Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Bajkowej

Organizatorem konkursu muzycznego jest Katarzyna Pieron, prowadząca szkołę muzyczną Bielskie Studio Piosenki Katarzyna Pieron z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Barlickiego 15/27. Konkurs adresowany jest do solistów i zespołów wokalnych z terenu całej Polski.

Kategorie wiekowe:
a. Kategoria I – soliści 6 – 10 lat,
b. Kategoria II – soliści 11 – 15 lat,
c. Kategoria III – soliści od lat 16,
d. Kategoria IV – zespoły wokalne i chóry do lat 14,
e. Kategoria V – zespoły wokalne i chóry od lat 15.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie dwóch utworów muzycznych pochodzących z bajki lub filmu animowanego z akompaniamentem własnym, osobą akompaniującą lub
z podkładem muzycznym z płyty CD. Na wszystkich etapach konkursu Uczestnicy wykonują Utwory muzyczne przedstawione w I etapie konkursu.

Uczestnik może zgłosić swój udział w konkursie osobiście albo za pośrednictwem szkoły,
do której uczęszcza lub domu kultury działającego w jego miejscowości. W przypadku
zgłoszeń dokonywanych przez szkoły i domy kultury, dokonują one we własnym zakresie
wyboru swoich reprezentantów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a. wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Festiwalu http://festiwalpiosenkibajkowej.pl/ do dnia 15 lutego 2019 r.
b. przesłanie pocztą lub dostarczenie osobiście na adres siedziby Organizatora
podpisanego załącznika nr 1 do regulaminu („Oświadczenie uczestnika”) do terminu I Etapu
(6 i 7 kwietnia 2019 r.)
c. w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo przesłanie pocztą lub dostarczenie
osobiście na adres siedziby Organizatora podpisanego załącznika nr 2 do regulaminu
(„Zgoda rodzica”) do terminu I Etapu (6 i 7 kwietnia 2019 r.).
d. wniesienie przez Uczestnika lub zespół opłaty wpisowej w wysokości 20 zł na
konto: 89 1050 1070 1000 0091 2156 9371 (ING Bank Śląski). W tytule przelewu należy
wpisać: „Konkurs Piosenki Bajkowej, Imię i nazwisko lub nazwa zespołu, nr kategorii”.

Konkurs jest dwuetapowy, pierwszy etap - przesłuchania w dniach 6 i 7 kwietnia w Bielsku-Białej (dla uczestników spoza Bielska-Białej jest możliwość nadesłania demo/video dwóch utworów). Drugi etap - przesłuchania uczestników zakwalifikowanych do dalszego udziału w konkursie, w dniu 18 maja 2019 r. Gala Finałowa - 18 kwietnia, godz. 18.00-20.00

 

Regulamin konkursu

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18 kwietnia

Nagrody: Grand Prix Festiwalu, nagrody dla uczestników II etapu

Przedział wiekowy: dzieci i młodzież od 6 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy