Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IV Ogólnopolskie Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej

MDK Wrocław Fabryczna zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej Wrocław 2018!

Uczestnikiem Biennale może być uczeń od IV klasy szkoły podstawowej do 25 lat
Szkoły Podstawowe (max. do 15prac z placówki oświatowej)
Szkoły Ponadpodstawowe (max. do 10 prac z placówki oświatowej)
Licea Plastyczne (max. do 20 prac z placówki oświatowej)
Młodzieżowe Domy Kultury (max. do 20 prac z placówki oświatowo-wychowawczej)

ZASADY DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH:

- Praca zgłoszona na biennale może być wykonana przez jednego lub zespół uczestników (max. 2 osoby)

- uczestnik przeglądu może zgłosić jedną pracę
- dopuszcza się wykorzystanie różnorodnych technik dekoracji przedmiotu (decoupage, złocenia, sztukateria itp.)

- praca powinna mieć charakter użytkowy - przedmioty np. torby, koszulki z nadrukiem, naczynia, kubki, pojemniki, biżuteria (ceramika, szkło, drewno, metal).

- praca może być projektem plakatu współczesnego designu

- wymagana jest dokumentacja pracy w formie cyfrowej fotografii (format zdjęcia minimum A4,  w rozszerzeniu: JPEG, TIFF, PDF, rozdzielczość minimum 300dpi)

- format prezentowanych prac zakwalifikowanych do prezentacji w przestrzeni publicznej nie powinien przekraczać 1m3,
- prace większe będą prezentowane wyłącznie w formie dokumentacji fotograficznej
- pracę na fotografiach należy pokazać z kilku stron na jednorodnym tle, uwypuklając jej wartość użytkową i estetyczną.

Biennale przebiega dwuetapowo, pierwszy etap- kwalifikacja uczestników - zgłoszenia do 23 kwietnia.
II etap, finałowy, informacja o kwalifikacji do 10 maja.

 

ORGANIZATORZY:
Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Departament Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

CELE I ZADANIA:
Upowszechnianie wiedzy z zakresu sztuki użytkowej w kontekście jej wykorzystywania we współczesnym wzornictwie przemysłowym. Rozwijanie wyobraźni twórczej, stosowanie kreatywnych rozwiązań i zachęcanie do własnych poszukiwań i interpretacji dzieła plastycznego. Wspieranie pasji i uzdolnień dzieci i młodzieży. Prezentacja oryginalnych uczniowskich prac w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Udział w przeglądzie (przedmiot przeglądu, spotkanie z innymi uczestnikami).
Uczestnikiem Biennale może być uczeń od IV klasy szkoły podstawowej do 25 lat.

Inspiracje dla nauczycieli plastyki/instruktorów sekcji plastycznych/artystycznych Czym jest design? Można powiedzieć, że jest to wszystko, co można zaprojektować. Design jako dziedzina sztuki użytkowej. Projektanci (nierzadko artyści) w tej dziedzinie, nazywani są designerami, a przedmiotem ich działalności jest design jako projekt. Pojęcie designu wykorzystywane jest w takich dziedzinach jak: grafika użytkowa, projektowanie produktu, wzornictwo przemysłowe, architektura wnętrz, multimedia, moda.

KONTAKT:
Wszelkich informacji na temat Biennale udzielają pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna dostępni pod adresami mailowymi: biuro@mdk.wroc.pl oraz imprezy@mdk.wroc.pl

I Etap - Kwalifikacyjny
Organizacja (rekrutacja uczestników)
Formularz zgłoszenia, regulamin Biennale, zestaw inspiracji dla opiekunów artystycznych oraz plakat okolicznościowy są udostępnione na stronie wcrs.wroclaw.pl oraz www.mdk.wroc.pl
Zgłoszenia dokonujemy poprzez wypełnienie elektronicznej karty uczestnictwa wraz z niezbędnymi załącznikami (potwierdzenie udziału przez placówkę, dokumentacja fotograficzna) poprzez link na stronie głównej: wcrs.wroclaw.pl w terminie do 23 kwietnia 2018 r. do godziny 24.00
Cyfrowe fotografie, które należy dołączyć do zgłoszenia muszą być przesłane w jednym z formatów: JPEG, TIFF, GIF lub PDF. Minimalna rozdzielczość zdjęcia 300 dpi, format minimum A4. Każde zdjęcie powinno być opisane: [tytuł, imię, nazwisko, wiek, nazwa placówki, opiekun artystyczny].
Jury złożone z artystów plastyków Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu dokona kwalifikacji prac do wystawy w ramach Ogólnopolskiego Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej.
Lista osób zaproszonych do udziału w Biennale zostanie opublikowana 27 kwietnia 2018 r. na stronach wcrs.wroclaw.pl i www.mdk.wroc.pl

II Etap - Finałowy Placówka oświatowa / opiekun artystyczny uczestnika Biennale otrzyma potwierdzenie udziału w przeglądzie sztuki użytkowej wraz z pisemnym zaproszeniem do 10.05.2018 r.
Osoby chętne do wzięcia udziału w wernisażu przyjeżdżają na własny koszt.
Uczestnik Biennale przesyła prace na koszt własny do 25.05.2018 r. na adres: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Ogólnopolskie Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej 2018, Plac Dominikański 6, 50-159 Wrocław (Sekretariat).

 

Regulamin i karty zgłoszenia dostępne na stronie organizatora.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: od 4 klasy SP do 25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny