Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Być dobrym jak chleb” – święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży” -ogólnopolski konkurs plastyczny i literacki

Organizatorzy konkursów: Społeczność Gimnazjum nr 19 w Lublinie we współpracy z parafią pod wezwaniem  św. Mikołaja w Lublinie, Wydziałem ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie, Wydziałem Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie oraz Młodzieżowym Domem Kultury nr 2 zapraszają  uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w III edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Literackiego „Być dobrym jak chleb”, a uczniów klas I-III szkół podstawowych - do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego. 

Celem konkursów jest przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetki i świata wartości  brata Alberta- Adama Chmielewskiego oraz  świętego  Mikołaja.

UWAGA - Prace na konkurs literacki można zgłaszać do 10 listopada, prace na konkurs plastyczny do 15.11.2017 r.

ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas I-III.
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „Być dobrym jak chleb – święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci”.
Dopuszczalna   technika   wykonania   prac:   rysunek,   grafika,   malarstwo,   collage - możliwe  do  wyeksponowania  w  ramach  oszklonych.  Nie  będą  uwzględniane kompozycje przestrzenne. Format prac:A2, A3.
Prace nie mogą być grupowe.
Ilość nadesłanych prac z danej placówki nieograniczona.
Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.
Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek  autora,  imię  i  nazwisko  nauczyciela,  pod  kierunkiem  którego  praca  została wykonana, nazwa i adres placówki).
Zestaw prac powinien zawierać listę ich autorów oraz tytuły prac.
Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. (w załączniku do Regulaminu)
Prace należy nadesłać w terminie do 15  listopada  2017r. (decyduje  data  stempla pocztowego)   na   adres:

Młodzieżowy  Dom  Kultury  nr  2,
20-950   Lublin
ul. Bernardyńska 14a
z dopiskiem: „Być dobrym jak chleb”

(Nie składać, nie rolować i nie oprawiać prac.
Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac.

ogolnopolski_konkurs_plastyczny_albert

 

ZASADY KONKURSU LITERACKIEGO

Konkurs   jest   adresowany   do   uczniów   oddziałów   gimnazjalnych   i   szkół ponadpodstawowych.
Prace  konkursowe  będą  oceniane  w  dwóch  kategoriach  wiekowych:  uczniowie oddziałów gimnazjalnych i uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Pracę  konkursową  w  wersji  komputerowej  należy  dostarczyć  w  2  egzemplarzach (objętość: maksymalnie 4 strony A4).
Każda  praca  konkursowa  powinna  być  opatrzona  kartą  informacyjną  zawierającą następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora, telefon komórkowy i e-mail oraz dane dotyczące opiekuna, nazwę i adres szkoły (wzór w załączniku).
Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę.
Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.
Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody i dyplomy ufundowane przez osoby i  instytucje  wspierające  organizację  przedsięwzięcia.
I  Nagroda  w  obu  kategoriach wynosi 6000 PLN.
Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych  osobowych  dziecka i  udostępnienie  wizerunku. W  przypadku  pełnoletnich uczestników – zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia
–w załączniku do Regulaminu).
Prace  należy  nadesłać  w  terminie do  10  listopada  2017 r. (decyduje  data  stempla pocztowego) na adres:
Szkoła Podstawowa nr 19, 20-124 Lublin, ul. Szkolna 6 (z dopiskiem: „Być dobrym jak chleb”).

ogolnopolski_konkurs_literacki_albert

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: część plastyczna: klasy 1-3 SP, część lieracka gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny