Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

ANIOŁY MIASTA – świąteczny konkurs plastyczny

MIEJSKI DOM KULTURY w Kole  ogłasza i zaprasza do udziału w konkursie pt. "ANIOŁY MIASTA".

Celem konkursu jest pobudzanie wyobraźni i kreacji artystycznych, przybliżanie zjawisk i osobowości z przestrzeni sztuk plastycznych, ale w szczególności poruszenie dobrych Aniołów krążących nad miastem. Wykonując i zgłaszając pracę do konkursu stajesz się ANIOŁEM, gdyż dochód z pokonkursowej aukcji prac pragniemy przeznaczyć na zakup prasy drukarskiej do pracowni plastycznej Miejskiego Domu Kultury w Kole. Przy wykonywaniu prac zachęcamy do czerpania i szukania inspiracji w malarstwie ikon i dziełach znanych artystów, takich jak, np: Giotto di Bondone, EL GRECO, Fra Angelico, Simone Martini, Fra Filippo Lippi, Jacek Malczewski, Vlastimil Hofman, Jerzy Nowosielski i innych. 

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży, z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.
Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w czterech grupach wiekowych:
a)    I grupa:    oddziały przedszkolne 4-6 lat,
b)    II grupa:    klasy I - III szkoła podstawowa,
c)    III grupa:    klasy IV - VIII szkoła podstawowa,
d)    IV grupa:    szkoły średnie oraz III klasy gimnazjum.

Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska - malarstwo, rysunek, tkanina, grafika, kolaż, techniki mieszane.
Format prac: min. A5 - maks. A2.
Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.
Uwaga -prace grupowe nie będą oceniane.
Organizatorzy proszą, by nie oprawiać i nie rolować prac.

Termin zgłaszania prac konkursowych upływa w dniu 15 grudnia 2018 r. (liczy się data wpływu pracy do siedziby organizatora). 
Zgłoszenie powinno zawierać:
a)    pracę konkursową,
b)    wypełniony formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1 do Regulaminu,
c)    wypełnione oświadczenie – Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Na opakowaniu należy umieścić dopisek: „ANIOŁY MIASTA”.  Na odwrotnej stronie pracy należy nakleić formularz zgłoszeniowy z nazwiskiem autora.

Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Kole.

Miejski Dom Kultury w Kole
ul. J. Słowackiego 5
62- 600 Koło

 

Kryteria oceny prac:
a)    zgodność prac z tematem,
b)    oryginalne ujęcie tematu,
c)    poziom artystyczny pracy,
d)    estetyka wykonania.

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

anioly miasta


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18 grudnia 2018

Nagrody: nagrody i wyróżnienia w poszczególnych ktegoriach wiekowych

Przedział wiekowy: 4-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny