Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IV WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „ŻUKI, CHRZASZCZE I CHRABĄSZCZE”


  • popularyzacja wiedzy na temat roli owadów(chrzaszczy i chrabaszczy) w środowisku naturalnym oraz ich znaczenia dla człowieka;

  • zwrócenie uwagi na wielorakość zagrożeń dla życia owadów

  • rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych wśród uczniów;

  • odkrywanie i promocja talentów;

  • wymiana doświadczeń między nauczycielami placówek;

  • rozpowszechnianie działań proekologicznych poprzez działalność artystyczną i prezentację prac plastycznych;


UCZESTNICY - uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria: uczniowie klas I i II
II kategoria: uczniowie  klas III i IV
III kategoria: uczniowie klas V i VI
IV kategoria: uczniowie klas VII i VIII

Technika i format prac:
technika: rysunek lub malarstwo
format prac: A3

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
Na odwrocie pracy należy nakleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika –załącznik do regulaminu.

Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do organizatora do 31 marca 2019 roku (nie decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
ul. Gdyńska 7
83-330 Żukowo

Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „ŻUKI,CHRZĄSZCZE I CHRABĄSZCZE”

Ogłoszenie wyników i protokół jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły do dnia 10 kwietnia 2019 r.  O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 17 kwietnia 2019r. w Szkole Podstawowej NR 1w Żukowie.

 

Regulamin, karta zgłoszenia
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: SP nr1 im.Obrońców Wybrzeża w Żukowie

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10.04.2019r

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: szkoła podstawowa

Region: województwo pomorskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny