Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ZESPOŁÓW TANECZNYCH „MAGIA TAŃCA”

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku zaprasza dzieci  i  młodzieży  ze  szkół  podstawowych, gimnazjalnych,   ponadgimnazjalnych   oraz innych placówek kulturalno-oświatowych
z całego kraju do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Tanecznych. Festiwal odbędzie się 9 grudnia 2017 roku, zgłoszenia udziału do 17 listopada.

Konkurs będzie przeprowadzony w 4 kategoriach wiekowych
a) zespoły 6 -9 lat (I –III kl. SP)
b) zespoły 10 -12  lat (IV –VI kl. SP)
c) zespoły 13-15 lat (Gimnazjum)
d) zespoły powyżej 15 lat (Szkoły Ponadgimnazjalne)

Konkurencje taneczne
a) Show  dance (miniatura  taneczna,  widowisko  taneczne, taniec jazzowy i współczesny)
czas trwania choreografii do 5 min
b) Street dance (hip-hop, disco dance, house, break dance)
czas trwania choreografii do 5 min.

Każdy zespół taneczny  może zaprezentować się w  jednej  kategorii  tanecznej. W  każdej  kategorii  wiekowej  może  zaprezentować  się maksymalnie 10 zespołów.
O udziale w festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia wraz z nagraniem muzycznym należy przesłać wyłącznie na adres mailowy organizatora (mdkwrfestiwalmagiatanca@poczta.onet.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2017 r.


Warunki uczestnictwa
- uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny,
- nagrania muzyczne w formacie wav, mp3 należy przesłać na adres mdkwrfestiwalmagiatanca@poczta.onet.pl,
- uczestnicy powinni posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu,
- o przynależności do grupy wiekowej decyduje wiek 2/3 członków zespołu,
- zespół musi liczyć przynajmniej 8 osób,
- uczestnik konkursu może być członkiem tylko jednego zespołu,
- instruktor nie może być tancerzem zespołu
- zabrania się używania ognia, efektów pirotechnicznych i dymów,
- do festiwalu nie dopuszcza się prezentacji wykorzystywanych w poprzednich edycjach,
- wymiary sceny 10x 11 m
- w przypadku niewłaściwego doboru kategorii jury zastrzega sobie prawo do jej zmiany,
- sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator,
- zgłoszenie uczestnika do konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie jego wizerunku
- zakaz używania utworów muzycznych zawierających wulgaryzmy.

Opłata startowa za każdy zespół który weźmie udział  konkursie wynosi 100 zł. (wpłata niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na festiwal)

 

Regulamin

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 09.12.2017

Nagrody: dyplomy i statuetki

Przedział wiekowy: 6-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: grupowy