Termin zgłoszeniaNazwa
13/04/2018
XVII WOJEWÓDZKI KONKURS TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ, PLASTYCZNEJ, MUZYCZNEJ „Zawsze niech będzie…”
województwo lubelskie, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej

Organizatorami Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie…” są: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” w Zamościu. Formuła konkursu oraz różnorodność form (plastyczna, literacka, muzyczna) pozwalają organizatorom wcielić w życie myśl C. Freinet′a „…starajcie się, aby dziecko zawsze miało okazję do jakiegoś sukcesu…” i umożliwić wszystkim uczestnikom – niepełnosprawnym i zdrowym – osiągnięcie sukcesu…

Komentarze są wyłaczone