Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Chiny od Konfucjusza do Jackie Chana” – ogólnopolski konkurs dla młodzieżyJuż po raz ósmy Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Instytut Konfucjusza w Krakowie" serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych (roczniki: 1999 lub młodsze) z całej Polski do udziału w konkursie „Chiny od Konfucjusza do Jackie Chana".

Konkurs składa się z dwóch etapów -  w pierwszej części uczniowie napiszą test, składający się z 50 pytań. W drugim etapie dziesięcioro uczestników, którzy osiągną najwyższe wyniki na teście, będzie omawiało po 2 pytania.
Konkurs odbędzie się 2 grudnia 2017 roku w siedzibie Instytutu Konfucjusza w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 4. Początek części I o godz. 10:00.


Po zakończeniu testu zaplanowana jest przerwa. Ogłoszenie wyników nastąpi o godzinie 12:00 w siedzibie Instytutu Konfucjusza oraz na fanpage'u Instytutu Konfucjusza na Facebooku. Spośród uczestników zostanie wyłonionych 10 finalistów z najwyższą liczbą punktów z testu, którzy będą mogli przystąpić do drugiego etapu konkursu. Część ustna rozpocznie się o godzinie 12:15 w siedzibie Instytutu Konfucjusza przy ul. Radziwiłłowskiej 4 i będzie polegała na odpowiedzi na wylosowane pytania. Komisja konkursowa składa się z trzech pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewidywany czas trwania drugiego etapu to dwie godziny.  Po części ustnej konkursu i naradzie jurorów zostaną ogłoszone wyniki oraz przyznane nagrody.

Zgłoszenia można nadsyłać do 22 listopada 2017 roku.

Główną nagrodą w konkursie dla 3 osób z największą ilością punktów jest uczestnictwo w wakacyjnym tygodniowym obozie językowym w Chinach wraz z przelotem. Nagrodami dodatkowymi dla finalistów oraz przygotowujących ich nauczycieli są roczne i semestralne kursy języka chińskiego w Instytucie Konfucjusza w Krakowie.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin

Lista zagadnień do części ustnej

Uwaga: w ocenie wypowiedzi uczestników będzie brana pod uwagę również poprawna wymowa chińskich nazwisk i nazw geograficznych. Prosimy o zapoznanie się z podstawami transkrypcji pinyin, zamieszczonej w pliku z zagadnieniami.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 2.12.2017

Nagrody: obóz językowy, kursy językowe

Przedział wiekowy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny