Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Czas szkoły, czas dojrzewania – X Ogólnopolski Konkurs Literacki

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV -VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Tematyka konkursu dotyczy zagadnień poruszanych na lekcjach wychowawczych, na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie. Czas dojrzewania to interesujący czas zmian i wielu pytań zadawanych przez nastolatków. Organizator prosi o wykonanie pracy literackiej:

  • praca literacka - opowiadanie/ fragment - nie może przekraczać 3 stron wydruku komputerowego  - czcionka  Times New Roman 12

  • wiersz

  • komiks, w dowolnych barwach, do 5 stron A4, w dowolnej technice i kolorze, również grafika komputerowa.


 

Teksty  wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą tradycyjną: SP nr 23, 81-438 Gdynia, Grottgera 19 do dnia 28 lutego 2019.

Na adres: konkursliterackisp23gdynia@gmail.com - należy przesłać dane osobowe autora - imię i nazwisko, kategorię w której bierze udział, tytuł pracy, klasę, adres szkoły, dane kontaktowe.

Komiksy należy przesyłać w jednym egzemplarzu pocztą tradycyjną.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie organizatora.

 

Xkonkurs2.jpg
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 26 kwietnia 2019

Nagrody: Wspólne wydanie antologii pokonkursowej, nagrody rzeczowe dla laureatów.

Przedział wiekowy: 10-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny