konkursy dla przedszkolaków

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
28/02/2018
XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
ogólnopolski, szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Księga Psalmów, List do Galatów i List do Filipian stanowią zakres merytoryczny XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Tekstem źródłowym konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011). Przygotowując się do udziału w eliminacjach należy zwrócić uwagę także na wstępy, przypisy, komentarze i słownik pojęć, które wchodzą w zakres merytoryczny. D…

29/09/2017
KONKURS PLASTYCZNY INSPIROWANY UTWOREM TADEUSZA RÓŻEWICZA
ogólnopolski, gimnazja

Miasto Radomsko i Miejski Dom Kultury w Radomsku zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym – wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wybranym utworem Tadeusza Różewicza. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę (inspirowaną jednym utworem). Technika wykonania pracy dowolna, format pracy od A4 do B1 Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz tytułem interpretowanego utworu. Konkurs ogłoszony w ramach Różewicz Open Festiwal 2…

20/10/2017
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "GRAFIKA" 2017
ogólnopolski, 6-19 lat

MDK „Pod akacją” w Lublinie zaprasza do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Grafika 2017″. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych (z wyjątkiem szkół plastycznych). Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych klasy I – III szkoły podstawowej, klasy IV– VI szkoły podstawowej, VII klasa szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe. Technika wykonania prac: monotypia, …

13/10/2017
XXII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych
woj. kujawsko- pomorskie, klasy 5-7 szkoły podstawowej

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas V – VII z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie. Konkurs ma charakter drużynowy. Szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna (dwie osoby). Zakres tematyczny Konkursu obejmuje: życie i twórczość Fryderyka Chopina w latach 1810 – 1830 , osoby oraz miejsca związane z kompozytorem, zadanie słuchowe oraz ikonograficzne. Proponowana lektura oraz fragmenty utworów podane zostały w regulaminie konkursu. K…

18/11/2017
"Tylko nie o smoku" - konkurs literacki na nową legendę wawelską
woj. małopolskie, 10-16 lat

Nawiązując do dziejów Wzgórza Wawelskiego, napisz nową legendę wawelską. Zapomnij, że kiedykolwiek istniał smok wawelski, wymaż z pamięci drewnianą głowę kobiety z opaską na ustach, nie powtarzaj opowieści o słynnym błaźnie króla Zygmunta I. Użyj wyobraźni i powiąż ją z historycznymi faktami. Być może Twoja legenda okaże się jeszcze ciekawsza. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych (klasy 4-7)  i gimnazjów. Zadaniem konkursowym jest napisanie nowej legendy wawelskiej. Tekst pracy powini…

13/10/2017
VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ,,PTAKI '' W UTWORACH WANDY CHOTOMSKIEJ
ogólnopolski, 5-13 lat

Już po raz szósty Zespół Szkół w Pustyni serdecznie zaprasza dzieci z przedszkoli i uczniów ze szkół podstawowych do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Ptaki’’ w utworach Wandy Chotomskiej. Konkurs będzie przebiegał w 3 kategoriach wiekowych: 5-6 lat, kl. I-III, kl. IV- VII. Format pracy A3 Technika wykonania :malarstwo ,pastel, rysunek, collage, techniki łączone. Każdy uczeń może wykonać jedną pracę na konkurs, ale z jednej szkoły można zgłosić tylko po jednej pracy w każdej katego…

20/10/2017
„Lato, lato zostań dłużej” - konkurs fotograficzny
ogólnopolski, 7-20 lat

XVII edycja Konkursu Fotograficznego „Lato, lato zostań dłużej” jest imprezą otwartą organizowaną dla uczniów różnego typu szkół w dwóch kategoriach wiekowych : 7 – 15 lat i 16 – 20 lat. Patronaty: Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne. Patronaty medialne TVP Łódź, Radio Łódź, Kalejdoskop. Celem konkursu jest promocja twórczości fotograficznej, rozwijanie umiejętności analitycznego o…

30/09/2017
Moje wspomnienia z wakacji - konkurs dla dzieci
ogólnopolski, 3-14 lat

Stacja Muzeum – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie zaprasza dzieci w wieku 3-14 lat do udziału w konkursie „Moje wspomnienia z wakacji”. Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych. Dzieci od 3 do 7 lat przysyłają wspomnienia w formie pracy plastycznej, a dzieci w wieku od 8 do 14 lat w formie opowiadania. Najlepsze prace zostaną opublikowane i nagrodzone. Prace konkursowe można przesyłać do końca września na adres: Stacja Muzeum, Dział Promocji, ul. Towarowa 3, 00-811Warszawa …

15/12/2017
Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Okiem artysty–Salvador Dali“
ogólnopolski, od 10 do 25 lat

Po raz drugi proponujemy spojrzeć „Okiem artysty“ i tym razem chcielibyśmy aby twórcą, którego działalności należy baczniej się przyjrzeć i zainspirować nią, był Salvador Dali. Malarz, grafik, scenograf, rzeźbiarz, twórca obiektów ready-mades, projektant, ilustrator i fotograf. Poruszał się również w świecie filmu, teatru i mody. Twórczy, ekscentryczny kreator w swoich pracach odnosił się do snów, wizji, symboli tworząc z niezwykłą precyzją warsztatową i w absolutnie realistyczny sposób intrygujące przedsta…

06/11/2017
X Miedzynarodowy Konkurs Fotograficzny "Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii"
międzynarodowy, 12- 25 lat

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów lub fotografia  wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 12-25 lat. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac, pod warunkiem że prace nie były wcześniej publikowane. Format prac nie mniejszy niż …

1 2 3 4 5 6