Wyszukiwarka konkursówOstatnio dodane

Termin zgłoszenia Nazwa
23/02/2018
V MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY "PEJZAŻE MISTYCZNE" - ARCHITEKTURA LUBLINA I OKOLIC
międzynarodowy, szkoła podstawowa

„ Pejzaże Mistyczne „ – Architektura Lublina i okolic to już j 11 edycja konkursu ( w tym 5 o zasięgu międzynarodowym ) organizowana przez Szkołę Podstawową nr 25 w Lublinie i Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice w Lublinie. Architektura Lublina, Zamościa, Kazimierza Dolnego, Puław, Chełma, Nałęczowa, Białej Podlaski i wielu innych miejscowości to niewyczerpane źródło inspiracji. Proponujemy młodym adeptom sztuk plastycznych poznanie tej architektury i wyrażenie swoich przeżyć za pomocą środków plastycznych….

06/04/2018
XXIV Ogólnopolski konkurs literacko - plastyczny pt. „Olimpiada drogą do igrzysk”
ogólnopolski, szkoły podstawowe i gimnazja

REGULAMIN 1. W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. 2. Szkoły przysyłają dowolną liczbę prac. 3. Prace powinny zawierać: – imię i nazwisko autora, – klasę i dokładny adres szkoły wraz  z telefonem, – imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna). 4. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką. 5. Praca literacka (poezja lub  proza – max 3 strony maszynopisu). 6. Prace należy przysyłać na adres: – Andrzej Rębowski   07-202  WYSZKÓW  ul. Gen. J. Sowińskiego 49A/26 7. …

30/03/2018
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "DZIECI ŚWIATA"
ogólnopolski, 6-14 lat

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu całej Polski. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu „Dzieci świata”. Praca powinna zawierać charakterystyczne elementy i podkreślać walory kultury, z której pochodzą dzieci różnych narodowości (np. stroje, potrawy, zabawy, ciekawostki danego kontynentu) oraz promować otwartość i przyjaźń między dziećmi z różnych stron świata, jak również niesienie pomocy dzieciom z różnych kontynentów. T…

15/05/2018
"Wielcy Nieznani"
ogólnopolski, klasa 4 SP - szkoły ponadgimnazjalne

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną i film „Wielcy Nieznani” ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 36 im.Polskich Olimpijczyków w Częstochowie. 2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów. 3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. CELE KONKURSU 1. Promocja ważnych dla Polski postaci historycznych, którzy nie są znani lub znani w stopniu niewielkim, poprzez wykorzystanie nowoczesnych urządzeń multimedialnych. 2. Zachęcenie mł…

29/01/2018
"Żyję nad morzem" - MOST. Międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
międzynarodowy, 4-25 lat

Łotewska szkoła Jurmala Art School zaprasza dzieci i młodzież w wieku 4-25 lat do udziału w kolejnej edycji międzynarodowego konkursu plastycznego „Żyję nad morzem” („I Live by the Sea”).  W tym roku motywem przewodnim konkursu jest most. Cel konkursu: zachęcenie wszystkich do zainteresowania się wodnym ekosystemem (rzeki, morza, oceany, jeziora) i ich rolą w budowaniu ludzkiego życia, kultury i tradycji, jak również ukazanie roli wody jako międzykulturowego jednoczącego elementu. Organizatorzy dopusz…

10/03/2018
Konkurs plastyczny "Boże Narodzenie w życiu, tradycji i obyczajach"
- , 6-20 lat

1. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie 2. Cele: kultywowanie bogactwa tradycji Bożonarodzeniowych prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych, w konfrontacji osiągnięć rówieśników. poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzenie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych. poszukiwanie młodych twórców i zachęcanie ich do kultywowania tradycji ludowych regionu. 3. Uczestnicy konkursu to Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 20 lat. 4. Tematy…

16/03/2018
XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS Świat bez barier pod hasłem "Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń..."
ogólnopolski, bez ograniczeń

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS Świat bez barier HASŁO KONKURSU: Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń… POD HONOROWYM PATRONATEM POSEŁ NA SEJM AGNIESZKI KOŁACZ- LESZCZYŃSKIEJ PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ROMANA SZEŁEMEJA CEL: Popularyzacja twórczości, rozbudzanie talentów, stworzenie warunków do publicznych kontaktów, umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym, działającym w różnych środowiskach osób niepełnosprawnych, konfrontacji własnych dokonań, poszukiwań artystycznych i literackich, wyszukiwa…

30/01/2018
XX JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS”
międzynarodowy, 11-21 lat

XX Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los” Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 11-21 lat, uczestników placówek wychowania pozaszkolnego oraz do uczniów wszystkich typów szkół. Technika prac: dowolna (bez malarstwa na szkle). Formaty prac: grafika A-4, A-3, malarstwo, rysunek, collage, tkanina artystyczna (do 50 × 70 cm). Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 40 zł od placówki polskiej lub 10 eu…

04/05/2018
VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PRZYRODA W KOLORACH 2018 "W świecie psowatych"
ogólnopolski, 3-21 lat

MDK Grunwaldzka 105 w Krakowie zaprasza do udziału w kolejnej, 8. edycji  Międzynarodowego Konkursu Plastycznego PRZYRODA W KOLORACH 2018. Temat Konkursu:  W ŚWIECIE PSOWATYCH. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 3 – 21 lat. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, ceramika, collage, forma przestrzenna, technika własna, fotografia, i in.). Format prac jest dowolny. Temat tegorocznej edycji: W świecie psowatych. Inspiracją mogą być…

16/07/2018
Konkurs plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Obrazki z dawnej wsi" – MOJA INSPIRACJA
ogólnopolski, 5-19 lat

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży Obrazki z dawnej wsi – MOJA INSPIRACJA Edycja 2017/2018 1. Organizator Muzeum Okręgowe w Pile im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 7, 64-920 Piła, Dział Upowszechniania, tel. 67 211-07-89, oswiata@muzeum.pila.pl 2. Cel konkursu Zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą ludową Krajny, Pałuk i Puszczy Noteckiej, a także poszerzenie wiedzy na temat zbiorów etnograficznych i zabytków architektury ludowej zgromadzonych w Muzeum Ku…

1 2 3 4 5 6 7 8 9