Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I Ogólnopolskie Biennale Małej Formy Graficznej „ŚLADAMI NATURY – MIKROKOSMOS”- Katowice 2018

Regulamin
I Ogólnopolskiego Biennale Małej Formy Graficznej
ŚLADAMI NATURY – MIKROKOSMOS
Katowice 2018

Życie na ziemi jest cudem - dlatego proponujemy aby dzieci i młodzież ukazała to co jest najmniejsze i najdelikatniejsze na Planecie Ziemi i to co niestety łatwo zniszczyć, zdeptać. Zachęcamy aby dzieci i młodzież zauważyła te małe i całkiem malutkie formy życia, które ma pod nogami – spacerując po lesie, te które żyją na łące, mieszkają w wodzie oraz są w zasięgu wzroku na drzewach, wśród traw, w powietrzu itd. Liść, trawa, żuk, biedronka, ryba, żaba, koliber i motyl to tylko przykłady, temat jest bardzo szeroki i otwarty na waszą wyobraźnię. Zatem do dzieła młodzi twórcy - czekamy na wasze prace graficzne i ciekawe pomysły artystyczne.

 

  1. WARUNKI UDZIAŁU


Prace można wykonać w dowolnej technice grafiki warsztatowej (tj. linoryt, sucha igła, akwaforta, akwatinta, drzeworyt, gipsoryt, tektoryt, monotypia, oraz inne techniki druku wklęsłego i wypukłego), grafiki komputerowej ( w formie wydrukowanych prac)

  1. FORMAT: A-4, A-5


Prosimy nie oprawiać i rolować prac. Prace należy przesłać pocztą tradycyjną.

  1. UCZESTNICY KONKURSU


W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 6 - 15 lat ze szkół oraz  placówek pozaszkolnych, prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:  6-8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat dla autorów prac wyk. w technice grafiki warsztatowej oraz w 4 kategorii wiekowej: 15-19 lat dla autorów prac wyk. w technice grafiki komputerowej.

4. CELE KONKURSU

Popularyzacja tradycyjnych technik grafiki warsztatowej wśród dzieci i młodzieży
Propagowanie ochrony przyrody, życia w zgodzie z naturą, dbanie o środowisko przyrodnicze na co dzień.
Biennale Małej Formy Graficznej to również wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu a wystawa pokonkursowa to forma konfrontacji umiejętności i święto grafiki dzieci i młodzieży.

5. TERMINY

Termin nadsyłania prac : 31 październik 2018 r.
(liczy się data stempla pocztowego)
Podsumowanie i wystawa pokonkursowa Biennale odbędzie się w grudniu 2018r.

  1. ADRES NA KTÓRY NALEŻY PRZYSŁAĆ PRACE


Pałac Młodzieży w Katowicach
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
z dopiskiem „MIKROKOSMOS – Grafika”

KOORDYNATOR KONKURSU
Agnieszka Zając-Wnukowska (tel. 505279255), agnieszka.wnukowska@pm.katowice.pl

Każda praca powinna być opisana czytelnie, pismem drukowanym wg wzoru podanego w regulaminie konkursu.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU


W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe, każda praca powinna być opisana, nie wolno rolować prac, ani ich oprawiać, podklejać itp. W konkursie będą oceniane oryginalne odbitki  grafik odpowiednio sygnowane z przodu pracy. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas przesyłki, przewozu. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania.

DANE OSOBOWE Dane osobowe uczestników konkursu mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez organizatora na potrzeby niniejszego konkursu.

Dane osobowe pozyskane na potrzeby konkursu będą wykorzystane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

PRAWA DO WYKORZYSTYWANIA NADESŁANYCH PRAC:

Organizator jest właścicielem egzemplarza nadesłanej pracy graficznej.
Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy  oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na to, że we wskazanym wyżej celu organizator może upoważnić podmioty z nim współpracujące do wykorzystania nadesłanej pracy podpisanej imieniem i nazwiskiem wraz z wiekiem uczestnika konkursu. Udzielenie powyższych praw nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz uczestnika. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie oraz do ostatecznej interpretacji kwestii spornych wynikających z tego regulaminu.

 

 regulamin konkursu
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny