Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

19 ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Człowiek w ruchu”

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach po raz 19 zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Człowiek w ruchu".

Inspiracją dla konkursu są różne zachowania człowieka we wszelkich formach aktywności (taniec, balet, teatr, cyrk, muzyka, sport, rekreacja, itp.). Wiemy, że młody człowiek w indywidualny i bardzo osobisty sposób postrzega i odtwarza otaczającą go rzeczywistość. Różne formy aktywności - zarówno uprawiane jak i obserwowane dostarczają wielu emocjonalnych przeżyć, które dadzą się przełożyć na wrażenia estetyczne. Prace nadesłane na konkurs powinna cechować autentyczność i szczerość wypowiedzi. Mile widziane będą zaskakujące i nowe rozwiązania, operowanie skrótem myślowym, itp. Oczekujemy jak najwięcej radości, żywiołowości i wyobraźni w nadesłanych pracach, prezentacji własnego świata barw i form plastycznych.

Warunki konkursu
Format prac max A3
Technika wykonania prac plastyczna płaska:
- Malarstwo
- Rysunek
- Grafika

Jeden autor może nadesłać jedną pracę, jeden nauczyciel może przesłać maks. 20 prac swoich podopiecznych.

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (do pobrania poniżej) należy nadsyłać do dnia 10 maja 2019 roku (liczy się data wpływu) na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice

Organizatorzy proszą placówki o dołączenie listy wszystkich autorów przesłanych prac z firmową pieczątką.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 31 maja 2019 o godz. 17:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach.

 
Regulamin


1) Organizator
a) Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
2) Cel konkursu
a) Inspiracją dla konkursu są różne zachowania człowieka we wszelkich formach aktywności (taniec, balet, teatr, cyrk, muzyka, sport, rekreacja, itp.). Wiemy, że młody człowiek w indywidualny i bardzo osobisty sposób postrzega i odtwarza otaczającą go rzeczywistość. Różne formy aktywności - zarówno uprawiane jak i obserwowane dostarczają wielu emocjonalnych przeżyć, które dadzą się przełożyć na wrażenia estetyczne.
b) Prace nadesłane na konkurs powinna cechować autentyczność i szczerość wypowiedzi. Mile widziane będą zaskakujące i nowe rozwiązania, operowanie skrótem myślowym, itp.
c) Oczekujemy jak najwięcej radości, żywiołowości i wyobraźni w nadesłanych pracach, prezentacji własnego świata barw i form plastycznych.
3) Uczestnicy
a) Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 lat
4) Warunki konkursu
a) Format prac max A3
b) Prace powinny być wykonane wyłącznie w technice płaskiej:
i) Malarstwo
ii) Rysunek
iii) Grafika
c) Jeden autor może nadesłać jedną pracę.
d) Jeden nauczyciel może przesłać maks. 20 prac swoich podopiecznych.
e) Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.
f) Prace muszą posiadać wypełnioną kartę zgłoszenia przyklejoną z tyłu pracy.

Karta zgłoszenia dla uczestnika niepełnoletniego

Karta zgłoszenia dla uczestnika pełnoletniego
g) Prace nie spełniające kryteriów regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.
h) Prace należy nadsyłać do dnia 10 maja 2019 (liczy się data wpływu) roku na adres:


Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice


i) Placówki prosimy o dołączenie listy wszystkich autorów przesłanych prac z firmową pieczątką.
5) Rozstrzygnięcie konkursu
a) Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 31 maja 2019 o godz. 17:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach.
b) Lista laureatów będzie podana na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl od dnia 20 maja 2019.
c) Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac przyznając nagrody, wyróżnienia i wyróżnienia honorowe.
6) Postanowienia ogólne
a) Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
b) Przysłane prace przechodzą na własność organizatora.
c) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora.
d) Informacje o ochronie danych osobowych znajdują się TUTAJ oraz w części A karty zgłoszenia dostępnej do wglądu TUTAJ.
e) UWAGA!!! Dla laureatów z województwa łódzkiego odbiór nagród podczas uroczystości rozstrzygnięcia konkursu lub do końca roku szkolnego w sekretariacie placówki.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31 maja

Nagrody: nagrody, wyróżnienia i wyróżnienia honorowe

Przedział wiekowy: 5-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny