Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

2. Ogólnopolski Konkurs na Dziecięcą Książkę Artystyczną

Książka artystyczna ma wieloletnią tradycję i jest także świetnym sposobem edukowania młodych twórców dającym im szerokie pole kreacji. Działania takie uczą dzieci świadomego korzystania z szerokiego spektrum technik i metod plastycznych, a także pozwalają oswoić je z różnymi, często niekonwencjonalnymi materiałami. Jednocześnie uczą twórczego i kreatywnego myślenia oraz rozwijają wyobraźnię. W tym roku po raz pierwszy proponujemy temat przewodni konkursu – Podróże
„Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie ruszamy się z miejsca" - Ryszard Kapuściński

W tym roku chcieliśmy zaprosić Was do twórczej wędrówki. Pragniemy aby książki stworzone na konkurs były pewnego rodzaju podróżą.. Wyprawą do waszych wspomnień, doświadczeń podróżniczych np. wakacyjnych ale także do krainy Waszych marzeń. To tam bardzo często odbywacie wspaniałe spacery i przeżywacie niesamowite przygody. Opowiedzcie nam o nich przy pomocy rysunku, malarstwa, grafiki , kolażu a także innych technik plastycznych. Stwórzcie księgi zwoje, mapy, obiekty lub rzeźby. Niech nic Was nie ogranicza. Tworząc przeżyjcie swoją własną podróż do krainy książek artystycznych.


WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.    Konkurs jest częścią Festiwalu Dziecięcej Książki Artystycznej i ma charakter otwarty, adresowany jest do  dzieci i młodzieży klas I - VIII szkoły podstawowej .
2.    Każdy uczestnik powinien dostarczyć (nadesłać) jedną pracę w technice „książka artystyczna”.
3.    Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami wykonanymi własnoręcznie.
4.    Tematyka prac jest dowolna.
5.    Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, kolaż, fotografia, grafika itd.).  Całość powinna przyjmować formę książki artystycznej : tradycyjnej, unikatowej, reliefu, obiektu, asamblażu, rzeźby itp.
6.    Prace mogą być wykonane z najróżniejszych materiałów np. papieru , drewna, szkła, metalu,  tworzyw sztucznych, przedmiotów gotowych , elementów pochodzących z natury i innych.
7.    Format prac jest dowolny.
8.    Praca powinna być trwała, dobrze przygotowana do transportu.
9.    Do pracy może być dołączony opis zawierający informacje na temat oglądania / czytania książki i ekspozycji .
10.    Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.
Prace należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 06 maja 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa nr1 im. Wł. Jagiełły w Strykowie
ul. Warszawska 39
95-010 Stryków


Organizator:

Szkoła Podstawowa nr1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie

komisarz projektu- Krzysztof Wodsik


plakat.jpg


Prace oceniane będą w jednej kategorii wiekowej i przyznane zostaną następujące miejsca:
Grand Prix, I, II, III miejsce oraz trzy wyróżnienia.
Laureat Grand Prix otrzyma pamiątkową statuetkę, ponadto wszyscy nagrodzeni otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatora, instytucje patronujące oraz sponsorów.
Laureaci zostaną poinformowani o wynikach listownie i telefonicznie.

Wyniki konkursu oraz fotografie nagrodzonych prac zostaną zamieszczone na stronie szkoły pod adresem:  http://sp1strykow.superszkolna.pl/
oraz na stronie Festiwalu Dziecięcej Książki w Strykowie artystycznej pod adresem: https://www.facebook.com/dzieciecaksiazkaartystyczna/

Regulamin konkursu


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 06.05.2019

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 11-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny