Termin zgłoszeniaNazwa
17/04/2015
Ogólnopolski konkurs poetycki im. Gustawa Zielińskiego
ogólnopolski, 10-21 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-21 lat. Tematyka utworów jest dowolna, organizatorzy pozostawiają w tym zakresie uczestnikom pełną wolność wyboru. Każdy uczestnik nadsyła na konkurs zestawy trzech dotychczas nie publikowanych wierszy (wydawnictwa, czasopisma ani publikacje internetowe), w czterech egzemplarzach każdy. Wiersz musi być wydrukowany na kartce formatu A4. Każde zgłoszenie należy podpisać godłem, a dane osobowe należy dostarczyć w osobnej kopercie, podpisanej tym samy…

31/03/2015
Międzywojewódzki Konkurs Poetycki "Ja i Świat"
woj. podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i lubelskie, 5-16 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego oraz województw ościennych (zwłaszcza małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie), ale komisja konkursowa dopuszcza zgłoszenia także z innych województw. W konkursie mogą brać udział dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna. Tematyka prac konkursowych: Ja i świat (treści związane z emocjami relacjami i zjawiskami obecnymi w życiu młodych piszących). Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs zestaw dwóch wierszy. Do k…

Komentarze są wyłaczone