Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III WOJEWÓDZKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I HISTORYCZNEJ „NAD NAMI ORZEŁ BIAŁY”

Zakres tematyczny konkursu: pieśń, piosenka o charakterze patriotycznym, nawiązująca do wydarzeń historycznych i polskich tradycji narodowych, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Warunki uczestnictwa:

a) przesłanie do 26.10.2018 r. wypełnionego zgłoszenia na adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 , ul. Kardynała Hlonda 1, 43-100 Tychy, tel. 32 227-30-59, 513 032 824,
e-mail: mdk1@oswiata.tychy.pl lub wydarzenia.mdk1@oswiata.tychy.pl,

b) warunkiem przyjęcia zespołu do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 50 zł od placówki na niżej podane konto: Pekao SA O/Tychy, nr konta: 83 1240 1330 1111 0010 6083 3371, nazwa: MDK nr 1 w Tychach, tytuł wpłaty: dochody własne MDK 1, z dopiskiem „Nad nami Orzeł Biały”

d) konkurs jest skierowany do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, placówek kulturalnych, uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich,

e) konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: – szkoła podstawowa kl. I-IV, szkoła podstawowa kl. V-VIII, szkoły średnie; wiek uczestników do 21 lat;

mogą wystąpić także zespoły folklorystyczne, w tym wielopokoleniowe,

f) w konkursie mogą uczestniczyć zespoły wokalne liczące co najmniej 6 wykonawców,

g) uczestnicy mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby (również dorosłej) lub z przygotowanym wcześniej dowolnym akompaniamentem nagranym na płycie CD lub w formacie MP3 (nie dopuszcza się występu z tzw. „pełnego playbacku”),

h) zespół prezentuje łącznie dwa utwory o charakterze i treści zgodnej z tematyką festiwalu,

i) łączny czas występu zespołu nie może przekroczyć 8 minut,

j) w konkursie może wystąpić tylko jeden zespół złożony z tych samych wykonawców (nie może wystąpić np. chór, a następnie zespół kameralny wyłoniony z tych samych wokalistów).

Uwagi organizacyjne: nie pokrywamy kosztów przejazdów; zapewniamy nagłośnienie: mikrofony, odtwarzacz CD i MP3 do nagranych akompaniamentów, pianino elektryczne.

5. Terminy: konkursu: 6.11.2018 r. o godz. 9:00 w MDK1 w Tychach, ul. Hlonda 1; podsumowanie, wręczenie nagród  i koncert galowy 16.11.2018 o godz. 12.00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny przy ul. Damrota w Tychach.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 6 listopada 2018

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 6 - 21

Region: województwo śląskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki