Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

ELEKTRYZUJĄCA PASJA – konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie swojej pasji, powiązanej z techniką tj. elektrotechniką, informatyką, czy telekomunikacją. Wyjątkowe hobby powinno być przedstawione w oryginalny i wyróżniający sposób, który będzie wskazywał na innowacyjność myślenia i kreatywność twórcy pracy konkursowej. Najlepsi wygrają nagrody pieniężne oraz nagrody rzeczowe.

 

Uczestnikiem Konkursu może zostać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, która znajduje się na terenie Polski. Każdy uczeń może zgłosić jeden autorski projekt. Uczestnikiem konkursu może być również zespół uczniów. Zespół powinien liczyć nie mniej niż 2 osoby i nie więcej niż 5 osób. Jeden zespół może zgłosić tylko jeden projekt.
Zgłoszenia do konkursu - za pośrednictwem szkoły oraz indywidualne.

ZADANIE I FORMA PRAC KONKURSOWYCH
Zadaniem uczniów jest przedstawienie swojej PASJI, KTÓRA MUSI BYĆ POWIĄZANA Z TECHNIKĄ. tj. elektrotechniką, informatyką, telekomunikacją. Mogą to być również pasje związane z wykorzystaniem rozwiązań technicznych do obróbki dźwięku i obrazu.

Pasja powinna być przedstawiona w oryginalny i wyróżniający sposób, który będzie wskazywał na innowacyjność myślenia i kreatywność twórców prac.

Uczniowie mają za zadanie przedstawić swoją pasję, w formie prezentacji w programie Power Point lub krótkiego filmiku. Prezentacja powinna zawierać nie mniej niż 14 slajdów i nie więcej niż 25 slajdów. Film powinien być nie krótszy niż 2 minuty i nie dłuższy niż 5 minut, może być nakręcony kamerą lub komórką. Wymagane formaty filmiku to: avi lub wmv.
Prezentacja lub film powinna zawierać następujące elementy:
- autoprezentacja uczestnika konkursu
- temat pracy i prezentacja projektu
- cel jaki sobie postawił?
- co udało się osiągnąć, jakie napotkał problemy? - dlaczego jego projekt powinien wygrać?
Na podstawie przesłanych zgłoszeń (prezentacji lub filmiku) Jury wybierze 15 półfinalistów. Na Gali Finałowej zostaną ogłoszeni zwycięzcy i wyróżnieni, wybrani spośród autorów najlepszych 15 prac konkursowych.

Atutem zgłaszanej pracy będzie jej możliwość do fizycznego zaprezentowania na Gali Finałowej.

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH PRAC KONKURSOWYCH

1. ZGODNOŚĆ Z REGULAMINEM
Powiązanie pasji z techniką
Jeżeli prezentacja w Power Point: 14-25 slajdów
Jeżeli film: 2-5 minut, w formacie avi lub wmv
2. INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU
Elementy nowatorskie, racjonalizatorskie i oryginalność rozwiązania
3. OSIĄGNIĘTE EFEKTY DZIAŁAŃ
Jaki cel obrał uczeń? Co chciał przedstawić? Jakie były jego zamierzenia i co udało się zrobić? Jakie przeszkody napotkał na swojej drodze i jak starał się je rozwiązać?
4. POZIOM REDAKCYJNY PRACY
Jasność formułowania myśli, poprawność stylu, zwięzłość, estetyka pracy,
umiejętność wykorzystania materiału faktograficznego.

Organizatorzy liczą na prace pomysłowe i twórcze, zawierające ciekawe rozwiązania i bogaty materiał np. zdjęcia, ilustracje, filmiki, rysunki czy opisy dołączone do prezentacji.

HARMONOGRAM KONKURSOWY


Termin zgłaszania prac: 22 stycznia - 12 marca 2018 r.
Ogłoszenie twórców 15-tu najlepszych prac - 26 marca 2018 r.
Ogłoszenie zwycięzców, Gala Finałowa - 23 kwietnia 2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:


Regulamin konkursu ELEKTRYZUJĄCA PASJA 2018


Formularz - zgłoszenie do konkursu ELEKTRYZUJĄCA PASJA 2018


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 23.04.2018

Nagrody: finansowe

Przedział wiekowy: szkoły ponadgimnazjalne

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy