Konkursy literackie

Termin zgłoszeniaNazwa
06/04/2018
XXIV Ogólnopolski konkurs literacko - plastyczny pt. „Olimpiada drogą do igrzysk”
ogólnopolski, szkoły podstawowe i gimnazja

REGULAMIN 1. W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. 2. Szkoły przysyłają dowolną liczbę prac. 3. Prace powinny zawierać: – imię i nazwisko autora, – klasę i dokładny adres szkoły wraz  z telefonem, – imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna). 4. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką. 5. Praca literacka (poezja lub  proza – max 3 strony maszynopisu). 6. Prace należy przysyłać na adres: – Andrzej Rębowski   07-202  WYSZKÓW  ul. Gen. J. Sowińskiego 49A/26 7. …

31/03/2018
VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”
ogólnopolski, od klasy 7 SP

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs, którego przedmiotem jest nadesłane do oceny dzieło literackie, ma charakter zawodów artystycznych. Prace są oceniane w dwóch kategoriach: wiersz i proza w formie eseju lub innej wypowiedzi pisemnej oddzielnie dla szkół podstawowych-gimnazjalnych i oddzielnie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia udziału należy dokonać na stronie internetowej konkursu, używając formularza „Rejestracj…

02/04/2018
XXVIII KONKURS NA OPOWIADANIE O TEMATYCE OLIMPIJSKIEJ im. Jana Parandowskiego
ogólnopolski, klasy 4-7 SP, gimnazja

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych oraz do gimnazjalistów. Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania na temat związany ze sportem, rywalizacją sportową oraz własnymi doświadczeniami sportowymi. Opowiadanie nie powinno przekroczyć 6 stron maszynopisu (bez strony tytułowej), czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 Konkurs przebiega dwuetapowo, uczestnicy konkursu składają swoje prace w swoich szkołach, gdzie następuje pierwsza selekcja prac. Szkoły przesyłają 2-3 prace…

13/04/2018
XVII WOJEWÓDZKI KONKURS TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ, PLASTYCZNEJ, MUZYCZNEJ „Zawsze niech będzie…”
województwo lubelskie, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej

Organizatorami Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie…” są: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” w Zamościu. Formuła konkursu oraz różnorodność form (plastyczna, literacka, muzyczna) pozwalają organizatorom wcielić w życie myśl C. Freinet′a „…starajcie się, aby dziecko zawsze miało okazję do jakiegoś sukcesu…” i umożliwić wszystkim uczestnikom – niepełnosprawnym i zdrowym – osiągnięcie sukcesu…

Komentarze są wyłaczone