Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Eko-zabawka – ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat z całej Polski do udziału w III edycji konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 41 w Szczecinie, przy wsparciu Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci w tym samym wieku uczestniczących w dodatkowych zajęciach plastyczno – technicznych i artystycznych w domach kultury, ogniskach i ośrodkach pracy twórczej na terenie kraju. Każda z placówek może zgłosić do konkursu maksymalnie po 3 prace w każdej kategorii.

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
6-9 lat,
10-12 lat,
13-16 lat.

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika oraz dołączenie, jeśli to konieczne, instrukcji obsługi tej zabawki.

Wielkość pracy: suma wymiarów (długość, szerokość i wysokość) nie może przekraczać  150 cm. (jeśli będzie składana – wymiary formy złożonej).

Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:
imię i nazwisko oraz wiek autora,
nazwa i adres szkoły lub placówki wraz z numerem telefonu,
imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana,

Kryteria oceny prac:
wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,
inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
wrażenie estetyczne,
spełnienie podanych wytycznych

Termin  dostarczania prac konkursowych upływa 18.05.2018r., rozstrzygnięcie konkursu w czerwcu 2018r.

Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie
ul. Cyryla i Metodego 44
71-540 Szczecin

 

Eko zabawka regulamin

KARTA ZGŁOSZENIA do udziału EKO zabawka
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: czerwiec 2018

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny