Termin zgłoszeniaNazwa
29/03/2019
Konkursy plastyczne dla miłośników książek
ogólnopolski, 2-10 lat

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci organizowany jest konkurs plastyczny dla młodych miłośników książek. Do udziału w konkursie organizator, Dom Bajek w Poznaniu, zaprasza dzieci w wieku 2-10 lat. Organizator przewiduje trzy kategorie konkursowe. Zadaniem konkursowym jest plastyczna odpowiedź na hasło: 1) KSIĄŻKA DO PODUSZKI (dla Artystów w wieku 2-5 lat) 2) BIAŁY KRUK (dla Artystów w wieku 6-10 lat)* * hasło rozumiane jako niezwykle rzadka, wyjątkowa, ważna książka. Czekamy na ilust…

31/05/2019
Ogólnopolski Konkurs Ortograficzno Plastyczny ,,Chwyć Byka Za Rogi"
ogólnopolski, 7-12

Szkoła Podstawowa im. Armii „Kraków” w Żębocinie serdecznie zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Ortograficzno-Plastycznym w roku szkolnym 2018/2019 CHWYĆ BYKA ZA ROGI. Konkurs honorowym patronatem objęli: Burmistrz Gminy i Miasta Proszowic Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach Patronat medialny – internetowy Kurier Proszowicki Regulamin konkursu: 1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 2. Prace należy nadsyłać do 31 maja 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) n…

29/03/2019
Wojewódzki konkurs plastyczny pn. "EnergoBohater!"
woj. kujawsko-pomorskie, 4-9 lat

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaprasza dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie na projekt maskotki. Prace na konkurs można przygotować indywidualnie lub grupowo. Z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 5 prac. Na pracę konkursową składa się: – nazwa dla maskotki – krótki opis zaprojektowanej maskotki – wizualizacja maskotki przygotowana jedną z technik: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, kolaż, wyklej…

10/04/2019
MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „Nadchodzi Wielkanoc’’
międzyprzedszkolny, 3-6 lat

Przedszkole Samorządowe nr 25 w Kielcach zaprasza dzieci przedszkolne do udziału w konkursie plastycznym „Nadchodzi Wielkanoc”. Cele konkursu: – rozwijanie uzdolnień plastycznych, – umożliwienie dzieciom odzwierciedlenia ekspresji plastycznej, – integracja przedszkolaków. Regulamin konkursu: 1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci 3, 4, 5, 6-letnie. 2. Każde przedszkole może zgłosić do udziału w konkursie max. dwoje dzieci. 3. Technika prac dowolna. Formy płaskie w formacie A3. Preferowane prace…

30/04/2019
"Posłuchaj, jak bije zielone serce przyrody” Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
ogólnopolski, szkoły podstawowe

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piękny Umysł” w Częstochowie ogłasza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Posłuchaj, jak bije zielone serce przyrody”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej piękno budzącej się do życia przyrody. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i uwrażliwienie na jej piękno, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci, inspirowanej ciekawymi obserwacjami przyrody, rozwijanie inwencji twórczych, umiejętności wypowiadania…

03/06/2019
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Olimpijskie Stulecie”
ogólnopolski, 10-15 lat

Polski Komitet Olimpijski ma przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Olimpijskie stulecie” organizowanym w ramach Stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego 1919-2019 pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki. Konkurs organizowanych jest w dwóch kategoriach: uczniowie klas IV-VI i uczniowie klas VII-VIII. Celami konkursu są: 1. upowszechnianie wiedzy o historii Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 2. upowszechnienie wiedzy o historii letnich i zimowych…

24/04/2019
III edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Artform 2019” - "Małe dzieła - wielka Sztuka"
6-19 lat, bez ograniczeń wiekowych

Tytuł  tego  przedsięwzięcia  wskazuje,  że  nie  ograniczamy  fantazji  jego  potencjalnych uczestników:  mogą  prezentować  świat  swojej  całkowicie  nieskrępowanej,  niesamowitej wyobraźni.  Pragniemy  jednak,  by  ów  świat  został  „zamknięty”  na  niewielkiej  przestrzeni  i dlatego  w  tytule  pojawiły  się  słowa  „małe  dzieła”.  Wierzymy,  że  będą  to  dzieła  małe  tylko przestrzennie,  a młodzi Twórcy wykażą się talentami, które sprawią, iż powstanie naprawdę wielka Sztuka. Konkurs  adresow…

31/03/2019
RAJSKIE PTAKI
woj. lubelskie, 9 - 19 lat i powyżej

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY  „RAJSKI PTAKI” Uczestnicy konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo – wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, domów kultury oraz  Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych województwa lubelskiego. Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach wiekowych: 9-12 lat 13-16 lat powyżej 16 rż. Warunki uczestnictwa: Proponujemy następujące formy artystycznej wypowiedzi – rysunek,…

15/04/2019
V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na projekt kartki pocztowej pt. „Tadeusz Kościuszko – naczelnik, inżynier, generał”
ogólnopolski, do 19 roku życia

Z okazji przypadającej w tym roku 225. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej, 125. rocznicy odsłonięcia Panoramy Racławickiej i dla uczczenia 100-lecia niepodległości Polski z inicjatywy Koła PZF Nr 4 w Oleśnicy wspólnie z Muzeum „Panorama Racławicka”, Agencją Ikonografii Ojczystej „Kościuszko” i Okręgiem Wrocławskim PZF pod patronatem Regionalnego Koordynatora ds. filatelistyki Poczty Polskiej S.A. we Wrocławiu organizowany jest V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na projekt kartki pocztowej pt. „Tadeusz Kośc…

30/06/2019
„Savoir-vivre w podróży koleją” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 6-15 lat

TEMATYKA: na konkurs można zgłaszać prace plastyczne o tematyce: Savoir-vivre w podróży koleją TECHNIKA WYKONANIA PRACY: dowolna UCZESTNICY: uczniowie szkół podstawowych, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z terenu całej Polski, podopieczni objęci opieką Fundacji „Dr Clown”. Konkurs prowadzony jest w dwóch grupach wiekowych: I) klasy 0-IV (szkoły podstawowe) II) klasy V-VIII (szkoły podstawowe) oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej Savoir-vivre to w tłumaczeniu z języka francuskieg…

10/05/2019
II Ogólnopolski konkurs plastyczny „PTAKI W GDYNI”
ogólnopolski, 12-18 lat

MDK w Gdyni zaprasza dzieci i młodzież z całej Polski do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Ptaki w Gdyni”. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych do 18 roku życia. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, organizatorzy nie dopuszczają prac zbiorowych. Gdynia  położona  pomiędzy  morzem  a  dużymi  obszarami  leśnymi  stała  się mieszkaniem  wielu gatunków ptaków, które od lat budują swoje gniazda w sąsiedz…

31/03/2019
IV WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „ŻUKI, CHRZASZCZE I CHRABĄSZCZE”
województwo pomorskie, szkoła podstawowa

popularyzacja wiedzy na temat roli owadów(chrzaszczy i chrabaszczy) w środowisku naturalnym oraz ich znaczenia dla człowieka; zwrócenie uwagi na wielorakość zagrożeń dla życia owadów rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych wśród uczniów; odkrywanie i promocja talentów; wymiana doświadczeń między nauczycielami placówek; rozpowszechnianie działań proekologicznych poprzez działalność artystyczną i prezentację prac plastycznych; UCZESTNICY – uczniowie szkół podstawowych w następujących …

22/03/2019
Wielkanocne cudeńka
ogólnopolski, 7-15 lat

„Wielkanocne cudeńka” Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca – Arkadiusza Chęcińskiego   Główne założenia konkursu.                                                                    Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów”, ul. Orląt Lwowskich 2, 41-208 Sosnowiec. Konkurs rozpoczyna się 05.03.2019 r. i trwać będzie do 22.03.2019 r. Temat prac konkursowych: „Wielkanocne cudeńka”. W konkursie mogą brać udzia…

26/04/2019
WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY – TWÓRCZOŚĆ GRZEGORZA KASDEPKE W OCZACH DZIECKA
woj. pomorskie, uczniowie klas 0-3 uczęszczający do świetlic szkolnych

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO – TWÓRCZOŚĆ GRZEGORZA KASDEPKE W OCZACH DZIECKA   ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego   CELE KONKURSU: Rozwijanie i popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów. Zainteresowanie dzieci twórczością współczesnego pisarza– Grzegorza Kasdepke. Rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów, ich pomysłowości, wyobraźni i twórczej inwencji oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej. Stymulowanie i ujawnia…

06/05/2019
2. Ogólnopolski Konkurs na Dziecięcą Książkę Artystyczną
ogólnopolski, 11-15 lat

Książka artystyczna ma wieloletnią tradycję i jest także świetnym sposobem edukowania młodych twórców dającym im szerokie pole kreacji. Działania takie uczą dzieci świadomego korzystania z szerokiego spektrum technik i metod plastycznych, a także pozwalają oswoić je z różnymi, często niekonwencjonalnymi materiałami. Jednocześnie uczą twórczego i kreatywnego myślenia oraz rozwijają wyobraźnię. W tym roku po raz pierwszy proponujemy temat przewodni konkursu – Podróże „Podróż przecież nie zaczyna się w momenc…

10/06/2019
Konkurs plastyczny “Jan Paweł II w oczach dziecka i osoby dorosłej”
ogólnopolski, 4-12 lat, dorośli

Stowarzyszenie od Serca “Faustynka” zaprasza dzieci (4-12 lat) oraz dorosłych do nadsyłania prac na konkurs plastyczny pt.  “Jan Paweł II w oczach dziecka i osoby dorosłej”. Technika wykonania pracy dowolna plastyczna. Format pracy A4. Na konkurs można zgłaszać prace płaskie i przestrzenne Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Z jednej placówki można zgłosić do 4 prac. Prace, opisane w sposób podany w regulaminie, należy nadesłać do 10 czerwca 2019 roku na adr…

12/04/2019
XVIII Wojewódzki Konkurs Twórczości - Zawsze niech będzie... " (literacki, plastyczny, muzyczny)
województwo lubelskie, od 6 r. ż.

Organizatorami Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie…” są: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu. Konkurs ma charakter integracyjny, adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół, placówek wychowania pozaszkolnego oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa lubelskiego. Formuła konkursu oraz różnorodność form (plastyczna, literacka, muzyczna) pozwalają…

19/05/2019
"DWA SERCA - JEDNA STOLICA" - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, upamiętniający Unię Lubelską
ogólnopolski, 6-16 lat

Warsztaty Komiksu zapraszają dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym organizowanym z okazji 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, organizatorzy zapraszają do udziału także uczestników zajęć lub warsztatów plastycznych organizowanych w domach, ośrodkach, klubach kultury lub szkołach z terenu całej Polski. Konkurs jest otwarty również dla dzieci nieuczestniczących w zajęciach plastycznych – w tej sytuacji zgłoszenia…

30/04/2019
"Twoja ulubiona opowieść biblijna" ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci
ogólnopolski, 4-13 lat

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza dzieci i młodzież w wieku 4-13 lat do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Konkurs „Twoja ulubiona opowieść biblijna” polega na wykonaniu pracy plastycznej. Ma ona ilustrować wybraną scenę z opowieści biblijnych (Starego lub Nowego Testamentu). Pracę należy przygotować dowolną techniką (dozwolone są wyklejanki i kolaże) na arkuszu papieru formatu A-4, w orientacji poziomej. Uwaga: prace wykonane w orientacji pionowej nie będą oceniane. Praca …

1 2 3 4

Komentarze są wyłaczone