Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Historia mleka” konkurs dla szkół podstawowych

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie klasy zeSzkół Podstawowych, które zgłosiły się i zakwalifikowały do Programu „Mamy Kota na Punkcie Mleka”, organizowanego przez Polską Izbę Mleka w 2019 roku.

Uczestnictwo w konkursie polega na przygotowaniu przez klasę historii o mleku, produktach mlecznych, ich pochodzeniu czy też sposobie produkcji, opartej na prawdziwych, rzetelnych informacjach. Podczas przygotowywania pracy konkursowej uczniowie zdobędą wiedzę o pozytywnym wpływie nabiału na organizm ludzki. Cała klasa powinna aktywnie uczestniczyć w pracach. Mleczna ciekawostka powinna zostać przedstawiona w dowolnej formie np. scenariusz, filmik, komiks, opowiadanie itp. Gotowa praca konkursowa powinna zostać przesłana na adres promocja@izbamleka.pl celem kwalifikacji do konkursu.

Podczas wyłaniania zwycięzców oceniana będzie oryginalność zaproponowanej pracy nt. mleka i nabiału, zaangażowanie uczniów w praktyczne zdobywanie wiedzy nt. produktów mlecznych. Wpływ na ocenę będzie miała również dbałość o formę, oryginalność, zrozumiałość, estetykę przygotowania oraz kreatywność.

Głównymi nagrodami konkursu są spotkania z mlecznym bohaterem – kotem Mleczysławem, w trakcie których zostaną przeprowadzone lekcje dotyczące mleka i produktów mleczarskich, ich wartości i właściwości.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od  05 marca do 05 kwietnia 2019 roku.

Regulamin konkursu Historia mleka

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konkursu
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: udział w warsztatach na temat mleka

Przedział wiekowy: szkoły podstawowe

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: grupowy