną, wcześniej niepublikowaną pracę. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A3 lub A4 dowolną techniką plastyczną (np. rysun…

15/05/2018
"Moje miasto- Moja duma" międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci 5-6 letnich
międzynarodowy, 5-6 lat

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Zamościu zaprasza do udziału w II Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Moje miasto- moja duma” Patronat konkursu: Prezydent Miasta Zamościa Patronat medialny: Kronika Zamojska, REGULAMIN KONKURSU Cele konkursu: – kształtowanie właściwego stosunku do swojej miejscowości, przywiązania do rodzinnych stron, ukazanie piękna rodzinnego miasta lub miejscowości, – kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec sztuki, historii i przyrody własnej Ojczyzny, – wskazyw…

11/05/2018
II edycja konkursu „KSIĄŻKA DOTYKOWA DLA KAŻDEGO”
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Przedszkole „Trzynastka” oraz projekt doskonalenia nauczycieli – Kreatywna Pedagogika, przy współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką w Gdańsku oraz Polskim Związkiem Niewidomych zaprasza wszystkich chętnych – dzieci, młodzież i dorosłych – do udziału w drugiej edycji konkursu na książkę dotykową. Najmłodsi (dzieci do 9 roku życia) wykonują pracę wspólnie z opiekunem. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie kilkustronicowej książki dotykowej. Książka powinna mieć wypukłe ilustracje wykonane z ma…

1 2 3 4 5