Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Czas Bożego Narodzenia” ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki dla szkół podstawowych

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (nie będą przyjmowane prace z domów kultury i innych placówek o działalności pozalekcyjnej), prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-V oraz klasy  VI-VII.

Udział w konkursie polega na :
-napisaniu opowiadania
-lub wykonaniu pracy plastycznej.

Wymagania techniczne prac:

Praca literacka:
Prace literackie w formie wydruku nie powinny przekraczać 5 stron druku znormalizowanego (czcionka Times New Roman, stopień 12, interlinia 1,5)
Prosimy, aby praca miała charakter opowiadania lub listu. Praca nie może być sprawozdaniem świątecznym, ma opowiadać historię.
Praca jest oryginalną, samodzielną pracą autora.
Każda praca powinna być dostarczona w  trzech egzemplarzach  oraz na płycie CD lub przesłana drogą elektroniczną.

Praca plastyczna:
Praca wykonana jest w formacie A3. Prac nie oprawiamy w passe part out, nie rolujemy.
Praca może być wykonana dowolną techniką z wyjątkiem materiałów sypkich, szklanych lub plasteliny.
Praca nie może zawierać gotowych elementów. Praca ma być wyłącznie pracą twórczą dziecka.

Szkoła może przesłać po pięć prac w każdej kategorii.
Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę technikę wykonania pracy, oryginalność, zgodność tematyczną oraz pomysłowość autora.
Każda praca powinna być opisana według załączonej metryczki.

Prace konkursowe należy nadsyłać do Szkoły Podstawowej
w Słomkowie Mokrym do 27  listopada  2017r.
Jest to ostateczny termin nadsyłania prac.

Adres szkoły:
Szkoła Podstawowa  w Słomkowie Mokrym
Słomków Mokry 23
98-285 WRÓBLEW

 

Regulamin i karta zgłoszenia.doc

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa w SłomkowieMokrym

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: grudzień 2017

Nagrody: nagrody za miejsca 1-3

Przedział wiekowy: 6-13 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny