Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

A gdybym był instrumentem… konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi zaprasza uczniów szkół podstawowych z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym "A gdybym był instrumentem...".


Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autoportretu, na którym autor pracy przedstawi siebie porównując się do muzycznego instrumentu.


Technika wykonania prac:
• PŁASKA: rysunek, malarstwo, wyklejanka, kolaż – prace w formacie A4, A3, A2;
• PRZESTRZENNA: rzeźba – format pracy dowolny

Konkurs trwa od dnia 06.03. 2018 r. Jeden autor może zgłosić na konkurs jedną pracę Wstępną selekcję prac przeprowadza się w szkołach, z jednej szkoły można zgłosić do drugiego etapu maksymalnie 10 prac (5 prac w kategorii klas I-III, 5 prac w kategorii klas IV-VII).

Prace należy nadsyłać do dnia 11.05.2018 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 19
ul. Balonowa 1, 94-108 Łódź


„A GDYBYM BYŁ INSTRUMENTEM…”
wykonaj swój muzyczny autoportret


1. ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi

2. ADRESAT KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu całego kraju
i odbywa się w dwóch kategoriach:
• I - Szkoła Podstawowa klasy I – III
• II - Szkoła Podstawowa klasy IV-VII.
Każda ze szkół może zgłosić do drugiego etapu maksymalnie 10 prac (5 prac
w kategorii klas I-III, 5 prac w kategorii klas IV-VII).
Dany uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

3. CELE KONKURSU

Wykonanie pracy plastycznej – autoportretu, będącego porównaniem samego siebie do instrumentu muzycznego;
• Rozbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi – ich budową
i historią;
• Kształtowanie wyobraźni, wrażliwości, poszukiwanie oryginalnych rozwiązań.

4. TECHNIKA WYKONANIA I OPIS PRAC

Technika wykonania pracy plastycznej – „instrumentalnego” autoportretu:

• PŁASKA: rysunek, malarstwo, wyklejanka, kolaż – prace w formacie A4, A3, A2;
• PRZESTRZENNA: rzeźba – format pracy dowolny

Pracę plastyczną należy na odwrocie opatrzyć metryczką zawierającą następujące informacje:
• Imię i nazwisko autora pracy
• Wiek, klasa
• Nazwa i adres szkoły
• Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna artystycznego), pod kierunkiem którego wykonano pracę
• Kontakt do nauczyciela (opiekuna artystycznego): telefon oraz e-mail.

5. TERMINARZ KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 06.03. 2018 r. Prace należy nadsyłać do dnia 11.05.2018 r.
na adres:

Szkoła Podstawowa nr 19
ul. Balonowa 1, 94-108 Łódź

Laureatów konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana wśród pracowników Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi. Honorowym członkiem Komisji będzie p. Jacek Rutkowski – muzyk, wieloletni współpracownik Teatru Muzycznego w Łodzi. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się 16 maja 2018 r.

Wyniki konkursu – zostaną przesłane opiekunom artystycznym laureatów na adresy e-mail podane w metryczkach. 21 maja wyniki ukażą się również na stronie internetowej: http://www.sp19lodz.wikom.pl/

6. UWAGI KOŃCOWE

Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu I, II, III miejsca oraz wyróżnienia, a także podziękowania dla nauczycieli prowadzących zostaną wysłane pocztą.
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania poszczególnych prac
w publikacji na stronie internetowej z uwzględnieniem podania danych autorów (imię, nazwisko, klasa) i nazwy szkoły.


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 21.05.2018.

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: szkoła podstawowa

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny