Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci z terenów wiejskich „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych z terenów wiejskich. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
- klasy 0-III
- klasy IV-VIII

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych.

Konkurs przeprowadzany jest dwuetapowo. Etap regionalny/wojewódzki oraz ogólnopolski.
Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie kontaktują się z najbliższym regionalnym oddziałem KRUS, gdzie są dostępne wszelkie informacje na temat organizacji etapu wojewódzkiego. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, których celem będzie przygotowanie merytoryczne młodych artystów. Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów Regionalnych Kasy upływa 29 marca 2019 r.

Regulamin

Adresy Oddziałów Regionalnych KRUS


Formularz zgłoszeniowy


Informacje na temat danych osobowych i ich przetwarzania


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do końca czerwca 2019

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: klasa 0-VIII szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny