Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II Świąteczny Konkurs Fotograficzny MOJE SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM ROK 2017

Organizator Konkursu: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO, 22 – 200 Włodawa, ul. 11 Listopada 4. 
Czas trwania Konkursu: 05 grudzień 2017 – 13 styczeń 2018r.
Ogłoszenie Konkursu: 05 grudzień 2017r.
Zgłaszanie zdjęć do Konkursu: 06 – 20 grudzień 2017r. 
Ogłoszenie wyników: 05 styczeń 2018
Wręczenie nagród : 13 styczeń 2018
Konkurs organizowany jest w ramach projektu " Chcemy być tacy sami..." współfinansowanego przez Fundację PZU w ramach Programu Młodzi niepełnosprawni - sprawni z PZU.
Patroni Konkursu:
Burmistrz Miasta Włodawa
Wójt Gminy Włodawa
Starosta Włodawski
Patronat medialny: Super Tydzień , Nowy Tydzień, Radio Bon Ton.


REGULAMIN KONKURSU
Zgłoszenie do udziału w Konkursie:
1. Udział w Konkursie mogą brać dzieci i młodzież do 15 roku życia, a w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych.
2. Zgłoszenie do Konkursu polega na przesłaniu zdjęcia/zdjęć wykonanych przez dziecko lub osobę trzecią (w przypadku fotografii na której jest dziecko) oraz Formularza zgłoszeniowego, drogą mailową na adres stowarzyszenie.lepszejutro@interia.pl , w terminie 06 – 20 grudnia 2017 r.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 2 zdjęcia.
4. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
Kategoria I – Ja i Św. Mikołaj
Kategoria II – Św. Mikołaj moimi oczami… 
5. Uczestnik przesyłając zdjęcia do konkursu wyraża zgodę na jego publikację w mediach, w tym stronie Stowarzyszenia LEPSZE JUTRO, w portalu społecznościowym Facebook oraz kopiowanie w celach promocyjnych Organizatora i Partnerów.
6. Dla dzieci do ukończenia 18 lat wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów na udział w Konkursie (podpis na Formularzu zgłoszeniowym).
Przebieg konkursu:
1. Konkurs trwa w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
2. Wszystkie zdjęcia otrzymane drogą mailową w dniu 2 stycznia 2018r. zostaną opublikowane na stronie Organizatora. Internauci będą mieli możliwość głosowania na najpiękniejszą fotografię do 5 stycznia 2018r. 
Wyniki konkursu:
1. Wyniki konkursu ogłasza Organizator za pośrednictwem strony konkursu.
2. Wygrywają zdjęcia/zostają nagrodzone, które zostaną wybrane przez JURY .
3. Dodatkowo Organizator ufunduje nagrodę Grand Prix dla zdjęcia wybranego przez głosowanie internautów.
4. JURY powołuje Organizator uwzględniając Partnerów oraz Sponsorów.
5. W dniu ogłoszenia wyników Organizator zamieszcza wyniki na stronie konkursu oraz informuje laureatów o wygranej za pomocą maila bądź telefonicznie.
6. Wręczenie nagród nastąpi w dn. 13 stycznia 2018r. podczas spotkania integracyjnego lub nagrody pozostaną do odbioru w biurze Stowarzyszenia LEPSZE JUTRO, 22 – 200 Włodawa, ul. Piłsudskiego 41.
7. Nagrody nieodebrane w ciągu 10 dni pozostają do dyspozycji Organizatora w kolejnym Konkursie.
Postanowienia końcowe:
1. Organizator w trakcie trwania Konkursu może zmienić treść Regulaminu, o czym ma obowiązek poinformować wszystkich uczestników w dniu zmiany treści regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zamieszczonych zdjęć na stronie serwisu Facebook oraz w materiałach promocyjnych Stowarzyszenia.

 

(inf. nadesłana)
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 05-01-2018r.

Nagrody: Rzeczowe za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii, ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

Przedział wiekowy: do 15 roku życia

Region: -

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny