Termin zgłoszeniaNazwa
01/03/2019
IV KONKURS OGÓLNOPOLSKI LITERACKI DLA MŁODZIEŻY „W świecie fantazji”- „Szukając człowieka”
ogólnopolski, 13-19 lat

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Zasady uczestnictwa w Konkursie: Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: proza i poezja. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagrodzonymi w konkursach literackich. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać…

31/12/2018
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. Zygmunta hrabiego Krasińskiego „Bogi i ludzie szaleją”
ogólnopolski, od 15 roku życia

REGULAMIN V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO im. Zygmunta hrabiego Krasińskiego „Bogi i ludzie szaleją” Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Myszkowie, pow. myszkowski, woj. śląskie. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe, autorzy zrzeszeni i niezrzeszeni. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wierszy w ilości od jednego do trzech, nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w żadnym innym konk…

Komentarze są wyłaczone