Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny. Powiat bialski dawniej i dziś. „Moda 2018 z architekturą w tle”

Drodzy Młodzi Fotografowie! Wraz z nadchodzącą wiosną ruszamy z fotograficzną pasją i zaczynamy odliczanie dni do drugiej edycji naszego konkursu. Jednocześnie – już dziś – zapraszamy do śledzenia naszej (Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej) strony www.mbp.org.pl w celu pozyskiwania najświeższych informacji.

Konkurs Fotograficzny „Powiat bialski dawniej i dziś” 2018

Cele konkursu

 1. Organizatorzy konkursu pragną zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc, w których żyjemy oraz zwrócić uwagę na historię południowego Podlasia.

 2. Zachowanie dla przyszłych pokoleń wiedzy na temat mody panującej w przestrzeni miejskiej pod koniec drugiej dekady XXI wieku na terenie powiatu bialskiego.

 3. Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych dzieci i młodzieży oraz spotkania z innymi uczestnikami konkursu m.in. poprzez spotkanie pokonkursowe.

 4. Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i zainteresowania przeszłością „małych ojczyzn”.

 5. Wzbogacanie zbiorów Działu Wiedzy o Regonie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

 6. Poszerzenia grona regionalistów i działaczy na rzecz zachowania lokalnej kultury.


Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych i średnich.

 2. Uczestnicy muszą wykonać zdjęcia prezentujące obecnie panującą modę miejską na tle lokalnej zabudowy.

 3. Uczestnik sam decyduje jakie obiekty znajdą się na jego pracach.

 4. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 3 prace w dowolnym cyfrowym formacie o rozdzielczości nie mniejszej niż 3000 pikseli na dłuższym boku. Na adres regionalia@mbp.org.pl

 5. Dopuszcza się nadsyłanie prac wyłącznie własnego autorstwa.

 6. W mailu należy podać: imię, nazwisko, adres, tytuł pracy, numer telefonu oraz wiek autora.


Nagrody

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez komisję, w skład której wejdą przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz uznani fotograficy.

 

Organizatorzy przywidują następujące nagrody rzeczowe:

I nagroda

II nagroda

III nagroda

- wyróżnienia, dyplomy i nagrody specjalne przyznane przez Miejską Bibliotekę Publiczną

Komisji przysługuje prawo innego podziału nagród.

Nagrody nieodebrane przez laureatów do 31 sierpnia przechodzą do puli nagród na kolejną edycję konkursu.

Terminarz konkursu:

Dostarczenie prac -  do 31 maja 2018.

Ocena komisji – czerwiec 2018

Informacja o wynikach konkursu – do 12 czerwca 2018 na stronie www.mbp.org.pl

Wernisaż i wręczenie nagród – pod koniec czerwca 2018

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod:

tel. 83 341 64 52 Dział Wiedzy o Regionie

e-mail: regionalia@mbp.org.pl

 

Postanowienia końcowe:

 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub ich prawnych opiekunów.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji nadesłanych prac uczestników konkursu na różnych polach eksploatacji w celu promocji konkursu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów. Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną o wynikach.

Uczestnicy na wernisaż przyjeżdżają na koszt własny.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie (e-mailem skanu lub osobiście) karty uczestnika razem ze zdjęciami (do pobrania na stronie internetowej).

 

Konkurs w kategorii: fotografia

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Termin zgłoszeń: od 31 maja 2018

Nagrody: rzeczowe i wyróżnienia

Przedział wiekowy uczestników: młodzież szkół gimnazjalnych i średnich

Region: ogólnopolski
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31 maja

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: młodzież szkół gimnazjalnych i średnich

Region: ogólnopolski

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny