Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IV Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „CZYTANIE JEST PRZYGODĄ”

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych" klasy 1-3 oraz klasy 4-7.

Tematy prac konkursowych:
1. „Uśmiech jest największym skarbem świata”. Napisz list do wybranej osoby, którą przekonasz o słuszności słów Kornela Makuszyńskiego.
2. Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego nie znali nudy, a ich przygody mogą okazać się fascynujące również i dziś. Napisz wiersz poświęcony wybranemu bohaterowi / bohaterom utworów tego pisarza.
3. Na stronach książek Kornela Makuszyńskiego radość przeplata się ze smutkiem i choć nie jest to łatwe, potrafi zwyciężyć. Odwołując się do przykładów z twórczości  pisarza oraz doświadczeń własnych, odnieś się do zagadnienia radości i życiowych problemów,  z którymi zmagali się bohaterowie Makuszyńskiego i które – być może – znane są i Tobie.

Prace literackie powinny być napisane komputerowo (marginesy: 1,5 cm, czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, odstępy między wierszami - interlinia – 1,5), objętość tekstów: do 4 stron A4. Prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Kryteria oceny prac:
samodzielność,
twórcza realizacja wybranego tematu,
wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu,
poprawność ortograficzna, językowa i stylistyczna.

Warunki uczestnictwa:
Uczeń może nadesłać tylko jedną pracę przygotowaną indywidualnie. Do pracy każdego z uczestników muszą zostać dołączone: Karta zgłoszenia (załącznik nr 1), Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych  (załącznik nr 2), Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy (załącznik nr 3), Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu (załącznik nr 4) - według zamieszczonych wzorów.

Szkoła może przesłać dowolną ilość prac, które winny być dostarczone w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: kornelsp34@wp.pl.

Prace na konkurs należy dostarczyć do dnia 9 marca 2018r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:


Szkoła Podstawowa nr 34
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Ireny Kosmowskiej 3
20- 815 Lublin
z dopiskiem: KONKURS LITERACKI

 

Regulamin z załącznikami

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: szkoły podstawowe

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny