Termin zgłoszeniaNazwa
11/05/2018
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Martwa Natura" 2018
ogólnopolski, 13-21 lat

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Martwa Natura” 2018. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży z szkół podstawowych- kl. 7/8, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego i domów kultury (13-21 lat). Temat konkursu: martwa natura: kompozycja przedmiotów nieożywionych (np. kwiaty, naczynia, instrumenty, owoce itp.) Technika wykonania prac: malarstwo, rysunek, grafika Wymia…

07/05/2018
XIII Konkurs Papieski "Śladami św. Jana Pawła II po Polsce"
ogólnopolski, szkoła podstawowa

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych w Polsce, a organizowany jest z okazji 98 rocznicy urodzin JPII. Zadanie konkursowe: dla klas młodszych, 1-3 szkoły podstawowej – praca plastyczna związana z życiem i działalnością Jana Pawła II klasy 4-7 mają za zadanie napisać wiersz Szkoła przesyła najciekawsze prace do 7 maja 2018 roku na adres organizatora konkursu. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Grzybowska 35, 00- 855 Warszawa, z dopiskiem „KONKU…

11/05/2018
„RODZINA. Z rodziną w ZOO” XVII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
woj. lubelskie, 4-19 lat

MDK Krasnystaw wraz z zamojskim ogrodem zoologicznym zapraszają dzieci i młodzież z woj. lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym. W roku 2018 Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu obchodzi 100 rocznicę swojego istnienia, dlatego też w porozumieniu z Młodzieżowym Domem Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie, stał się współorganizatorem XVII edycji konkursu pod hasłem „Z rodziną w ZOO”. Postrzeganie ogrodów zoologicznych wyłącznie jako miejsc rozrywki jest już dziś mocno przestarzał…

11/05/2018
A gdybym był instrumentem... konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
ogólnopolski, szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi zaprasza uczniów szkół podstawowych z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym „A gdybym był instrumentem…”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autoportretu, na którym autor pracy przedstawi siebie porównując się do muzycznego instrumentu. Technika wykonania prac: • PŁASKA: rysunek, malarstwo, wyklejanka, kolaż – prace w formacie A4, A3, A2; • PRZESTRZENNA: rzeźba – format pracy dowolny Konkurs trwa od dnia 06.03. 2018 r. Jeden autor może zgłosić na konkur…

30/04/2018
NIE TYLKO BAZYLISZEK - konkurs plastyczny
międzynarodowy, bez ograniczeń wiekowych

Założeniem konkursu jest wykonanie w dowolnej technice przestrzennej, miniaturowej pracy będącej interpretacją wybranej LEGENDY WARSZAWSKIEJ. Lista wszystkich legend, na podstawie których można stworzyć pracę, a także ich treść, jest załączona do regulaminu (do pobrania ze strony konkursu). Uwaga – jest to konkurs o charakterze zespołowym – w tworzeniu każdej z prac muszą wziąć udział co najmniej dwie osoby. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, w tym seniorów. Wybrane przez Jury…

18/05/2018
COŚ MOJEGO - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 6-16 lat

Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym „Coś mojego”, zachęcając do tworzenia prac plastycznych pełnych energii i kolorów, pełnych przyjaźni, optymizmu i wiary w cuda. Technika wykonania prac – dowolna technika PŁASKA – pastele, kredki, farby, collage (z wyłączeniem plasteliny i materiałów sypkich). Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę w formacie minimum A3, każda placówka może zgłosić maksymalnie 1…

29/06/2018
XVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój"
międzynarodowy, 7-19 lat

Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój” skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat – do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, r…

20/04/2018
Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Techniczny pt. „Barwy Ojczyste”
woj. pomorskie, 6-10 lat

Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Techniczny pt. „Barwy Ojczyste” TEMAT KONKURSU Tematem konkursu jest Flaga RP. Chcemy zachęcić do przedstawiania flagi w aspekcie radości z jej eksponowania, promocji wartości narodowych oraz dumy bycia Polakami. Praca musi nawiązywać w swojej treści do tematu konkursu. CELE KONKURSU: Promocja Flagi RP i zachęcanie do identyfikowania się z barwami narodowymi. Kształtowanie postaw patriotycznych. Rozbudzanie fantazji, wyobraźni i twórczej inwencji dzieci. Prom…

25/04/2018
I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Świat podstawowych wartości w wierszach Stanisława Jachowicza”
Ogólnopolski, klasy 1 - 4 oraz 5 - 7 i oddziały gimnazjalne

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Świat podstawowych wartości w wierszach Stanisława Jachowicza” Temat Konkursu: „Ideały wychowawcze w wierszach St. Jachowicza” Regulamin konkursu: Główne założenia konkursu: • promocja twórczości Stanisława Jachowicza wśród dzieci i młodzieży,; załącznik nr 1 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych, • upowszechnianie inicjatyw twórczych, • rozbudzanie kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczą interpre…

06/05/2018
33. Konkurs Plastyczny „Świat Dziecka”
bez ograniczeń, 5-16 lat

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat do udziału w konkursie plastycznym „Świat dziecka”. Tematyka prac jest dowolna. Format prac: min. 30×21 cm, max 100×70 cm. Technika wykonania dowolna plastyczna płaska. Prace eksponowane są pod szybami w związku z tym nie będą przyjmowane prace typu reliefowego (np. na szybach, z plasteliny, naklejonej kaszy, bardzo grubego papieru itp.) Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę na adres: Galeria Sztuki i…

18/05/2018
18 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Człowiek w ruchu"
ogólnopolski, 5-19 lat

Inspiracją dla naszego konkursu są różne zachowania człowieka we wszelkich formach aktywności (taniec, balet, teatr, cyrk, muzyka, sport, rekreacja, itp.). Wiemy, że młody człowiek w indywidualny i bardzo osobisty sposób postrzega i odtwarza otaczającą go rzeczywistość. Różne formy aktywności – zarówno uprawiane jak i obserwowane dostarczają wielu emocjonalnych przeżyć, które dadzą się przełożyć na wrażenia estetyczne. Prace nadesłane na konkurs powinna cechować autentyczność i szczerość wypowiedzi. Mile…

20/04/2018
III Wojewódzki konkurs Plastyczny PRZYSTANEK ANIOŁOWO "Anioły wiosną pachnące"
woj. lubelskie, 9-19 lat

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo – wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, domów kultury oraz  Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych województwa lubelskiego. Cele konkursu: inspirowanie do pracy twórczej, wzbogacanie warsztatu plastycznego, rozwijanie różnorodności form i technik plastycznych, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych: 9-12 lat 13-1…

30/04/2018
Wojewódzki konkurs plastyczny „Legendy elbląskie”
woj. warmińsko-mazurskie, do 14 roku życia

Elbląg może poszczycić się wieloma legendami dotyczącymi miasta i jego okolic. Szlachetni i odważni bohaterowie legend rozbudzają wyobraźnię. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” i Szkoła Podstawowa nr 23 zapraszają dzieci do udziału w konkursie „Legendy elbląskie”. Niezwykłe postacie z legend można namalować, narysować, wykleić, a nawet wyrzeźbić. Tematem konkursu są legendy elbląskie. W konkursie mogą wziąć udział dzieci do 14 roku życia. Prace konkursowe mogą być wykonane w technikach rysunkowych,…

25/05/2018
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla przedszkolaków „JA, TY, MY I NASZE ZABAWY”
Ogólnopolski, 3-6 lat

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkie przedszkolaki. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy powiązanej z tematem konkursu „Ja, Ty, My i nasze zabawy”. Organizatorzy zachęcają do przedstawienia siebie, swoich przyjaciół i ulubionych zabaw. Technika i format pracy dowolne. Zgłoszenia prac przyjmowane są do 25 maja 2018 roku. Publiczne Przedszkole „Przy Stadionie” Ul. Królewiecka 3 54-117 Wrocław   Regulamin konkursu plastycznego…

07/05/2018
Kraina Wolnego Czasu - warszawski konkurs plastyczny
miasto Warszawa, 7-13 lat

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie ogłasza dla uczniów szkół podstawowych z Warszawy WARSZAWSKI  KONKURS  PLASTYCZNY „Kraina Wolnego Czasu” Konkurs jest objęty honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Celem konkursu jest zachęcanie do aktywnego, mądrego spędzania wolnego czasu oraz rozwijanie kreatywności i wyobraźni. Regulamin konkursu Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie jednej, płaskiej pracy plastycznej, która nawiązuje do tema…

12/05/2018
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "LUDOWE MANDALE"
ogólnopolski, klasy 1-3 szkoły podstawowej

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „LUDOWE MANDALE” ORGANIZATOR: Świetlica Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym dla uczniów „LUDOWE MANDALE”. 2. Organizatorem konkursu jest: Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie, Pieczewska 10, 10-699 Olsztyn. 3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Temat konkursu: „Ludowe Mandale…

10/12/2018
III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Stanisław Moniuszko – Wielki Patriota w 200 rocznicę urodzin"
międzynarodowy, 4-18 lat

III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Stanisław Moniuszko – Wielki Patriota w 200 rocznicę urodzin „Ojca opery polskiej” Styczeń 2018 –  Maj 2019 Honorowy Patronat Rodzinny sprawują potomkowie Kompozytora Główny Organizator: Koło Miłośników Muzyki przy Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018   R E G U L A M I N    K O N K U R S U I…

05/05/2018
XVIII Konkurs Papieski „Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża
ogólnopolski, do 20 roku życia

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzież szkolna (ur. w 1998 r. i młodsza). Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej jednej lub po jednej z dwóch kategorii: – praca fotograficzna, – praca plastyczna. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs 2 prace, wykonane samodzielnie i indywidualnie. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, barwną lub czarno-białą.Nie mogą być przetwarzane komputerowo lub w inny sposób. Zmiany, typu fot…

15/05/2018
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Wydra na witraż"
otwarty , 7-12 lat

Wrocławskie ZOO zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs  polega na wykonaniu techniką witrażu z kolorowej bibuły i czarnego kartonu pracy plastycznej  o  formacie  A4 lub A3 przedstawiającej wydrę w jej naturalnym środowisku. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: 7-9 lat 10-12 lat Prace na konkurs można nadsyłać do 15 maja 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Pracę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Organizatora: ZO…

20/04/2018
Kryształowe Smoki 2018 - konkurs na ilustrację i na opowiadanie
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Organizatorzy Dni Fantastyki zapraszają młodych i początkujących twórców do udziału w ogólnopolskim konkursie Kryształowe Smok. W 2018 roku przygotowano dwie kategorie konkursowe – Opowiadania i Ilustracja. OPOWIADANIA Przedmiotem konkursu jest opowiadanie, które ma dotyczyć interpretacji tematu Dni Fantastyki 2018 – W świecie mrocznych opowieści. Dalsza, głębsza interpretacja tematu zależy tylko od uczestników konkursu. Opowiadanie nie może przekraczać 12 000 znaków ze spacjami. Podstawowymi kryteria…

1 2 3 4

Komentarze są wyłaczone