Termin zgłoszeniaNazwa
15/12/2016
PODRÓŻE W MYŚLACH I W CZASIE - Ogólnopolski Konkurs Literacki „Piórem Malowane 2016”
ogólnopolski, do 25 roku życia

Organizatorem Konkursu Literackiego „Piórem Malowane 2016” jest Młodzieżowy Dom Kultury mieszczący się przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie. Konkurs ma charakter otwarty, jego uczestnikiem może być każda osoba, która nie ukończyła 25. roku życia. Konkurs obejmuje w kategorii: poezji – jeden wiersz, prozy – jedno krótkie opowiadanie (do dwóch stron A4: czcionka Times New Roman 12). Temat prac: podróże w myślach i w czasie Praca przesłana na Konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej …

13/01/2017
Ogólnopolski Konkurs Plastyczno - Literacki "Piórem i pędzlem" - Z uśmiechem przez świat!
ogólnopolski, 9-12 lat (kl. 4-6)

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w wieku od 9 do 12 lat (klasy IV-VI). Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej lub napisanie wiersza nawiązujących do tegorocznego tematu konkursu – Z UŚMIECHEM PRZEZ ŻYCIE ! Edycja literacka: Każdy z uczestników może przesłać 1 samodzielnie napisany wiersz, zainspirowany tematem konkursu. Prace, napisane w formacie doc., prosimy przesyłać na adres:  dla.sylwii@wp.pl z dopiskiem w tytule „Piórem i pędzlem …”. Ocenie jury bę…

Komentarze są wyłaczone