Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „LALKA”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny jest adresowany do wszystkich chętnych w wieku od 5 lat.

Interpretacja tematu jest dowolna, a inspiracją wykonania lalki są kraje świata.

Dopuszczalne są tylko prace przestrzenne przy wykorzystaniu dowolnej techniki i w dowolnym formacie.

Typ konkursu indywidualny (nie można nadsyłać prac zbiorowych).

Każda praca powinna być opatrzona metryczką identyfikacyjną zawierającą czytelne informacje:
- tytuł pracy,
- Imię, nazwisko oraz wiek autora,
- nazwę placówki,
- adres i telefon kontaktowy placówki,
- adres e-mail,
- imię i nazwisko opiekuna.

plakat-lalka-3.jpg

Prace należy przesłać do dnia 12 maja 2018 r. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce
ul. Szkolna 9, 59-706 Gromadka

Kryteria oceny prac: estetyka, samodzielność, poziom opanowania warsztatu w danej grupie wiekowej oraz interpretacja tematu.

Komisja przyzna nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej grupie wiekowej. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
5-10 lat, 11-15 lat, 16-19 lat, dorośli.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 6 czerwca 2018 r. na stronie internetowej organizatora - www.gokibgromadka.pl
Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w siedzibie GOKiB w Gromadce w Sali Lustrzanej o godzinie 17.00, podczas imprezy plenerowej „Dni Gromadki” w dniu 10 czerwca 2018 r.

regulamin
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 6.06.2018 r.

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 5-100

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny