Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

GRAFIKALIA 2017 – Jesień grafiką opowiedziana

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla wszystkich entuzjastów grafiki artystycznej realizowany jest w ramach 4 Festiwalu GRAFIKALIA 2017. Hasło tegorocznej edycji konkursu, jak przystało na trzecią porę roku, brzmi "Jesień grafiką opowiedziana".

Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych, zaproszenie do udziału organizatorzy kierują do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, podopiecznych placówek kulturalno-oświatowych, oświatowych, specjalnych i niezależnych pracowni plastycznych.

Maksymalny dopuszczalny format prac netto tzn. wielkość odbitego obrazu: 100x70cm (tzn. każdy format mniejszy bądź równy 100x70 włącznie z miniaturą graficzną). Technika wykonania pracy - wszystkie techniki grafiki artystycznej tj. druk wklęsły, płaski i wypukły oraz techniki eksperymentalne.

Jury oceni prace w następujących kategoriach wiekowych:
do 5 lat, 6-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-20 lat, powyżej 20 lat.

TERMINY:
Termin nadsyłania prac: 13.10.2017 (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).
Wyniki Konkursu: 20.10.2017, będą dostępne na stronie internetowej Organizatora.
Podsumowanie Konkursu nastąpi na przełomie października 2017 roku.
Prace z kompletem dokumentów  (załącznik nr 1, Załącznik nr 2 Regulaminu)
należy przesłać na adres Organizatora Konkursu.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 45
95-015 GŁOWNO

Każda praca może mieć tylko jednego autora.
Każda praca musi zawierać wypełniony czytelnie Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2
Regulaminu Konkursu.
Nadesłane na konkurs prace nienagrodzone, niewyróżnione i niezakwalifikowane
do wystawy mogą zostać zwrócone na prośbę ich autorów lub opiekunów/nauczycieli
po ustaleniu drogą poczty elektronicznej szczegółów wysyłki jedynie na koszt odbiorcy. Z chwilą zakwalifikowania prac do Konkursu Organizator uzyskuje prawo własności do zgłoszonych prac oraz majątkowe prawa autorskie, na czas nieokreślony,
na następujących polach eksploatacji: dokonanie publikacji prac na stronie internetowej, w prasie, broszurze i katalogu pokonkursowym, prezentowanie prac podczas wystawy pokonkursowej.

 

 

Regulamin konkursu

Załącznik1

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 20.10.2017

Nagrody: medale, dyplomy, katalogi

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny