Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Stanisław Moniuszko – Wielki Patriota w 200 rocznicę urodzin”

III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży
Stanisław Moniuszko – Wielki Patriota w 200 rocznicę urodzin
„Ojca opery polskiej”
Styczeń 2018 –  Maj 2019


Honorowy Patronat Rodzinny sprawują potomkowie Kompozytora

Główny Organizator: Koło Miłośników Muzyki przy Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018

 

R E G U L A M I N    K O N K U R S U

I.

Temat Konkursu: Stanisław Moniuszko  – polski patriota (tradycja narodowa w twórczości  Stanisława MONIUSZKI: postacie, ubiór, obyczaje, przyroda, architektura)

II.

Cel  Konkursu :

 1. Zainspirowanie uczestników do poszerzenia wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki.

 2. Uświadomienie dzieciom i młodzieży polskości i patriotyzmu Stanisława Moniuszki oraz Jego zasług dla utrzymania duchowej kondycji Narodu Polskiego w czasach niewoli i walki o niepodległość Ojczyzny oraz ponadczasowych wartości, zawartych w utworach kompozytora.

 3. Przypomnienie zwyczajów i tradycji narodowych ze szczególnym uwzględnieniem polskich strojów, które kojarzą się z utworami Stanisława Moniuszki.

 4. Rozbudzenie wrażliwości,fantazji oraz wyobraźni twórczej o wysokich walorach estetycznych.


III.

Uczestnicy Konkursu

Dzieci i młodzież z Polski oraz ośrodków polonijnych, cudzoziemcy zainteresowani tematyką konkursu (w wymaganym przedziale wiekowym):

1 grupa— 4 do 7 lat
2 grupa—7 do 14 lat
3 grupa—14 do 18 lat

Rodzice i opiekunowie autorów nadesłanych prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.

Przedmiot Konkursu:

Prace dzieci i młodzieży odpowiadające tematowi określonemu w punkcie 1.

Warunkiem uczestnictwa jest SAMODZIELNE wykonanie pracy w technikach rysunek, grafika, malarstwo, na papierze (ewentualnie na tkaninie) z wykluczeniem technik komputerowych.

Założenia organizacyjne:

 1. Format prac – względnie dowolny, mieszczący się pomiędzy A3 (297 mm  x 420 mm) i  A4 (210mm x 297 mm) ;

 2. Prace powinny być oprawione w Passe-partout. Szerokość ramki z kartonu; boki i góra 2 cm, dół 3 cm.

 3. Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami):
  nazwa konkursu
  tytuł pracy
  imię i nazwisko autora
  wiek autora
  adres autora, jeśli zgłasza swoją pracę indywidualnie
  placówka zgłaszająca prace na konkurs- adres i pieczątka placówki, numer telefonu, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia plastyczne

 4. uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie trzy prace

 5. do pracy uczestnik może dołączyć komentarz słowny (mile widziany)

 6. Termin ogłoszenia konkursu – styczeń 2018 r.

 7. Termin nadsyłania prac do siedziby współorganizatora konkursu


Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, Polska;

Tel. +48 22 277 08 20

 • do 10 grudnia 2018 r. – drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego),

 • do 31 grudnia 2018 r. – bezpośrednio do Centrum Promocji Kultury. 1. Jury konkursu – artyści plastycy, muzykolog, pedagog, reprezentanci organizatorów.

 2. Rozwiązanie konkursu 5 maja 2019 podczas Gali Młodych Artystów w Warszawie na ul. Podskarbińskiej 2

 3. Nagrody i wyróżnienia


I miejsce – 1.500,00 PLN
II miejsce – 1.000,00 PLN
Od każdej zostanie potrącony podatek dochodowy.

Sponsorzy i sympatycy mają możliwość fundowania dodatkowych nagród i wyróżnień.

Wyróżnienie w formie wystawienia prac w ekspozycji pokonkursowej oraz w postaci nagród rzeczowych.

 

UWAGA: Organizatorzy nie zwracają uczestnikom konkursu ewentualnych kosztów przyjazdu na Galę Młodych Artystów.

Organizator zobowiązuje się do eksponowania prac zakwalifikowanych przez Jury, na wystawie pokonkursowej i w miarę możliwości na innych wystawach.

Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów, którzy tym samym zyskują prawo do ich reprodukowania, rozpowszechniania, publikacji, bez żadnych roszczeń materialnych ze strony autorów.

Ewentualne pytania dotyczące Konkursu można kierować do p. Mateusza Tomaszewicz telefon: 22 277 08 30; e-mail: mateusz@cpk.art.pl

Uwaga! Jury konkursu zbiera się w styczniu 2019 roku, zatem będą rozpatrywane wyłącznie prace dostarczone do siedziby Współorganizatora w terminie wspomnianym w punkcie III.5.

Moniuszko

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 4-18 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny