Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IX ogólnopolski konkurs na miniaturę literacką w języku angielskim „Mini – saga competition”

Regulamin


1. Konkurs na miniaturę literacką w języku angielskim - „MINI-SAGA COMPETITION” – organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach.


2. MINI-SAGA jest bardzo krótkim opowiadaniem. Musi mieć tytuł, fabułę i opowiadać o jakimś wydarzeniu, przy zachowaniu formy (w miniaturowym wymiarze): wstęp, rozwinięcie, zakończenie. W bieżącym roku OBOWIĄZUJĄCYM tematem mini-sagi jest RADOŚĆ (JOY).


3. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich.


4. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I. 9-12 lat – forma komiksowa mini – sagi
II. 13-15 lat – mini-saga literacka
III. 16-19 lat – mini-saga literacka


5. Objętość opowiadania w II i III kategorii MUSI zawierać dokładnie 50 słów (nie mniej, nie więcej), a jego tytuł (obowiązkowy) – do 15 słów liczonych oddzielnie. Prace nie spełniające tego wymogu nie będą oceniane. Formy skrócone (np.: I’ll, he’s, we’re) są liczone jako jedno słowo.
Uczniowie I kategorii wiekowej przygotowują opowiadanie w formie komiksowej ('mini-saga comic'), które musi zawierać dokładnie 5 obrazków z tekstem od 15 do 25 słów w całym komiksie. Tytuł jest również obowiązkowy i nie może przekraczać 5 słów. Podobnie jak w mini-sadze literackiej formy skrócone (np. I’ll itd.) są liczone jako jedno słowo. Prace muszą być wykonane w formacie A3.


6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.


7. Oceniający wezmą pod uwagę: oryginalność pomysłu, bogactwo słownictwa i użytych wyrażeń oraz poprawność językową. Ponadto,
w kategorii mini-saga komiks, oceniana będzie oryginalność tytułu i stopień powiązania z historią obrazkową.


8. Prace uczestników II i III kategorii napisane na komputerze w formie pliku tekstowego (.txt, .doc, .odf) należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 9 listopada 2018 na adres mdk@poczta.konsys.pl, w tytule maila wpisując MINI-SAGA COMPETITION. Uczestnicy I kategorii wysyłają swoje prace pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice
z dopiskiem MINI-SAGA COMPETITION

Komiksy można również złożyć osobiście w sekretariacie MDK-u.


9. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa i adres placówki lub szkoły, klasa, wiek, nr tel. kontaktowego, należy umieścić pod pracą w przypadku mini-sagi literackiej, a na odwrocie pracy w przypadku formy komiksowej.


10. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.


11. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora (mdk-pabianice.pl) do dnia 23 listopada 2018.


12. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury 30 listopada 2018 o godz. 17:30.


(obowiązek informacyjny dostępny na stronie MDK Pabianice)

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 23.11.2018

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 9-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny