Termin zgłoszeniaNazwa
30/04/2019
XX MIĘDZYNARODOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „ZAWSZE ZIELONO, ZAWSZE NIEBIESKO” TORUŃ 2019
międzynarodowy, 4-19 lat

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zaprasza dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat do udziału w dwudziestej edycji międzynarodowego konkursu plastycznego „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej, która będzie wyrazem artystycznej wypowiedzi uczestnika konkursu na dowolny temat, ze szczególnym uwzględnieniem świata przyrody, a przede wszystkim motywu OGRODU. Ogród jako kontakt z naturą, jako przestrzeń zabawy, rozrywki i odpoczynku. …

05/04/2019
Konkurs Plastyczny "Pomorze - dawniej i dziś"
województwa pomorskie i zachodniopomorskie, 6-15 lat

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym „Pomorze – dawniej i dziś”, poświęconym historii Pomorza i Polski. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (mogą w nim wziąć również udział podopieczni placówek szkolno-wychowawczych) z terenów województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Jego finał odbędzie się 10 V 2019 r. w ramach V Słupskiego Festiwalu Historycznego. Pula nagród wynosi 3000 złotych. Prace konkursowe należy przesłać do 5 IV 2019 r. wraz z formu…

19/04/2019
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS RZEŹBIARSKO-CERAMICZNY z cyklu „Człowiek i jego natura” - „TWARZ CZY MASKA?”
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Zapraszam  w  tegorocznej  edycji  konkursu  do  refleksji  nad  rolą  maski  w  kulturze stworzonej  przez  człowieka.  Maski  towarzyszącej  obrzędom, maski  przenoszącej w świat magii, maski chroniącej przed dżumą, czy maski teatralnej. Dużo by o tym pisać,bez  wątpienia  należy  stwierdzić,że  motyw  maski  jest  obecny  niemal w  każdym  zakątku  naszego  globu.  W  czasie  karnawału  zastanówmy  się  więc  jaką rolę pełni maska w naszym życiu,naszym otoczeniu. Może nie jest maską etniczną czy karnawał…

29/03/2019
"Anioł jest taki" - III Wojewódzki konkurs ceramiki i małych form rzeźbiarskich
woj. mazowieckie, 7-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie wchodzący w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ogłasza III edycję Wojewódzkiego Konkursu Ceramiki  i Małych form rzeźbiarskich pt. „Anioł jest taki”. Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku od 7 do 19 lat, uczęszczających do: szkół podstawowych, III klas gimnazjalnych oraz szkół średnich; pracowni ceramicznych oraz placówek oświatowo–wychowawczych i ośrodków zajęć pozaszkolnych. Udział w konkursie jest bezpłatny. Celem Konkursu jest: prop…

Komentarze są wyłaczone