Konkursy literackie

Termin zgłoszeniaNazwa
31/03/2019
„Write the Change!” – konkurs filmowy dla młodych
ogólnopolski, 14-19 lat

Amnesty International zaprasza młodzież w wieku 14-19 lat do udziału w konkursie na fabułę filmową. Fabuła powinna dotyczyć następujących obszarów tematycznych: współczesnych migracji, praw człowieka, zrównoważonego rozwoju, w tym Celów Zrównoważonego Rozwoju. Gatunek filmowy – w zasadzie dowolny: komedia, dramat, thriller, noir, horror, fantasy, science fiction, film dla dzieci, film animowany. W zgłoszeniu należy określić gatunek filmowy. Praca konkursowa musi być własnością autora/autorów pracy. Org…

31/03/2019
„Opowiedz o… Zdzisław Beksiński” – KONKURS literacko-krytyczny
ogólnopolski, do 17 roku życia i powyżej 17 roku życia

Nowohuckie Centrum Kultury ogłasza konkurs na krytyczny tekst dotyczący twórczości Zdzisława Beksińskiego – opowiedz o tym, co Cię w twórczości Mistrza inspiruje, zmusza do refleksji, zachwyca… PRACE KONKURSOWE Praca konkursowa – dowolna forma literacka – nieprzekraczająca 4000 znaków (licząc ze spacjami) powinna być przesłana w formie elektronicznej (język: polski lub angielski, czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12, interlinia: 1,5) na adres galeria@nck.krakow.pl do 31.03.2019 r.  Przy ocenie prac ko…

26/04/2019
Ogólnopolski Konkurs Literacki "Nowa prząśniczka" w ramach Projektu "Stanisław Moniuszko dziękujemy"
ogólnopolski, od 13 roku życia

Wawerskie Centrum Kultury Filia Zastów zaprasza młodzież od 13 lat i dorosłych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Nowa prząśniczka” w ramach Projektu „Stanisław Moniuszko dziękujemy”. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Stanisława Moniuszki, uczczenie dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, rozbudzanie uczuć patriotycznych, pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej oraz promowanie talentów. Warunkiem udziału jest napisanie nowych, współczesnych słów do melodii pieśni   …

30/03/2019
III Międzynarodowy V Ogólnopolski Konkurs Literacki "Hubal"
międzynarodowy, 7-14 lat

III Międzynarodowy V Ogólnopolski  Konkurs Literacki „Hubal” Zadaniem uczestników jest napisanie pracy literackiej. Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej inspirowana  biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” (np. wiersz, opowiadanie, pamiętnik, list…).   I. Cele konkursu: •Rozwijanie  uzdolnień  literackich  i  rozbudzanie  wyobraźni  twórczej  dzieci i młodzieży. •Zapoznanie dzieci i młodzież z postacią majora  H. Dobrzańskiego pseud. „…

25/04/2019
Konkurs „Wielcy polscy matematycy znani i nieznani”
ogólnopolski, 16-19 lat

Fundacja mBanku zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły zawodowe) oraz organizacje pozarządowe, działające dłużej niż 1 rok, które prowadzą działania na rzecz młodzieży do udziału w ogólnopolskim konkursie „Wielcy polscy matematycy znani i nieznani”. Zadanie konkursowe Do 26 kwietnia organizatorzy czekają na prace wykonane przez uczniów, pod nadzorem nauczycieli, które kreatywnie przedstawią jeden z siedmiu tematów konkursowych. Zgłaszana praca może mieć dowo…

31/03/2019
"Słowo i tożsamość" Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Marii Danilewicz Zielińskiej
międzynarodowy, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we współpracy z Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku zaprasza do wzięcia udziału w VI edycji popularnego w Europie konkursu literackiego. Słowo i tożsamość to projekt o zasięgu międzynarodowym i międzykulturowym. Inspirację stanowią losy polskiej badaczki literatury, bibliotekarki, emigrantki i wybitnej włocławianki, słynnej absolwentki LMK – Marii Danilewicz Zielińskiej, której imieniem nazwano konkurs na krótkie opowiadanie. W tym roku uczestnicy…

30/04/2019
Konkurs literacki i plastyczny "Serce Kapsuły Czasu"
Ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Uruchom wyobraźnię i pokaż jak może wyglądać świat w kolejnym stuleciu! My zamkniemy Twoją pracę w Kapsule Czasu i przechowamy dla kolejnych pokoleń. Zapraszamy dzieci w wieku od 0 do 100 lat! Fundacja Tworzymy Kraków zaprasza do przesyłania prac literackich i/lub plastycznych przedstawiających zadanie: „Podróż wyobraźnią w przyszłość! Twoja miejscowość, nasz świat za sto lat? Opowiedz o tym!” Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że swoje prace mogą przesyłać wszyscy chętni niezależnie od wieku….

15/04/2019
Ogólnopolski konkurs literacki o nagrodę „Giętkiego Pióra” 2019
ogólnopolski, 13-19 lat

Ogólnopolski konkurs literacki dla młodzieży w 150 rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego. …aby język giętki Powiedział wszystko, co pomyśli głowa: A czasem był jak piorun jasny, prędki, A czasem smutny jako pieśń stepowa, A czasem jako skarga nimfy miętki, A czasem piękny jak aniołów mowa… Juliusz Słowacki, „Beniowski” Poezja Słowackiego stała się inspiracją dla powołania konkursu literackiego przeznaczonego dla młodzieży, rozwijającego kluczowe kompetencje uczniów (kompetencje językowe…

15/04/2019
Ogólnopolski konkurs literacki dla młodzieży "Płynąć pod prąd"
ogólnopolski, od 13 roku życia

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny. Konkurs jest organizowany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Adresowany jest do uczniów, którzy ukończyli 13 lat. Prace są oceniane w dwóch kategoriach: wiersz i proza, oddzielnie dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia udziału należy dokonać wyłącznie na stronie internetowej konkursu, używając formularza „Rejestracja”. Przystąpienie do konkursu…

12/04/2019
XVIII Wojewódzki Konkurs Twórczości - Zawsze niech będzie... " (literacki, plastyczny, muzyczny)
województwo lubelskie, od 6 r. ż.

Organizatorami Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie…” są: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu. Konkurs ma charakter integracyjny, adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół, placówek wychowania pozaszkolnego oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa lubelskiego. Formuła konkursu oraz różnorodność form (plastyczna, literacka, muzyczna) pozwalają…

Komentarze są wyłaczone