Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

11 Wojewódzki Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży „Bożonarodzeniowe Ozdoby Świąteczne”

Zapraszamy do udziału w 11. Konkursie Plastycznym Dzieci i Młodzieży "Bożonarodzeniowe Ozdoby Świąteczne". Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego, którego celem jest podtrzymanie tradycji wykonywania ozdób, dekoracji oraz wszelkich prac plastycznych związanych z tym okresem.

 

Regulamin Konkursu Plastycznego
„BOŻONARODZENIOWE OZDOBY ŚWIĄTECZNE”

Prace plastyczne (rysunek, malarstwo, grafika, collage)
Aniołki (przestrzenne)

Cele konkursu:
Kultywowanie tradycji,
Prezentacja   dziecięcej   i   młodzieżowej   twórczości plastycznej,
Wymiana  doświadczeń  i  spostrzeżeń  z  zakresu  technik plastycznych.

Uczestnicy:
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat.
Zasady uczestnictwa:
Technika prac dowolna,
Format –do formatu A2
Każdy z uczestników maksymalnie może przedstawić 1 pracę, wykonaną w dowolnej technice,
W  konkursie  prace  zespołowe  nie  będą  podlegać  ocenie jury,
Organizator    zastrzega    sobie    prawo    do  bezpłatnego publikowania prac,
Każda praca na odwrocie powinna być czytelnie opisana,
- imię i nazwisko autora pracy
- wiek autora
- imię i nazwisko opiekuna, nauczyciela
- adres i telefon placówki kultury lub szkoły z zaznaczeniem typu szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum).
Zbiorową listę uczestników konkursu z danej placówki (imię i nazwisko autora pracy oraz wiek) proszę dołączyć wraz z  pracami.

(Uczestnicy konkursu przesyłając prace zgadzają się na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych w celu
promocji imprezy, publikację wizerunku w dokumentacji fotograficznej i filmowej, na stronie internetowej i mediach.)
Prace należy dostarczyć do 8 grudnia 2017 r. na adres Organizatora.

Centrum Kulturalne w Przemyślu
ul. Konarskiego 9
37- 700 Przemyśl

tel. (016) 678-20-09
Dział Organizacji Działalności Artystycznej

Jury powołane przez Organizatora  przyzna nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych:
6-9 lat
10-12 lat
13-16 lat

Kryteria oceny:
Nawiązanie do tradycji
Wrażliwość „młodego twórcy”,
Wyraz artystyczny przedstawionej pracy,
Oryginalne widzenie tematu.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 17grudnia 2017r. o godz. 13.00.
Odbiór prac: Prace  należy  odebrać  najpóźniej  do 15 stycznia  2018 r.
po  tym terminie  Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za pozostawione prace.
UWAGA!
Nagród nie wysyłamy pocztą

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-16 lat

Region: woj. podkarpackie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny