Termin zgłoszeniaNazwa
08/05/2015
Magia Pragi - magia wiosny
Warszawa, 11-16 lat

KONKURS MAGIA PRAGI – MAGIA WIOSNY   Zapraszamy do udziału w konkursie literackim i fotograficznym „Magia Pragi – magia wiosny”. Jego tematem są miejsca niepowtarzalne, magiczne, takie, do których lubi się wracać. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Warszawy.  Patronat honorowy nad konkursem objęli: Pan Tomasz Kucharski – Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe Pani Mirosława Majewska – Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzie…

05/06/2015
XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki Pisanie dobre na chandrę 2015
ogólnopolski, od 15 roku życia

Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 15 lat. Tematyka prac dowolna. Na konkurs można zgłaszać poezję (w zestawie do 5 wierszy) lub prozę (maksymalnie 10 stron znormalizowanego maszynopisu – 1800 znaków na stronie, ze spacjami). Organizatorzy wykluczają z konkursu prace które -były publikowane w wydawnictwach zwartych lub prasie literackiej, -były nagradzane w innych konkursach, -brały udział w poprzednich edycjach konkursu „Pisanie dobre na chandrę”, Prace należy podpisać słownym god…

Komentarze są wyłaczone