Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS JĘZYKOWO – PLASTYCZNY „MY TOWN”

Rozpoczęła się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Językowo – Plastycznego „My town”. Konkurs organizowany jest przez Instytut Filologii Angielskiej (z ramienia Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) oraz  Szkołę Podstawową nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w kraju i za granicą. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych 7-9 lat oraz 10-14 lat.

Uczniowie wykonują pracę w języku angielskim - album pt. „My town”. Tematem pracy jest prezentacja swojego miasta w formie pisemnej i graficznej. Praca ma format A4 i zawiera minimum 6 stron.Szata graficzna pracy ma postać dowolnej techniki malarskiej (gwasz, akryl, akwarela, pastel suchy i olejny, ołówek, tusz, itp.) wykluczając kolaż i inne techniki wycinankowe, takie jak naklejanie czy wydzieranki.

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace przygotowane indywidualnie i samodzielnie.

Z jednej szkoły można zgłosić do  czterech prac, po dwie w każdej kategorii wiekowej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 stycznia 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego)

Szkoła Podstawowa nr 25
im. Władysława Broniewskiego w Lublinie

20-089 Lublin, ul. Sieroca 17

 

MY TOWN Karta Udziału

MY TOWN Oświadczenie

MY TOWN Regulamin

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 01.03.2019 r.

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 7 - 14 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny