Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Chełmno komiksem malowane- otwarty konkurs plastyczny na komiks

Konkurs - organizowany przez Chełmiński Dom Kultury -adresowany jest do wszystkich zakochanych, bez względu na wiek, a zadane konkursowe polega na wykonaniu komiksu, przedstawiającego Chełmno jako miasto zakochanych. Komiks może odwoływać się do legend, historii ale także do osobistych doświadczeń autora pracy lub do zasłyszanej opowieści, może być fikcyjną opowieścią opartą na faktach, ale warunkiem bezwzględnym jest, aby fabuła była ściśle związana z Chełmnem.

Technika wykonania pracy: malarstwo, rysunek, grafika komputerowa.
Format A4, orientacja pionowa
Podział planszy dowolny. Komiks może liczyć maksymalnie 10 stron.
Plansze muszą być skończone, tzn nie mogą to być konspekty ani szkice.

Praca na konkurs może być wykonana indywidualnie lub w zespole. Uczestnik (indywidualnie lub zbiorowo) może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Komiks musi być pracą dotychczas nie publikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów.

Do pracy w postaci kserokopii lub wydruku w dwóch egzemplarzach należy dołączyć płytę CD z pracą w wersji elektronicznej. Prace muszą być podpisane godłem, dokładne informacje w regulaminie konkursu.

Termin zgłaszania prac na konkurs upływa 31 stycznia 2019 r.

Chełmiński Dom Kultury
ul. Dworcowa 40a
86-200 Chełmno

z dopiskiem "Konkurs - Chełmno komiksem malowane" im. Tomasza Marciniaka - VI edycja

Regulamin konkursu

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 14 lutego

Nagrody: finansowe, pobyt w Chełmnie

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: ogólnopolski

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy