Termin zgłoszeniaNazwa
05/06/2015
XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki Pisanie dobre na chandrę 2015
ogólnopolski, od 15 roku życia

Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 15 lat. Tematyka prac dowolna. Na konkurs można zgłaszać poezję (w zestawie do 5 wierszy) lub prozę (maksymalnie 10 stron znormalizowanego maszynopisu – 1800 znaków na stronie, ze spacjami). Organizatorzy wykluczają z konkursu prace które -były publikowane w wydawnictwach zwartych lub prasie literackiej, -były nagradzane w innych konkursach, -brały udział w poprzednich edycjach konkursu „Pisanie dobre na chandrę”, Prace należy podpisać słownym god…

03/06/2015
Konkurs literacki im. Marii Konopnickiej
ogólnopolski, 13-19 lat

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu zaprasza młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie poetyckim i prozatorskim. W konkursie może również brać udział młodzież polonijna. Motto przewodnie konkursu: Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem- Maria Konopnicka Zadaniem konkursowym jest napisanie pracy, nawiązującej do motta przewodniego konkursu oraz do postaci Marii Konopnickiej. Prace muszą być napisane w języku polskim, sa…

Komentarze są wyłaczone