Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

COŚ MOJEGO – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym "Coś mojego", zachęcając do tworzenia prac plastycznych pełnych energii i kolorów, pełnych przyjaźni, optymizmu i wiary w cuda.
Technika wykonania prac - dowolna technika PŁASKA – pastele, kredki, farby, collage (z wyłączeniem plasteliny i materiałów sypkich).

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę w formacie minimum A3, każda placówka może zgłosić maksymalnie 10 prac.


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
,,COŚ MOJEGO”

Z radością ogłaszamy III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, poprzednie edycje to COŚ NIEBIESKIEGO i COŚ ZIELONEGO...w tym roku chcemy, żeby było multikolorowo z tytułem COŚ MOJEGO.
COŚ MOJEGO bo jesteśmy ciekawi Was:) waszych pasji, zainteresowań, hobby, plastycznej interpretacji otaczającego świata. Zachęcamy do tworzenia prac plastycznych pełnych energii i kolorów, pełnych przyjaźni, optymizmu i wiary w cuda.
Aby jeszcze bardziej zainspirować dzieci i młodzież do twórczego i kreatywnego działania proponujemy muzyczny przebój, który idealnie pasuje do idei naszego konkursu, to piosenka pt. PO CO w wykonaniu KAYAH. Kayah będzie z nami do końca trwania konkursu, podejmie się również trudu wybrania GRAND PRIX.
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież ze wszystkich typów szkół podstawowych i gimnazjów w tym ze szkół i ośrodków specjalnych.

ORGANIZATOR:
Ÿ Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „JESTEM” w Lublińcu

WSPÓŁORGANIZATORZY:
·      Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu;
·      Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Słuchowo i Umysłowo „Uśmiech Dziecka”;
Impreza dofinansowana ze środków PFRON

MIEJSCE:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Konrada Mańki
ul. Pawła Stalmacha 90
42-700 Lubliniec

CELE KONKURSU:

rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży;
rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu;

KATEGORIE WIEKOWE
I grupa – kl. I – III
II grupa – kl. IV –VII
III grupa – Gimnazjum
IV grupa - uczniowie ze szkół specjalnych i klas integracyjnych z niepełnosprawnością (szkoła podstawowa i gimnazjum)
W konkursie przewidziane są wyróżnienia;

KRYTERIA OCENY PRAC:
zgodność z regulaminem
samodzielne i oryginalne ujęcie tematu
estetyka wykonania

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę w formacie minimum A3, każda placówka może zgłosić maksymalnie 10 prac.

TECHNIKA:
Dowolna technika PŁASKA – pastele, kredki, farby, collage (z wyłączeniem plasteliny i materiałów sypkich).

ORGANIZACJA KONKURSU:
Termin nadsyłania prac do 18 maja 2018r., ogłoszenie wyników i podsumowanie konkursu przewidziane jest na 06.06.2018r.

Prace ocenia powołane przez organizatorów Jury, wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej konkursu oraz w zakładce Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na stronie SOSW W LUBLIŃCU Szkoła Podstawowa i Gimnazjum; Laureaci konkursu o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie. Organizatorzy Konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac cenne nagrody i dyplomy pamiątkowe.
Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, prace nie będą odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu oraz do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych. Zgoda na publikację Imienia i Nazwiska laureatów na stronie internetowej konkursu która znajduje się w domenie: cośmojego.edu.pl należącej do osoby fizycznej: Tomasza Leczkowskiego –nauczyciela SOSW w Lublińcu jest integralną częścią regulaminu.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „JESTEM” w Lublińcu

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 06.06.2018

Nagrody: dyplomy,nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 6-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny