Konkursy edukacyjne

Termin zgłoszeniaNazwa
01/04/2019
XI edycja ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. "Póki nie jest za późno" 2018/2019
ogólnopolski, 7-19 lat

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku i może odnosić się zarówno do miejsc upamiętnionych w trwa…

31/03/2019
"Poznajmy się" - ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
ogólnopolski, dzieci i młodzież szkolna

Koalicja organizacji pozarządowych reprezentowana przez Fundację Ludzi Otwartej Wyobraźni-FLOW organizuje Ogólnopolski Konkurs „POZNAJMY SIĘ”, adresowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, na projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz przedstawicieli zamieszkujących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych. Technika wykonania pracy dowolna – projekty mogą zostać przygotowane w formie wybranej przez realizatorów, na przykład w formie filmu, prezentacji s…

17/04/2019
II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KLIKAJBEZPIECZNIE!
ogólnopolski, szkoła podstawowa

G DATA ogłasza kolejną edycję konkursu #klikajbezpiecznie Konkurs kierowany jest do szkół podstawowych. Zapraszamy do udziału! II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KLIKAJBEZPIECZNIE! Konkurs jest częścią społecznego programu edukacyjnego pt. „Klikaj bezpiecznie”, który ma na celu propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat bezpiecznego użytkowania internetu i komputera Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie szkoły podstawowe (publiczne i niepubliczne). Szkoła zgłasza do Konkursu klasę lub utworzo…

31/03/2019
Konkurs Historyczny "Z Gryfem na chorągwiach"
woj. pomorskie, 15-20 lat

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w drużynowym Konkursie Historycznym „Z Gryfem na chorągwiach”, poświęconym dziejom Pomorza Środkowego od 1000 do 1657 roku. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół średnich i odbędzie się 10 V 2019 r. w ramach V Słupskiego Festiwalu Historycznego. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 III 2019 r. za pośrednictwem formularza załączonego do regulaminu oraz przesłanego na adres e–mail: knh.ap.slupsk@gmail.com DRUŻYNOWY KONKURS HISTORYCZNY „Z GRYFEM NA CHORĄGWIACH” …

29/03/2019
"Dzika przygoda w parku narodowym" ogólnopolski konkurs plastyczno-przyrodniczy dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 6-14 lat

Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci kreatywności i propagowanie walorów przyrodniczych parków narodowych, kształtowanie pozytywnych postaw wobec przyrody oraz postawy zaangażowania społecznego. Temat konkursu: Dzieci wyruszają na niezwykłą przygodę do wybranego parku narodowego. Tam poznają dziki świat oraz jego mieszkańców. Przedmiot konkursu: Książeczka obrazkowa lub komiks w języku polskim lub języku angielskim. Uczestnicy: uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej. Regulamin konk…

25/04/2019
Konkurs „Wielcy polscy matematycy znani i nieznani”
ogólnopolski, 16-19 lat

Fundacja mBanku zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły zawodowe) oraz organizacje pozarządowe, działające dłużej niż 1 rok, które prowadzą działania na rzecz młodzieży do udziału w ogólnopolskim konkursie „Wielcy polscy matematycy znani i nieznani”. Zadanie konkursowe Do 26 kwietnia organizatorzy czekają na prace wykonane przez uczniów, pod nadzorem nauczycieli, które kreatywnie przedstawią jeden z siedmiu tematów konkursowych. Zgłaszana praca może mieć dowo…

05/04/2019
"Historia mleka" konkurs dla szkół podstawowych
ogólnopolski, szkoły podstawowe

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie klasy zeSzkół Podstawowych, które zgłosiły się i zakwalifikowały do Programu „Mamy Kota na Punkcie Mleka”, organizowanego przez Polską Izbę Mleka w 2019 roku. Uczestnictwo w konkursie polega na przygotowaniu przez klasę historii o mleku, produktach mlecznych, ich pochodzeniu czy też sposobie produkcji, opartej na prawdziwych, rzetelnych informacjach. Podczas przygotowywania pracy konkursowej uczniowie zdobędą wiedzę o pozytywnym wpływie nabiału na organizm ludzki….

19/05/2019
"DWA SERCA - JEDNA STOLICA" - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, upamiętniający Unię Lubelską
ogólnopolski, 6-16 lat

Warsztaty Komiksu zapraszają dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym organizowanym z okazji 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, organizatorzy zapraszają do udziału także uczestników zajęć lub warsztatów plastycznych organizowanych w domach, ośrodkach, klubach kultury lub szkołach z terenu całej Polski. Konkurs jest otwarty również dla dzieci nieuczestniczących w zajęciach plastycznych – w tej sytuacji zgłoszenia…

Komentarze są wyłaczone