Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

CZYM JEST DLA CIEBIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ? – konkurs plastyczny dla przedszkolaków

Little HARVARD i Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości (Inkubator Przedsiębiorczości STARTER) zapraszają wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "CZYM JEST DLA CIEBIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ?".
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o przedsiębiorczości wśród dzieci na pierwszym etapie edukacji oraz rozbudzanie ciekawości i kreatywności przez kontakt ze sztuką plastyczną.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat z przedszkoli z całej Polski. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych: I - dzieci od 3 do 4 lat, II - dzieci od 5 do 6 lat.


Zadanie konkursowe: wykonanie pracy plastycznej płaskiej, w formacie do A4 na temat podany w tytule konkursu. Technika wykonania prac dowolna plastyczna. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, zawierającą na odwrocie następujące informacje:
imię i nazwisko autora, nazwa i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana. Autorem prac nadesłanej do konkursu może być tylko jedna osoba.


Pracę plastyczną wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia należy przesłać do organizatora konkursu na adres: STARTER, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk z dopiskiem „KONKURS” do dnia 20 września 2017r.


Regulamin i Karta zgłoszenia do konkursu na stronie organizatora:
http://www.littleharvard.pl/

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 20.09.2017

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny