Termin zgłoszeniaNazwa
05/04/2018
VII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ MŁODYCH
międzynarodowy, 9-20 lat

Bielski Dom Kultury zaprasza uczestników w wieku 9-20 lat do udziału w międzynarodowym biennale twórczości plastycznej młodych. Tematyka prac:  Twórczość plastyczna inspirowana muzyką lub teatrem Każdy uczestnik może wykonać  max. 3 prace plastyczne w dowolnie wybranej technice: akwarela, akryl, pastele suche i olejne, kolaż, grafika itp. w formacie  min. A-3(297 x 420mm) Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych: 9  – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 20 lat. Termin nadsyłania prac – 5 k…

12/02/2018
„Ryby na niby” Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży
ogólnopolski, 6-16 lat

CK Agora po raz kolejny zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym. Tym razem tematem przewodnim zostały stworzenia wodne. Organizatorzy zapraszają do kreatywnej i twórczej interpretacji tematu „Ryby na niby”. Wzory, kolory, faktury i kształty ryb oraz innych stworzeń morskich stanowią nieograniczone pole plastycznych interpretacji, a także wspaniałe inspiracje do tworzenia wyjątkowych prac plastycznych. Tytuł podany w formie żartobliwej rymowanki ma sprawić, że uczestnicy podejdą do tema…

27/02/2018
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY POWIDOKI "START THE GAME!"
ogólnopolski, 13-20 lat

Młodzi twórcy w wieku 13-20 lat są zaproszeni do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Powidoki „START THE GAME!” Zadanie konkursowe: inspirując się fikcyjnym światem gier komputerowych, stwórz pracę będącą refleksją nad miejscem człowieka w świecie realnym i jego relacjach międzyludzkich. Technika wykonania pracy dowolna – malarstwo, rysunek, kolaż, fotografia. Format pracy A3 płaska lub przestrzenna. W przypadku fotografii format A4 (wydruk) Każdy autor może zgłosić na konkurs jedną pracę…

16/07/2018
Konkurs plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Obrazki z dawnej wsi" – MOJA INSPIRACJA
ogólnopolski, 5-19 lat

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży Obrazki z dawnej wsi – MOJA INSPIRACJA Edycja 2017/2018 1. Organizator Muzeum Okręgowe w Pile im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 7, 64-920 Piła, Dział Upowszechniania, tel. 67 211-07-89, oswiata@muzeum.pila.pl 2. Cel konkursu Zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą ludową Krajny, Pałuk i Puszczy Noteckiej, a także poszerzenie wiedzy na temat zbiorów etnograficznych i zabytków architektury ludowej zgromadzonych w Muzeum Ku…

26/02/2018
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Mój Świat"
międzynarodowy, 5-20 lat

Międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Mój Świat”. Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie, adresatami – dzieci i młodzież w wieku 5-20 lat. Tematyka tej edycji konkursu: Opowiem ci o mojej ojczyźnie Technika wykonania prac: malarstwo, grafika, rysunek, collage; format prac dowolny. Prace na konkurs można zgłaszać indywidualnie lub za pośrednictwem placówek oświatowych. Prace należy dostarczyć do dnia 26 lutego 2018 r. na adres: Dzielnicow…

04/05/2018
VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PRZYRODA W KOLORACH 2018 "W świecie psowatych"
ogólnopolski, 3-21 lat

MDK Grunwaldzka 105 w Krakowie zaprasza do udziału w kolejnej, 8. edycji  Międzynarodowego Konkursu Plastycznego PRZYRODA W KOLORACH 2018. Temat Konkursu:  W ŚWIECIE PSOWATYCH. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 3 – 21 lat. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, ceramika, collage, forma przestrzenna, technika własna, fotografia, i in.). Format prac jest dowolny. Temat tegorocznej edycji: W świecie psowatych. Inspiracją mogą być…

30/01/2018
XX JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS”
międzynarodowy, 11-21 lat

XX Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los” Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 11-21 lat, uczestników placówek wychowania pozaszkolnego oraz do uczniów wszystkich typów szkół. Technika prac: dowolna (bez malarstwa na szkle). Formaty prac: grafika A-4, A-3, malarstwo, rysunek, collage, tkanina artystyczna (do 50 × 70 cm). Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 40 zł od placówki polskiej lub 10 eu…

16/03/2018
XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS Świat bez barier pod hasłem "Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń..."
ogólnopolski, bez ograniczeń

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS Świat bez barier HASŁO KONKURSU: Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń… POD HONOROWYM PATRONATEM POSEŁ NA SEJM AGNIESZKI KOŁACZ- LESZCZYŃSKIEJ PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ROMANA SZEŁEMEJA CEL: Popularyzacja twórczości, rozbudzanie talentów, stworzenie warunków do publicznych kontaktów, umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym, działającym w różnych środowiskach osób niepełnosprawnych, konfrontacji własnych dokonań, poszukiwań artystycznych i literackich, wyszukiwa…

10/03/2018
Konkurs plastyczny "Boże Narodzenie w życiu, tradycji i obyczajach"
- , 6-20 lat

1. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie 2. Cele: kultywowanie bogactwa tradycji Bożonarodzeniowych prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych, w konfrontacji osiągnięć rówieśników. poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzenie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych. poszukiwanie młodych twórców i zachęcanie ich do kultywowania tradycji ludowych regionu. 3. Uczestnicy konkursu to Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 20 lat. 4. Tematy…

29/01/2018
"Żyję nad morzem" - MOST. Międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
międzynarodowy, 4-25 lat

Łotewska szkoła Jurmala Art School zaprasza dzieci i młodzież w wieku 4-25 lat do udziału w kolejnej edycji międzynarodowego konkursu plastycznego „Żyję nad morzem” („I Live by the Sea”).  W tym roku motywem przewodnim konkursu jest most. Cel konkursu: zachęcenie wszystkich do zainteresowania się wodnym ekosystemem (rzeki, morza, oceany, jeziora) i ich rolą w budowaniu ludzkiego życia, kultury i tradycji, jak również ukazanie roli wody jako międzykulturowego jednoczącego elementu. Organizatorzy dopusz…

30/03/2018
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "DZIECI ŚWIATA"
ogólnopolski, 6-14 lat

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu całej Polski. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu „Dzieci świata”. Praca powinna zawierać charakterystyczne elementy i podkreślać walory kultury, z której pochodzą dzieci różnych narodowości (np. stroje, potrawy, zabawy, ciekawostki danego kontynentu) oraz promować otwartość i przyjaźń między dziećmi z różnych stron świata, jak również niesienie pomocy dzieciom z różnych kontynentów. T…

06/04/2018
XXIV Ogólnopolski konkurs literacko - plastyczny pt. „Olimpiada drogą do igrzysk”
ogólnopolski, szkoły podstawowe i gimnazja

REGULAMIN 1. W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. 2. Szkoły przysyłają dowolną liczbę prac. 3. Prace powinny zawierać: – imię i nazwisko autora, – klasę i dokładny adres szkoły wraz  z telefonem, – imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna). 4. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką. 5. Praca literacka (poezja lub  proza – max 3 strony maszynopisu). 6. Prace należy przysyłać na adres: – Andrzej Rębowski   07-202  WYSZKÓW  ul. Gen. J. Sowińskiego 49A/26 7. …

23/02/2018
V MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY "PEJZAŻE MISTYCZNE" - ARCHITEKTURA LUBLINA I OKOLIC
międzynarodowy, szkoła podstawowa

„ Pejzaże Mistyczne „ – Architektura Lublina i okolic to już j 11 edycja konkursu ( w tym 5 o zasięgu międzynarodowym ) organizowana przez Szkołę Podstawową nr 25 w Lublinie i Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice w Lublinie. Architektura Lublina, Zamościa, Kazimierza Dolnego, Puław, Chełma, Nałęczowa, Białej Podlaski i wielu innych miejscowości to niewyczerpane źródło inspiracji. Proponujemy młodym adeptom sztuk plastycznych poznanie tej architektury i wyrażenie swoich przeżyć za pomocą środków plastycznych….

25/06/2018
Moja Przygoda w Muzeum - Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży
międzynarodowy, 5-18 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat. Zadanie konkursowe, podobnie jak w latach poprzednich, polega na zapoznaniu się ze zbiorami określonego muzeum lub galerii i przygotowanie pracy plastycznej na ten temat. Praca powinna być związana tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddawać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji, uczestnik konkursu wybiera zatem, co wywarło na niego największy wpływ i przed…

24/01/2018
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ 2018
ogólnopolski, 4-20 lat

Ogólnopolski konkurs na anioła jest organizowany przez Dorożkarnię od 2001 roku. Prace na konkurs mogą wykonać dzieci i młodzież w wieku 4 – 20 lat. Do konkursu można złożyć prace wykonane w dowolnej technice plastycznej z dowolnych materiałów oprócz szkła, a więc rysunki, grafiki, tkaniny oraz prace malarskie. Niestety, ze względu na warunki lokalowe i wystawiennicze nie przyjmujemy rzeźb i płaskorzeźb. Wszystkie przysyłane prace należy wykonać w sposób trwały i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem….

31/01/2018
Konkurs plastyczny "Papuga"
Kraków, 2-9

Papugarnia Papuga House zaprasza dzieci  w wieku 3 – 9 lat. Tematem konkursu są papugi. Konkurs w dwóch kategoriach:  – dzieci w wieku przedszkolnym, – dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. Format prac A3, technika dowolna. Termin nadsyłania prac 31 stycznia 2018 r. Na odwrocie pracy należny podać imię i nazwisko autora, wiek oraz telefon kontaktowy do rodziców. Atrakcyjne nagrody! Nagroda specjalna: zaproszenie dla całej klasy na zajęcia edukacyjne do naszej papugarni! Prace pla…

02/02/2018
Ogólnopolski konkurs plastyczny i fotograficzny dla młodzieży "Biennale Art – Talent 2018"
ogólnopolski, 13-25 lat

Libiąskie Centrum Kultury i Amatorski  Ruch  Artystyczny „KANON” zapraszają młodzież  w wieku 13-25 lat, w tym młodzież uczęszczającą do szkół artystycznych, do udziału w Biennale Art – Talent 2018. Na  konkurs  przyjmowane  będą  wyłącznie  prace  twórców  nieprofesjonalnych w wieku od 13 – 25 lat wraz ze zgodą uczestnika lub  jego  opiekuna  prawnego,  dotyczącą  przetwarzania danych osobowych do celów organizacji konkursu wg. oświadczenia na karcie zgłoszenia. Kategorie wiekowe i artystyczne: Plas…

23/02/2018
Dolnośląski Konkurs Plastyczny ” Sto lat dla Polski”
woj. dolnośląskie, 3-19 lat

Dolnośląski Kurator Oświaty ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z woj. dolnośląskiego. Konkurs jest organizowany z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości pn. „ Sto lat dla Polski”. Zadanie konkursowe – wykonanie kartki z życzeniami dla Polski. Praca może zostać stworzona indywidualnie albo zespołowo. Osobno będą oceniane prace indywidualne i zespołowe, ponadto prace będą oceniane w kategoriach wiekowych (przedszkola, edukacja wczesnoszkolna, szkoły podstawowe i gimnazja, s…

01/02/2018
MY TOWN II MIĘDZYNARODOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
międzynarodowy, szkoła podstawowa

Jest to trzecia edycja konkursu, druga o zasięgu międzynarodowym. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Lublin oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w kraju i z granicą. Uczniowie wykonują album o swoim mieście w języku angielskim. Szata graficzna pracy ma postać dowolnej techniki malarskiej. REGULAMIN MY TOWN  – II MIĘDZYNARODOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO   Organizator Wydział Nauk Humanistycznych Katol…

02/02/2018
Ogólnopolski Konkurs „SERFUJ I SZANUJ INNYCH W SIECI – LEPSZY INTERNET ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE"
ogólnopolski, szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 29 w Częstochowie z włączając się w działania związane z Dniem Bezpiecznego Internetu organizuje konkurs na plakat dla uczniów szkół podstawowych. Uczniowie przygotowują plakat na temat zawarty w tytule konkursu. Plakat musi być wykonany w dowolnym programie graficznym z rozszerzeniem jpg. Plakat należy wydrukować w formacie A4. Do plakatu należy załączyć płytę z zapisanym na niej plakatem, płyta musi być opisana w sposób podany w regulaminie. Prace zgłaszane na konkurs muszą być …

1 2 3

Komentarze są wyłaczone