Termin zgłoszeniaNazwa
02/04/2018
XXVIII KONKURS NA OPOWIADANIE O TEMATYCE OLIMPIJSKIEJ im. Jana Parandowskiego
ogólnopolski, klasy 4-7 SP, gimnazja

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych oraz do gimnazjalistów. Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania na temat związany ze sportem, rywalizacją sportową oraz własnymi doświadczeniami sportowymi. Opowiadanie nie powinno przekroczyć 6 stron maszynopisu (bez strony tytułowej), czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 Konkurs przebiega dwuetapowo, uczestnicy konkursu składają swoje prace w swoich szkołach, gdzie następuje pierwsza selekcja prac. Szkoły przesyłają 2-3 prace…

11/04/2018
IV Wojewódzki Konkurs "Legendy słowem i pędzlem malowane"
województwo pomorskie, 8-10 lat

Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu dla uczniów klas II- III SP „Legendy słowem i pędzlem malowane” 1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 48, Gdańsk, ul. Burzyńskiego 10, tel./fax 346 96 48 2. Cele konkursu: – rozwijanie wrażliwości na słowo – poznawanie legend – odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów – promowanie talentów – pobudzanie aktywności twórczej 3. Kategorie konkursu: opowiadanie dowolnie wybranej legendy wykonanie pracy plastycznej dotyczącej op…

20/04/2018
Kryształowe Smoki 2018 - konkurs na ilustrację i na opowiadanie
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Organizatorzy Dni Fantastyki zapraszają młodych i początkujących twórców do udziału w ogólnopolskim konkursie Kryształowe Smok. W 2018 roku przygotowano dwie kategorie konkursowe – Opowiadania i Ilustracja. OPOWIADANIA Przedmiotem konkursu jest opowiadanie, które ma dotyczyć interpretacji tematu Dni Fantastyki 2018 – W świecie mrocznych opowieści. Dalsza, głębsza interpretacja tematu zależy tylko od uczestników konkursu. Opowiadanie nie może przekraczać 12 000 znaków ze spacjami. Podstawowymi kryteria…

Komentarze są wyłaczone