Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Dzika przygoda w parku narodowym” ogólnopolski konkurs plastyczno-przyrodniczy dla dzieci i młodzieży

Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci kreatywności i propagowanie walorów przyrodniczych parków narodowych, kształtowanie pozytywnych postaw wobec przyrody oraz postawy zaangażowania społecznego.

Temat konkursu:
Dzieci wyruszają na niezwykłą przygodę do wybranego parku narodowego. Tam poznają dziki świat oraz jego mieszkańców.

Przedmiot konkursu:
Książeczka obrazkowa lub komiks w języku polskim lub języku angielskim.

Uczestnicy:
uczniowie klas I - VIII Szkoły Podstawowej.

Regulamin konkursu:
Szkoła może przesłać dowolną liczbę prac. Do pracy każdego z uczestników należy dołączyć: Karta zgłoszenia (załącznik nr 1), Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych
(załącznik nr 2) oraz załącznik nr 3 - oświadczenie nauczyciela/wychowawcy według zamieszczonych wzorów.

Kryteria oceny:
oryginalność ujęcia tematu; ciekawa historia, bogactwo ilustracji, zdjęć
czy rysunków.

Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
a. uczniowie klas1 - 3. (komiks do 10 stron)
b. uczniowie klas 4 - 8. (komiks lub ilustrowane opowiadanie w wersji papierowej lub multimedialnej do 15 slajdów w wybranym programie).

Termin konkursu:
prace można składać do dnia 29 marca 2019 r. (piątek), osobiście
w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 16 w Warszawie lub nadsyłać na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika
ul. Wilczy Dół 4 02- 798 Warszawa

lub przesyłać drogą mailową (klasy 4 - 8) na adres: edyta.karwowska@onet.eu
z dopiskiem „Dzika przygoda w parku narodowym”. We wszystkich przypadkach decyduje data dostarczenia pracy do Organizatora.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły 9 kwietnia 2019 r.

 

 

Regulamin konkursu
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 16 im. T. Halikaw Warszawie oraz Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gryfitów w Słupsku

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 9 kwietnia

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 6-14 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny