Termin zgłoszeniaNazwa
25/05/2018
"Cztery pory roku w oczach dziecka- wszystko, co z wiosną, latem, jesienią i zimą związane" - ogólnopolski konkurs plastyczny
ogólnopolski, 5-16 lat

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Cztery pory roku w oczach dziecka- wszystko, co z wiosną, latem, jesienią i zimą związane” Mamy zaszczyt zaprosić Państwa po raz czwarty do udziału w cyklicznym konkursie plastycznym, poświęconym pięknu otaczającego nas świata. Pragniemy dowiedzieć się od Was, jak spędzacie czas na powietrzu, co Was cieszy, którą porę roku najbardziej kochacie. Może macie magiczne miejsca, które odwiedzacie z przyjaciółmi i do których zawsze wracacie z sentymentem? O tym wszystkim o…

08/05/2018
II Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej MOJA MAMA, MAMUSIA, MAMUNIA… pt. „Marzenia mojej mamy”
ogólnopolski, 10-24

Zespół Szkól Specjalnych im K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Trampolina BB, zapraszają uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 10-24 lat do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego MOJA MAMA MAMUSIA MAMUNIA… W tym roku tematem konkursu są ” Marzenia mojej mamy”. Konkurs ma na celu: rozwijanie twórczej postawy, wyobraźni i wrażliwości plastycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; popularyzacja i prezentacja różnych t…

27/04/2018
II Wojewódzki konkurs plastyczny "Origami wśród wierszy"
woj. śląskie, przedszkola, szkoły podstawowe

II WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „ORIGAMI WŚRÓD WIERSZY”   ORGANIZATOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach   CELE KONKURSU: upowszechnianie poezji wśród dzieci, rozwijanie umiejętności interpretacji plastycznej wiersza, rozwijanie wrażliwości estetycznej, kreatywności, sprawności manualnych, wyobraźni przestrzennej, koncentracji i wytrwałości, integrowanie środowiska, kształtowanie zamiłowania do sztuki origami, popularyzowanie origami jako formy spędzania wolnego cza…

21/05/2018
KOLEJ NA KOLEJ - PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - dolnośląski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
woj. dolnośląskie, 4-19 lat

Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkola, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych a także wychowanków domów kultury, świetlic oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. Kategorie wiekowe * 4 – 6 lat * 7 – 9 lat * 10 – 13 lat * 14 i więcej lat Technika i format * prace płaskie (nie dopuszczane są prace przestrzenne i z gliny) * format A4 – A2 (prace mniejsze lub większe nie będą oceniane) * prace nie mogą zawierać gotowych elementów * prace nie mogą być oprawione, rolowane ani skła…

24/05/2018
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Mój bohater w poezji Tuwima"
ogólnopolski, 4-9 lat

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mój bohater w poezji Tuwima” SPIDER MAN pędzący LOKOMOTYWĄ czy ŚWINKA PEPA, która wzdycha jak kotek : … „ Co ci, kotku, co? – Śniła mi się wielka rzeka, Wielka rzeka, pełna mleka Aż po samo dno ” … Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Zadanie konkursowe: przedstawienie w formie plastycznej swego ulubionego bohatera pochodzącego z filmu, bajki, książki, komiksu w wybranym utworze J…

24/05/2018
Ogólnopolski konkurs plastyczny na ilustrację do wierszy Jana Brzechwy
ogólnopolski, 4-10 lat

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w całej Polsce. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej poświęconej twórczości Jana Brzechwy. Technika wykonania prac dowolna plastyczna. Format prac A3 oraz A4 z obowiązkowym passe-partout. Prace na konkurs należy przesłać do 24 maja 2018 roku na adres organizatora konkursu (lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu MDK) Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. Aleksandra Kamińskiego ul. Lo…

20/04/2018
Ogólnopolski konkurs dla przedszkolaków pt. „Ziemia naszym domem, Ziemia naszym skarbem”
ogólnopolski, 3-6 lat

Przedszkole Niepubliczne „Bajka” organizuje ogólnopolski konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. ” Ziemia naszym domem, Ziemia naszym skarbem „. Technika wykonania prac: dowolna Format prac: dowolny. Prace będą oceniane w wieku: 3-6 lat Z jednej placówki można zgłosić na konkurs do 2 prac. Każde dziecko może wykonać na konkurs jedną pracę. Prace wraz z wypełnioną metryczką (według wzoru podanego w regulaminie) należy dostarczyć do organizatora konkursu do 20 kwietnia 2018 roku na adres: Przeds…

25/05/2018
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci "Kocham Las"
ogólnopolski, 5-10 lat

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kocham las” Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie –  Oddział Przedszkolny zaprasza dzieci z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym „Kocham las” Patronat honorowy nad konkursem objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 – 10 lat. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych : 5-6 lat oraz 7-10 lat. Cele konkursu: – rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci; …

20/04/2018
Miejski konkurs plastyczny - Ilustracje do baśni Charles’a Perrault
miasto Stalowa Wola, przedszkola

MBP w Stalowej Woli, Filia nr 1, ogłasza konkurs plastyczny dla przedszkolaków ze Stalowej Woli. Konkurs przebiga pod hasłem: Ilustracje do baśni Charles’a Perrault i jest organizowany jest z okazji 390 rocznicy urodzin francuskiego baśniopisarza – autora wielu cenionych utworów dla dorosłych i dzieci. Technika wykonania prac dowolna plastyczna, format A4. Prace muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie. Zgłoszenia do 20 kwietnia.   Filia 1 – Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Pub…

08/05/2018
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Piękna Nasza Polska Cała"
Ogólnopolski, klasy 1-3 szkoły podstawowej

 OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Marii  Zientary- Malewskiej w Olsztynie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”   Regulamin  konkursu: Organizator – świetlica Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie Cele konkursu: prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej rozwijanie sprawności manualnej dziecka rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka wymiana doświadczeń plastyczny…

08/06/2018
Stołeczny konkurs plastyczny „Kapsuła czasu. Co przekażę przyszłym pokoleniom?”
miasto Warszawa, klasy 0-3 oraz 4-7

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy zaprasza uczniów szkół podstawowych z Warszawy do udziału w konkursie plastycznym „Kapsuła czasu. Co przekażę przyszłym pokoleniom?”   Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Unia Europejska ogłosiła 2018 rok Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Jego główne hasło to: „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyk…

18/05/2018
"Portret Mamy i Taty" ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci
ogólnopolski, klasy 1-3 szkoły podstawowej

Konkurs plastyczny dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej z terenu całej Polski. Tematem pracy konkursowej jest wykonanie pracy plastycznej w postaci portretu mamy lub taty. Technika wykonania prac dowolna płaska plastyczna (bez wykorzystania materiałów sypkich). Format nie większy niż A3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Prace na konkurs można zgłaszać do 18 maja 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź” w Łodzi ul. Pogonowskiego 27/29 90-745 Łódź     …

04/05/2018
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce przyrodniczej „Piękno natury – zauważ je”
ogólnopolski, kl.1-3

Szkoła Podstawowa Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie zaprasza dzieci z klas I-III do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Tematyka prac powinna być związana z pięknem przyrody. Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, collage z wyłączeniem plasteliny i materiałów sypkich), format pracy A4lub A3. Z jednej szkoły można zgłosić do 3 prac. Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez uczestników. Termin zgłas…

18/05/2018
"Wiatr i Ja"- ogólnopolski konkurs plastyczny dla przedszkolaków
Ogólnoposki, przedszkola

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-6 lat uczęszczających do przedszkoli. Temat prac konkursowych: Wiatr i ja Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska, format prac A4. Każdy przedszkolak może zgłosić do konkursu jedną pracę, z jednej placówki można nadesłać max. 2 prace. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy. Zgłoszenia do dnia 18 maja 2018 r. Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałe…

15/05/2018
Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Moja opowieść o Polsce”
międzynarodowy, 5-16 lat

Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” zaprasza dzieci i młodzież z całej Polski i Polonii na różnych kontynentach do udziału w konkursie plastycznym pn. „Moja opowieść o Polsce”. W 2018 r. przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, w związku z tym organizator chce podjąć próbę rozwinięcia w uczestnikach poczucia tożsamości narodowej i dumy z bycia Polakiem. Wiek uczestników: od 5 do 16 lat. Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych 5-7 lat, 8-10 lat, …

07/05/2018
Ogólnopolski konkurs plastyczny "JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIKIEM DUCHA ŚWIĘTEGO"
ogólnopolski, gimnazjaliści

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borownie zaprasza gimnazjalistów z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym. Tematyka prac ma być związana życiem i nauką św. Jana Pawła II. Technika: dowolna; format- A3 (297 mm x420 mm). Organizatorzy proszą, by prac nie oprawiać w passe-partout. Prace płasko zapakowane (nie zrolowane) prosimy przesłać na adres : Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borownie, Borowno Kolonia, ul. Klonowa 6/8 42-233 Mykanów Termin składania prac upływa 07.05.2018r. Regulamin…

25/05/2018
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"
ogólnopolski, 6-25 lat

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim oraz „Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia. Inspiracją dla uczestników konkursu są słowa Świętego Jana Pawła II : „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.” Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Księdza Tadeusza Pikusa Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej, Starosty Powiatu Bielskiego oraz Reg…

11/05/2018
„Moja babcia, mój dziadek i ja” - miejski konkurs plastyczny
miasto Kraków, 4-19 lat

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych (wraz z oddziałami gimnazjalnymi), ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach w krakowskich domach kultury, świetlicach, klubach młodzieżowych i placówkach wsparcia dziennego. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie wykonaną, wcześniej niepublikowaną pracę. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A3 lub A4 dowolną techniką plastyczną (np. rysun…

15/05/2018
"Moje miasto- Moja duma" międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci 5-6 letnich
międzynarodowy, 5-6 lat

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Zamościu zaprasza do udziału w II Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Moje miasto- moja duma” Patronat konkursu: Prezydent Miasta Zamościa Patronat medialny: Kronika Zamojska, REGULAMIN KONKURSU Cele konkursu: – kształtowanie właściwego stosunku do swojej miejscowości, przywiązania do rodzinnych stron, ukazanie piękna rodzinnego miasta lub miejscowości, – kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec sztuki, historii i przyrody własnej Ojczyzny, – wskazyw…

11/05/2018
Ogólnopolski "SPORTOWY" Konkurs Plastyczny w ramach XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych
ogólnopolski, 6-18 lat

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w wieku  6-18 lat oraz do osób powyżej 18 roku życia będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, będących uczniami Szkół Specjalnych (szkół podstawowych, gimnazjów, zawodowych, klas przysposabiających do pracy, OREW-ów, SOSW). Prace dzieci i młodzieży będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych 6 – 9 lat,  10 – 14 lat, 15 – 18 lat. Osobną kategori…

1 2 3 4

Komentarze są wyłaczone