Termin zgłoszeniaNazwa
31/05/2017
I Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Wielorzecze”
ogólnopolski, od 15 roku życia

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Wielorzecze” I. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Alternatywni” z siedzibą w Elblągu. II. Cele Konkursu: Promowanie literatury współczesnej wśród mieszkańców Elbląga oraz internautów i osób piszących/zainteresowanych spoza regionu Popularyzowanie czytelnictwa poprzez aktywny kontakt z literaturą Aktywizacja młodzieży i osób dorosłych oraz doskonalenie ich warsztatu twórczego Konsolidacja różnych środowisk literackich Podniesienie atrakcyjności teren…

05/05/2017
II Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny „Takiego Ojca, Pasterza i Prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat”
ogólnopolski, klasy 4-6 szkoły podstawowej

Konkurs poświęcony pamięci ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Temat tegorocznej edycji brzmi  „Związki prymasa Stefana Wyszyńskiego z Jasną Górą”. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie  klas IV – VI szkoły podstawowej z terenu Polski. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej lub napisanie wiersza zgodnie z tematem konkursu. Forma wiersza dowolna,  objętość  –  minimum 6 wersów. Praca plastyczna  wykonana w formacie A3, dowolną techniką. Prace poetyckie powinny być dostarczone w formie w…

20/06/2017
„PAMIĘĆ JEST WIELKĄ SIŁĄ” I OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY
Ogólnopolski, 6-16 lat

Konkurs organizowany jest z okazji rocznicy nadania im. 49 Pułku Piechoty Szkole Podstawowej w Szydłowie i 4. rocznicy nadania Herbu i Flagi gminie Szydłowo. Organizatorzy: nauczyciele Zespołu Szkół w Szydłowie: Anna Szydłowska, Elżbieta Żuchowska, Barbara Kruszyńska, Iwona Celmer, Anna Gontarek, Danuta Mirska – Cheba, Magdalena Mitowska, Marzena Solecka, Andrzej Cheba. Głównym Patronem i Sponsorem Konkursu jest Wójt Gminy Szydłowo. Celem konkursu jest: Edukacja dzieci i młodzieży poprzez możliw…

10/05/2017
XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PAPIESKI „ŚLADAMI JANA PAWŁA II PO POLSCE” w XXX rocznicę II Kongresu Eucharystycznego
ogólnopolski, szkoła podstawowa

Konkurs plastyczny i poetycki zaadresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z całej Polski. Uczniowie klas I–III przygotowują prace plastyczne związane z życiem i działalnością św. Jana Pawła II ze szczególnym zwróceniem uwagi na II KONGRES EUCHARYSTYCZNY – 8 – 14 czerwca 1987 r. Prace powinny być wykonane na papierze typu blok rysunkowy lub brystol w formacie nie mniejszym niż A4 (210×297 mm), dowolną techniką (ołówek, kredki, węgiel, farby, wydzieranka itp.); do konkursu można też zgłas…

Komentarze są wyłaczone