Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Biało-czerwona w obiektywie

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym  „Biało-czerwona w obiektywie"! Do udziału można zgłosić prace, których tematyka inspirowana jest polskimi barwami narodowymi.

Konkurs odbędzie się bez podziału na grupy wiekowe i poziom zaawansowania uczestników, ale z podziałem na dwie kategorie: fotografia artystyczna i fotografia reporterska. Każdy uczestnik może nadesłać prace w obu kategoriach. Na prace czekamy od 30 kwietnia do 10 września 2019 r. Wernisaż Wystawy Pokonkursowej odbędzie się w listopadzie 2019 r.

Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić do 3 fotografii autorskich.

Zdjęcia w wersji elektronicznej (dłuższy bok o wymiarze minimum 4000 px), w formacie JPG, JPEG lub TIFF, o rozmiarze pliku maksimum 20 MB należy przesłać na adres e-mail: bialoczerwona@ron.mil.pl  w terminie do 10 września 2019 roku. Przesłanie plików należy potwierdzić pod numerem telefonu 261-872-5563.

Do zdjęcia należy dołączyć zeskanowaną, wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (której  integralną  częścią  jest  Oświadczenie  Autora), oryginał  przesłać  na  adres: Wojskowe centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Nieświeska 54/56, 03-867 Warszawa z dopiskiem „konkurs biało-czerwona”.

Regulamin

Karta zgłoszenia
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: ogólnopolski

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny